of 62284 LinkedIn

Provincie Limburg meest laks met betalen

Gemiddeld genomen zijn de scores van de provincies over 2018 stabiel ten opzichte van 2017. Negen op de tien rekeningen worden binnen de gestelde termijn van 30 dagen betaald. Limburg wijkt in negatieve zin het meest af van dat gemiddelde. Daar wordt 21 procent van de facturen niet tijdig voldaan

Van alle provincies is Limburg het traagst met betalen van rekeningen. Buurprovincie Brabant doet het een stuk beter. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Keizer (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer over de monitoring van de betaaltermijnen van de overheid: rijk, provincies en gemeenten. De cijfers zijn volgens de CDA-bewindsvrouw over het algemeen positief, maar de gewenste verdere ontwikkeling stagneert. ‘Er blijft dus ruimte voor verbetering’, stelt ze.

Provincies
Gemiddeld genomen zijn de scores van de provincies over 2018 stabiel ten opzichte van 2017. Negen op de tien rekeningen worden binnen de gestelde termijn van 30 dagen betaald. Limburg wijkt in negatieve zin het meest af van dat gemiddelde. Daar wordt 21 procent van de facturen niet tijdig voldaan. Aanzienlijk vlotter met betalen is Noord-Brabant. Die provincie haalt een score van 96,5 procent op tijd betaald.

Rijksoverheid
De betaaltermijnen van de rijksoverheid worden sinds 2009 gemonitord. Per departement wordt gekeken in hoeverre de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen wordt gehaald. In 2016 heeft de Rijksoverheid de ambitie verhoogd van 90 naar 95 procent betalingen voor ingekochte goederen en diensten die binnen 30 dagen moeten zijn afgerond.

Over het boekjaar 2018 is de gemiddelde score voor de rijksoverheid 95,1 procent, waarmee het rijk net aan de norm voldoet. Sommige departementen blijven daar wel bij achter, met name Defensie en Binnenlandse Zaken. Die blijven steken op respectievelijk 87 en 89 procent tijdig betaalde rekeningen. Algemene Zaken en Buitenlandse zaken zijn de beste jongetjes van de klas met scores van 98 procent tijdig.

Om ervoor te zorgen dat het percentage in 2019 weer stijgt, zijn er volgens Keizer bij de achterblijvende departementen maatregelen genomen om de punten te verbeteren.

Gemeenten
Gemeenten zijn net als de provincies autonoom in hun bedrijfsvoering en de verantwoordelijkheid voor het betaalgedrag van de gemeenten berust bij de gemeenteraad. Van de 382 gemeenten in 2018 hebben 276 gemeenten de gegevens over hun betaaltermijnen aan koepelorganisatie VNG verstrekt. Dat vindt de staatssecretaris aan de lage kant. ‘Gemeenten hebben geen verplichting jegens het rijk om over hun betaaltermijnen te rapporteren, maar ik doe een beroep op gemeenten om het aankomend jaar het aanleverpercentage te verbeteren.’, aldus Keizer. Uit het overzicht blijkt dat bij gemeenten 90 procent van de rekeningen tijdig wordt betaald. In Delfzijl lukt dat zelfs binnen 4 dagen. In Renswoude moeten ondernemers volgens het overzicht liefst 93 dagen geduld hebben.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners