of 59250 LinkedIn

Plasterk moet tempo maken met verbod precarioheffing

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken moet van de Tweede Kamer haast maken met de wet die het gemeenten, provincies en waterschappen onmogelijk maakt precario te heffen op netwerken van nutsbedrijven.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken moet van de Tweede Kamer haast maken met de wet die het gemeenten, provincies en waterschappen onmogelijk maakt precario te heffen op netwerken van nutsbedrijven.

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen met die strekking, tijdens de behandeling van de gemeentefondsbegroting. De motie kreeg brede steun van VVD, PvdA, CDA, SP en de groep-Klein.

 

Inkomstenderving

Het wetsvoorstel waarmee Plasterk aan de slag moet, dient wat de Kamermeerderheid betreft een overgangsperiode in zich te hebben. Die periode moet dermate ruimt zijn om decentrale overheden die nu precario heffen in de gelegenheid te stellen de inkomstenderving geleidelijk op te vangen.

De Tweede Kamer vraagt al ruim tien jaar om een verbod op belastingheffing op netwerken van nutsbedrijven. Die verzoeken bleven telkens zonder resultaat. Dat wil zeggen, voor kabelnetwerken is zo’n precarioverbod inmiddels geregeld, maar niet voor drinkwater- en energiebedrijven.

 

Doorberekenen aan klant

Uit recent onderzoek bleek dat steeds meer gemeenten belasting heffen – of willen gaan heffen – op waterleidingen die op hun grondgebied lopen. Drinkwaterbedrijven zeggen niet anders te kunnen dan het door te berekenen aan de eindgebruiker. De wet staat toe dat gemeenten zelf de hoogte van de tarieven bepalen. Die variëren nu van 5 tot 50 euro per huishouden per jaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pierre op
Er zijn gemeenten die hun precariomogelijkheid in 2016 wel heel erg gretig en plotseling hebben ingezet om niet echt te hoeven bezuinigen...

Er zit dan ook wel iets hypocriets in wanneer die precario heffende gemeenteraden blijmoedig verkondigen dat ze de gemeentelijke lasten voor de kiezers lekker laag hebben kunnen houden, terwijl ze donders goed weten dat in elk geval drinkwaterbedrijven de gemeentelijke precarioheffing gewoon doorberekent aan diezelfde kiezer.

Dan staan de extra kosten niet op de eigen gemeentelijke nota, maar op die van het drinkwaterbedrijf. Dit is echter gewoon de kiezer belazeren.

Logisch dat dan de Tweede Kamer dán toch ingrijpt. Als je extra heft, heb dan de ballen om de noodzaak ervan zélf aan je kiezer uit te leggen.

Door Hoekstra (adviseur) op
@Willem Ik stel vast dat het vijf jaar vanuut de Kamer stil geweest is tot de directeur van Vitens vlak voor de behandeling vd begroting van BZK zich gaat roeren. Dat noem ik buigen. Verder:
1. Als het rijk gemeenten iets willen verbieden te doen wat de gemeenten én geld oplevert én bovendien rechtmatig is dan is het de gewoonte dat het rijk gemeenten compenseert. En compenseren is wat anders dan een ruime overgangstermijn. Van een overgangstermijn kan je niet leven.
2. Als gemeenten hun beleid moeten afstemmen op sentimenten in de Kamer dan wordt het wel erg ingwikkeld. Er is geen verbod tot er een verbod is. Uit het feit dat het wersontwerp al 10 jaar niet bij de Kamer is ingdiend door opeenvolgende (!) kabinetten kan je ook afleiden dat het rijk er niet aan wil. Een dood wetsontwerp dus.
Door Niels op
Weet iemand of het ook via de WOZ geregeld kan worden?
Door maud arkesteijn (zelfstandig ondernemer/adviseur) op
het is volsterkt verwerpelijk om gemeenten de mogelijkheid te ontnemen om hun inkomsten te verhogen , het kabinet heeft alles over de schutting gegooid inclusief een forse bezuiniging, ze hadden net als in Denemarken met het decentraliseren van taken naar de gemeente ook een deel van de belastingen moeten decentraliseren om het mogelijk te maken de taken goed uit te voeren. Den Haag wil wel alles naar de gemeenten schuiven dus af zijn van de lasten, maar wel optimaal een vinger in de financiële pap houden , dat is heel onjuist. en niet werkbaar, want de gemeenten en de burger betalen het gelag.
Door Willem (Beleidsadviseur) op
Uit de reactie van adviseur Hoekstra moet ik afleiden dat de kennis van het precariodossier beperkt is en dat er kenmerken zijn van krokodillentranen. Niet gesteld kan worden dat deTweede Kamer buigt voor de eerste de beste lobby. Feit is wel dat circa 11 jaar geleden in de Tweede Kamer de eerste motie (Pater) is aangenomen die handelde over de afschaffing van precariobelasting op de infrastructuur van openbare nutsvoorzieningen. In 2010 volgde de aanname van een motie Van den Burg die opriep tot hetzelfde. Nu in 2015 is opnieuw een motie (Veldman-VVD) aangenomen die oproept tot afschaffing van de precariobelasting op infrastructuur van openbare nutsvoorzieningen. Gemeenten hebben dus al heel lang kunnen voorzien dat de precariobelasting in structurele zin een hoogst onzekere inkomst is voor de gemeente. Als ze desondanks in hun begroting daar onvoldoende rekening mee gehouden hebben is dat hun fout en geldt het adagium "wie z'n billen brandt, moet op de blaren zitten".
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het probleem is:
1. Plasterk en snelheid/ politieke doelen gaan helemaal niet samen (deze minister heeft tot nu toe nog nauwelijks wat gepresteerd - zie regeerakkoord).
2. het Rijk heft zelf volop precariorechten bij nutsbedrijven.
Door hoekstra (adviseur) op
Het aannemen van deze motie maakt één ding duidelijk: de plannen om het belastinggebied van gemeenten te vergroten kunnen met een lintje er op in de prullenbak gegooid worden. Als de Tweede Kamer al buigt voor de eerste de beste lobby om een nota bene bestaande belasting te verbieden hoe moet dat dan in hemelsnaam als gemeenten nog meer belastinggeld zelf zouden mogen gaan heffen. De Tweede Kamer zal dan gaan vragen om de ene inperking na de andere met als eindresultaat dat de gemeenten met lege handen staan.