of 64277 LinkedIn

Plasterk wil zelf regie over topinkomens

Dat moeten ze afstemmen met het ministerie, vindt minister Ronald Plasterk.

Gemeenten moeten niet zelf topinkomens van bestuurders korten, maar dat eerst afstemmen met het ministerie, vindt minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken).

Geen tegenstrijdige regelgeving
In beantwoording van Kamervragen laat Plasterk namens minister Schippers van VWS weten dat zij vindt dat zorginstellingen niet geconfronteerd moeten worden met tegenstrijdige regelgeving met kans op gerechtelijke procedures. 'Hoewel ik niet de vrijheid van het lokaal bestuur wil beperken om eigen keuzes te maken, lijkt het mij verstandig om het beleid van de centrale en de decentrale overheden op elkaar af te stemmen. En dat niet achteraf, maar vooraf. Daarom ga ik ook met de VNG overleg voeren over het topinkomensbeleid.' Plasterk vindt het logisch dat dan ook wordt gesproken over het afstemmen van het normeringsbeleid en over juridische mogelijkheden voor rijk en gemeenten.


Rotterdam en Amsterdam willen korten
De gemeente Rotterdam liet onlangs weten bestuurders van een zorginstelling met een topinkomen hoger dan een minister (185.529 euro per jaar, inclusief toeslagen) vanaf 1 januari 2015 te gaan korten op hun subsidie. Reden voor Kamerleden John Kerstens en Otwin van Dijk (beiden PvdA) om vragen te stellen aan het kabinet. Organisaties hebben volgens de wet normering topinkomens (WNT), die dit jaar is ingegaan, tot 2020 de tijd om inkomens boven de balkenendenorm te verlagen. Uit antwoorden van de minister blijkt dat de gemeente Amsterdam het Rotterdamse voorbeeld wil volgen. Eerder dit jaar werd de gemeente Eindhoven door de rechter teruggefloten toen het topinkomens van zorgbestuurders al in 2012 via subsidiegelden wilde korten.


Model-subsidieregeling VNG
Destijds liet de VNG weten dat de tussenuitspraak van de rechter onverlet laat dat gemeenten wel andere mogelijkheden hebben eisen te stellen aan salarissen die worden betaald bij gesubsidieerde instellingen. Eind september presenteerde de VNG een herziene model-subsidieregeling waarin zij manieren adviseert waarmee gemeenten wel te hoge topsalarissen bij gesubsidieerde instellingen kunnen tegengaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in de beschikking tot subsidieverlening op te nemen dat er van het subsidiebedrag ten hoogste een bepaald bedrag aan personeelskosten mag worden besteed. Het is ook mogelijk om in de regeling te benoemen welke kosten voor subsidie in aanmerking komen en salariskosten daarbij uit te sluiten, of een maximum op te nemen.

Nog dit jaar overleg
Ook de minister verwijst in zijn antwoorden op de Kamervragen op de model-subsidieregeling van de VNG. Zelf kon de VNG vrijdag nog niet reageren op de opvatting van de minister dat hij eerst beleid om topinkomens te korten wil afstemmen voor gemeenten dit zelf gaan doen. Ook kon de vereniging nog geen datum noemen waarop overleg met de minister over het topinkomensbeleid zal plaatsvinden. VNG-woordvoerder Esther Verhoeff: 'Bij degenen die ik hier spreek weet niemand iets over dit overleg. Een uitnodiging voor een gesprek hebben we nog niet gekregen van de minister.' Volgens minister Plasterk zal in het overleg met de VNG ook de consultatie voor het concept-wetsvoorstel voor verlaging van het bezoldigingsmaximum tot de balkenendenorm aan de orde komen. Die consultatie moet nog dit kalenderjaar van start gaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het probleem is dat het Rijk zelf niet of veel te traag afkomt met regelingen. Danwel afkomt met halfbakken regelingen. Het heeft dan weinig zin om andere Overheden bij hun uitvoerende taken te kapitelen of zaken nog verder op de lange baan te schuiven. Doe eindelijk eens wat aan wetgeving in Den Haag op het gebied van absurde topsalarissen, bonussen, opties, aandelen etc. Niet alleen in de publieke sector, maar ook in de private sector.
Door Nobby (animal cop) op
Hier wordt al jaren over gepraat en als gemeenten willen doorpakken gaat Plasterk weer traineren.
Het gegraai in de publieke en semi-publieke sectoren moet maar eens over zijn. Dat er verschillen zijn in autonome gemeentelijke en provinciale gebieden moet men maar eens voor lief nemen. Het Rijk wil alles naar zich toetrekken. Geef de gemeenten de ruimte!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners