of 59123 LinkedIn

Plasterk zet herverdeling gemeentefonds op losse schroeven

Grote steden leveren het meest in bij de herverdeling van het gemeentefonds. Gemeenten met een groot buitengebied gaan er het meest op vooruit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken begint nu te twijfelen of de herverdeling wel zo verstandig is.

Grote steden leveren het meest in bij de herverdeling van het gemeentefonds. Gemeenten met een groot buitengebied gaan er het meest op vooruit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken begint nu te twijfelen of de herverdeling wel zo verstandig is.

Stedelijk nadeel

De grote herverdeeleffecten blijken uit een verdiepingsonderzoek door AEF naar het zogeheten subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing van het gemeentefonds, kortweg VHROSV genoemd. Kleine gemeenten gaan er als gevolg van de herindeling bijna 25 euro per inwoner op vooruit, terwijl zeer stedelijke gemeenten er 10 euro per inwoner op achteruit gaan.

Het is de bevestiging van eerder onderzoek uit 2015 dat de herverdeeleffecten aan het licht bracht. Destijds werd duidelijk dat de herverdeling zou leiden tot een verschuiving van middelen van grote naar kleine gemeenten van in totaal 88 miljoen euro. Omdat toen echter nog niet alle gegevens konden worden ingevoerd, gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht tot een vervolgonderzoek. Het moest antwoord geven op de vraag of verdere invoering van de nieuwe verdeelformule voor VHROSV verantwoord is vanaf 2017.

 

Volledig invoeren

AEF signaleert enkele onzekerheden die van invloed zijn op de toekomstige kostenpatronen van gemeenten, zoals de ontwikkelingen als gevolg van de invoering van de Omgevingswet, conjuncturele veranderingen en het wegvallen van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Ook ten aanzien van gebiedsontwikkeling is niet aan te geven wat de opgave is, omdat niet eenduidig is wat het taakgebied precies omvat. Desondanks adviseert het onderzoeksbureau de voorgestelde verdeling in het onderzoek uit 2015 volledig in te voeren.

 

Plasterk aarzelt

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) is minder overtuigd. In een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft hij openlijk blijk van zijn aarzelingen. ‘De genoemde onzekerheden en ontwikkelingen zouden ook aanleiding kunnen zijn om ervoor te kiezen niet – of niet nu reeds – de voor de verdeling ingrijpende vervolgstappen te zetten die AEF voorstelt’, schrijft hij. De minister vraagt de VNG nadrukkelijk hoe zij er tegenaan kijkt, voordat hij en medefondsbeheerder Financiën een besluit nemen. Hij adviseert de koepelorganisatie ‘de duidelijke roep vanuit gemeenten om meer stabiliteit en voorspelbaarheid in gemeentelijke budgetten, zoals de 234 wethouders Financiën aan mij kenbaar hebben gemaakt via de ‘brandbrief’ van november vorig jaar’ mee te wegen.

 

Fundamentele discussie

Tot slot wijst Plasterk erop dat binnenkort een traject start waar fundamenteel naar de uitgangspunten van de financiële verhoudingen wordt gekeken, waar de vragen rondom het subcluster VHROSV nader aan de orde kunnen komen. Ook AEF adviseert de komende jaren een meer fundamentele discussie te voeren over de verdeelsystematiek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A3 (financieel beleidsmedewerker) op
Hoe erg kun je aan de hand lopen van de grote 4?
Mede op aandringen van de Tweede kamer zijn de vaste bedragen in het gemeentefonds geschrapt om dat daarvoor redelijkerwijs geen onderbouwingen waren te geven. De oplossing van minister Plassterk is je verzint 4 nieuwe verdeelmaatstaven, waarvoor alleen 4 grote gemeenten (door het inbouwen van een drempel) in aanmerking komen.
Het effect is, dat van de vaste bedragen weer 60% bij de grote 4 terugvloeit, zonder dat daarvoor duidelijke rapporten aan ten grondslag liggen.
Nu wordt tweemaal vast gesteld, dat de stedelijke gemeenten voor het subcluster VHROSV te veel ontvangen ten opzichte van de plattelandsgemeenten en minister Plassterk aarzelt om recht te doen aan de uitkomsten! Hoe betrouwbaar is de rijksoverheid in deze, daar waar hij ook vasthoudt aan zijn korting op het gemeentefonds voor zijn streven naar 100.000 + gemeenten. Als de uitkomsten van rapporten hem niet welgevallig zijn, gaat hij twijfelen. Waarom geeft hij geld uit, als je er vervolgens toch niets mee doet?
Maak de politiek weer geloofwaardig en laat zien dat u minister bent voor alle gemeenten.
Als op 6 april het referendum over de Oekraïne ook niet gewenste resultaat laat zien, gaat u dan ook twijfelen? Laat de rijksoverheid een betrouwbare partner zijn!.
Door Ruud Wubbolts (voorm. raadslid ) op
Gemeenten dienen te weten waar ze aan toe zijn. Zwabberen leidt tot noodmaatregelen bij de gemeenten om de begroting dan wel rond te krijgen of juist bestedingsruimte zo goed mogelijk in te vullen. Zeker bij plattelandsgemeenten is dat laatste gericht op achterstallige zaken. Zwabberbeleid van Plasterk doorkruist allerlei plannen en lokaal beleid en zorgt daarmee op weer voor wijzigingen in leges, bijdrage aan sport, ozb etc. Gemeenten krijgen de zwarte Piet. Inwoners dragen straks de lasten.
Door Ruud Wubbolts (voorm. raadslid ) op
Gemeenten dienen te weten waar ze aan toe zijn. Zwabberen leidt tot noodmaatregelen bij de gemeenten om de begroting dan wel rond te krijgen of juist bestedingsruimte zo goed mogelijk in te vullen. Zeker bij plattelandsgemeenten is dat laatste gericht op achterstallige zaken. Zwabberbeleid van Plasterk doorkruist allerlei plannen en lokaal beleid en zorgt daarmee op weer voor wijzigingen in leges, bijdrage aan sport, ozb etc. Gemeenten krijgen de zwarte Piet. Inwoners dragen straks de lasten.
Door Een ander geluid op
VNG Vereniging van Nederlands Grootste Gemeenten = tevens vereniging van PVDA-gemeenten ???

Door henk op
Wat een zwabber beleid. Visieloos, Stuurloos en maar meedoen met de machthebbers. Net als zijn collega Samson die graag met de machthebbers meeroept om zo zelf op het pluche te blijven. "Diederik Samsom stelde dat het faillissement van TSN met 12.000 werknemers niet zo erg is. " Ook hij volgt de lijn van de VVD. DE Pvda is verworden tot een kleine miezerige partij die nog slechts de bijwagen van de VVD is.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het blijft dweilen met de kraan open met Plasterk. Onderzoek op onderzoek bij zijn vriendjes en uiteindelijk weer de plank optrekken uit verkiezingsoverwegingen. Deze prestatieloze minister beter vandaag dan morgen vertrekken.
Door Timo op
Wat een domme bijdrage, Ricus Tiekstra. Partijen laten het helemaal niet uit hun hoofd om de belastingen te verhogen. Ze doen dat maar al te graag. Verlies tijdens verkiezingen ? Och, dat zien ze dan wel weer. Kijk maar naar Rutte 2, op alle fronten zijn de belastingen verhoogd. En sommige ministers (Dijsselbloem, Ploumen) roepen nu al dat er nieuwe verhogingen nodig zijn.

Nee, laat de gemeenten zich maar beperken tot OZB, precario en hondenbelasting ( die laatste 2 wil Plasterk trouwens ook nog schrappen...).
Door Ricus Tiekstra (Griffier) op
Tijd voor een veel bredere heroriëntatie en een serieuze discussie over verruiming van het lokaal belastinggebied. Gemeenten kunnen dan veel meer zelf hun prioriteiten bepalen. En nu niet aankomen met het excuus dat gemeenten de belastingen ongeremd gaan verhogen. Partijen die dat gaan doen zullen bij verkiezingen genadeloos worden afgestraft, dus laat men dat wel uit het hoofd.
Door Marquis de Canteclaer van Beneveldt (bewonderaar) op
Ach wat zou het? Iedereen is zo langzamerhand mesjogge van alle proefballonnetjes binnen en buiten de politiek.Mijn toenmalige docent Ir J J Horseling sprak dan vrolijk: Het adagium der politiek is: Hoe komt JOUW geld in mijn ZAK? En daar wordt met kruiwagens vol over de diverse relingen, hard aan gewerkt. Alleen al het verlies aan mens-uren in de gemeentelijke financiële afdelingen als reactie op de eerste oprisping van Z.E.Ronald gevolgd door deze tweede. Maar ja, de slechtste wethouder Financiën ooit is zijn chef.....
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Verkiezingsretoriek van Plasterk. Maar de gedachte om gemeenten met een groot buitengebied meer te geven lijkt me logisch. Deze gemeenten hebben de zorg voor het op orde houden van het wegennet enz. enz.
Bij grote gemeenten, lijkt het er weleens op, dat het niet op kan en lopen de bedragen in de miljoenen aan zaken waar je grote vraagtekens bij kan zetten.
Kijk maar eens wat er in Amsterdam gebeurt. Men kan daar niet eens de financiële huishouding op orde houden volgens de recente berichten.

Relevante Parlementaire Dossiers