of 61441 LinkedIn

Proef: rijk kiest accountant gemeente

© Shutterstock
© Shutterstock

Niet de gemeente zelf bepaalt wie ze de controle van de jaarrekening en de jaarstukken laat doen, maar het rijk. Ook op provincies zou zo’n model kunnen worden losgelaten.

Het zogeheten Intermediairsmodel is een van de alternatieve structuurmodellen dat de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) oppert in het eindrapport ‘Spiegel voor de accountancysector’. Op deelgebieden binnen en buiten de overheid zou zo’n model volgens de adviescommissie best kunnen worden beproefd. ‘Het uitkiezen van een accountant zou dan op centraal overheidsniveau kunnen worden belegd en op bepaalde overheidsinstanties –  bijvoorbeeld provincies of een daartoe geselecteerde groep gemeenten – kunnen worden toegepast’, aldus de commissie.

Pensioenfonds
Ook is het volgens de MCA ‘goed denkbaar’ dat voor bepaalde sectoren of instellingen die subsidies of andere vergoedingen vanuit de overheid krijgen – zoals bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, musea en andere culturele instellingen, eventueel uit te breiden naar gemeenten, pensioenfondsen en woningcorporaties – vaker wordt geëxperimenteerd met het model van Rijksaccountants. Daarbij wordt vanuit de overheid de controle uitgevoerd bij instellingen waar het publiek belang groot is en waar geen commerciële doelstellingen centraal staan.

Gemeentelijk accountantsdienst
De Auditdienst ACAM is daar een voorbeeld van; die dienst controleert de jaarstukken van de gemeente Amsterdam. De commissie benadrukt dat de gemeentelijke koepelorganisatie VNG zo’n constructie niet bij voorbaat afwijst. ‘Gemeenten hebben twee keuzes om de externe controle in te richten. Middels een private accountant of een gemeentelijke accountantsdienst (als individuele gemeente of met meerdere gemeenten samen). De VNG staat er juist voor open om te verkennen of er een derde vorm van externe controle naast de huidige twee vormen mogelijk is’, aldus de VNG in een reactie op een internetconsultatie op het interim-rapport van de Commissie Toekomst Accountancy in november 2019. De gemeentekoepel zou dat graag met het ministerie verkennen, zo besloot ze toen in haar reactie.

Big4
Aanvullend pleit de MCA voor een onderzoek naar het opdrachtgeverschap door de overheid. Dat zou bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer. Daarbij zou moeten worden geïnventariseerd hoe de verdeling over de accountantsorganisaties van overheidsopdrachten op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau nu is. Volgens de MCA worden veel opdrachten nu door de grootste accountantsorganisaties, met name de Big4, uitgevoerd. ‘Dat dient echter geen automatisme te zijn.’ Aan de hand van een aanvullende analyse zou dan kunnen worden beoordeeld of overheidsonderdelen niet vaker van kleinere (‘en bovendien goedkopere’) accountantsorganisaties gebruik zouden kunnen gaan maken. ‘Op deze wijze kan de overheid de afhankelijkheid van systeemorganisaties verkleinen en vergroting van het marktaandeel van kleinere vergunninghouders stimuleren’, aldus de aanbeveling van de commissie.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 2 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het schijnt dat de accountant van de Belastingdienst tot de gegadigden behoort.
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Dit is de MAO Rutte ten voeten uit: geen Mark Pinokkio nee PM nog een graai in de financiële mogelijkheden na uitspitten van de jaarrekening. Einde van alle goede liberale beginselen is gepasseerd. Wat is er over van de staatsinrichting?
Door Zijlijner (Volger) op
Als ik het goed begrijp is het een advies van de beroepsgroep waarover net uitgebreid is gerapporteerd dat z'n hun eigen toko niet goed runnen en ook niet kunnen verbeteren. En dan gaat het Rijk, waar alles fout loopt en dankzij onze MP (Mark Pinokkio) sprake is van een volstrekt uitgewoond huis met een slechte VVE dat uitvoeren. In de vliegtuigbouw hebben ze daar sinds kort een prima kwalificatie voor: ontworpen door clowns en gecontroleerd door apen.
Door A. Willemsen op
Waar bemoeien ze zich mee. Laat ze zelf eerst eens hun eigen controle verklaring voor elkaar krijgen. Welk probleem wordt hier opgelost?
Door Henk Donkers op
Betaald het rijk dan ook de kosten van de accounant of krijgt de gemeente een accountant opgedrongen en mag de gemeente de rekening betalen? Als accountant zou ik het wel weten. Dat wordt een mooie factuur.
In elk geval wordt de raad als opdrachtgeven buitenspel gezet.
Door Mark op
De kop is verwarrend.
Het is maar een (één van de vele) voorstel(len).
Door Spijker (n.v.t.) op
Wijzigingen op het gebied van de accountantscontrole kunnen m.i. binnen de huidige beleidsregels voor de gemeenten alleen in samenspraak met de gemeenten/VNG plaatsvinden.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners