of 59162 LinkedIn

Plasterk: ‘Eigen accountantsdienst gemeenten oplossing’

De drie grote kantoren – Deloitte, EY en PwC – die al sinds jaar en dag de gemeentemarkt beheersen, hebben ervoor gekozen zich meer op de (middel)grote gemeenten te richten. Plasterk verwacht dat die trend van de terugtred van grote kantoren zich de komende jaren zal doorzetten. Dat betekent dat er ruimte komt voor middelgrote en kleine accountantskantoren op de gemeentemarkt.

Als gemeenten niet of nauwelijks nog aan een accountantskantoor kunnen komen, is oprichting van een eigen accountantsdienst een oplossing. Amsterdam en Den Haag werken al met eigen accountants.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op signalen dat gemeenten meer en meer moeite hebben een accountant te vinden voor de (verplichte) controle van de jaarrekeningen. De drie grote kantoren – Deloitte, EY en PwC – die al sinds jaar en dag de gemeentemarkt beheersen, hebben ervoor gekozen zich meer op de (middel)grote gemeenten te richten. Plasterk verwacht dat die trend van de terugtred van grote kantoren zich de komende jaren zal doorzetten.

Drempels wegnemen
Dat betekent dat er ruimte komt voor middelgrote en kleine accountantskantoren op de gemeentemarkt. Om ervoor te zorgen dat met name die laatste categorie ook een goede kans krijgt, is het volgens de PvdA-bewindsman zaak dat de drempels om toe te treden zo laag mogelijk zijn. ‘Het komt nu nog veelvuldig voor dat gemeenten bij een aanbesteding als eis stellen, dat accountantskantoren reeds eerder gemeenten gecontroleerd moeten hebben. Dit verhindert de toetreding van nieuwe kantoren’, aldus Plasterk. Die eis moet dus komen te vervallen. Daarnaast moeten gemeenten ervoor zorgen dat de looptijd van het af te sluiten contract lang genoeg is, om een investering in een nieuwe cliënt lonend te laten zijn. Voorwaarde is wel dat de kwaliteit van de dienstverlening van de nieuwe toetreders is geborgd.

Gemeentelijke samenwerking
Maar dan nog is het, gezien onder andere de krapte op de arbeidsmarkt voor accountants, de vraag of gemeenten zullen slagen op de vrije markt. Plasterk wijst daarom op de mogelijkheid dat gemeenten over een eigen accountantsdienst beschikken. Amsterdam en Den Haag hebben die bijvoorbeeld. ‘Ook andere gemeenten zouden er dus in beginsel voor kunnen kiezen om niet een accountant in te huren, maar zelf een accountantsdienst op te richten. Ook een samenwerkingsverband van enkele gemeenten – al dan niet in samenwerking met accountantskantoren – is denkbaar’, aldus de minister.

Lokale rekenkamer
Hij ziet het vooral als een oplossing voor de middellange en lange termijn. ‘Dit veronderstelt onder meer dat gemeenten zelf accountants in dienst moeten nemen, in een overigens toch al krappe markt. Bovendien is het de vraag of gemeenten de accountantscontrole zien als een kerntaak of als een dienst, die beter ingekocht kan worden. Dit vereist een duurzame keuze van de gemeente’, aldus Plasterk. Wel is dan van belang dat het toezicht op de gemeentelijke accountantsdienst anders wordt belegd. Momenteel berust dat bij de lokale rekenkamer. Bezien wordt of een andere wijze van het organiseren van het toezicht op de gemeentelijke accountantsdienst mogelijk is. Dit om een eventuele drempel voor het toepassen van deze variant weg te nemen.

Dynamische markt
Bij de controle van de jaarrekening 2015 hadden 54 gemeenten een andere accountant dan het jaar daarvoor. Dat geeft volgens Plasterk duidelijk aan dat er sprake is van een dynamische markt. Mede als gevolg van de 'gunstige economische ontwikkeling' is de vraag naar accountants op dit moment groter dan het aanbod. Door strengere kwaliteitseisen en scherper toezicht vergt de accountantscontrole bovendien meer tijd, wat nog meer druk geeft op de personele capaciteit.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door R (Waarnemer) op
Revival van VB Accountants.....Wiersma snapt er helemaal niets van; accountants zijn gehouden aan wettelijke regels als het om controles gaat. Dat ze er af en toe een puinhoop van maken heeft te maken met de markt, concurrentie en de klant willen gerieven/houden.
Dat vermeende bezwaar van eigen vlees keuren is dus wel wat gezocht.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Een bijzonder goed idee van Plasterk.

Net zoals ook de private accountantsorganisaties valt deze organisatie rechtstreeks onder het toezicht van de AFM. Ik geef de gemeenten geen enkele kans dat zij ooit in staat zullen zijn om aan die eisen te voldoen.

Dat zal dan wel het tot het traditionele geweeklaag leiden dat voldoen aan landelijke eisen in strijd is met de gemeentelijke autonomie.
Gemeenten moeten eens leren zich te voegen naar landelijke normen en waarden. Op dit dossier is dat:

´Voldoen aan de hoogste kwaliteits- en integriteitseisen voor de Interne Beheersing´.

Dat doen zij niet.
Door Jantje op
In Utrecht is jaren geleden de zelfstandig werkende accountantsdienst veranderd in een afdeling van de organisatie en die is vervolgens verkleind. En dan nu vanuit de minister weer een eigen accountantsdienst? Typisch.
Door anoniem (Beleidsadviseur) op
Accountants.....pffff.

Een beroepsgroep die nodig van haar (onterechte) sokkel moet vallen.

Gegevens laten controleren door een derde partij om daarmee aan te tonen dat je betrouwbaar hebt gehandeld....wat een wantrouwen.

Jammer dat die derde partijen overbetaald zijn en zelf niet vies is van ontoelaatbare praktijken (zie linken hieronder).

Nogmaals...ophouden met deze toestanden.

https://www.ftm.nl/artikelen/de-schandalen-bij-k …

http://www.amweb.nl/branche/nieuws/2015/11/ernst …

http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23866276/ …

https://www.veb.net/artikel/05270/tuchtrechter-v …
Door B. Janssen (Ambtenaar) op
Eigen accountantsdienst? Verificatiebureau was ooit de eigen overheidsaccountant. Nadat VB Acountants een gevestigde naam was werd deze overgenomen door Deloitte en Touche. De gesahiedenis herhaalt zich!
Door Een ander gekuid op
Geen slim advies. Allereerst zij. Het alleen de grote bureaus die afhaken omdat ze hun partnertarief van 3000-5000 euro per dag niet gedekt krijgen. Lijkt me prima, ver boven Balkenende norm. En ten 2e. Alleen den haag en amsterdam hebben nog een eigen accountantsdienst, loeiduuur en slechte kwaliteit, daarom zijn alle anderen er mee gestopt. Probeer niet te concurreren met de markt. De grote accountantsbureau zijn gewoon te duur, geef de kleine bureaus gewoon een kans.
Door Hoekstra (Ambtenaar) op
@Wiersma: dat eigen vlees keuren is nu ook al aan de orde. De rekening vd controlerend accountant wordt nu immers ook al betaalt door de gecontroleerde. Accountants zijn dus klant van degene die ze moetwn controleren. De gedachte hierachter werkt niet maar wordt stug vastgehouden.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Plasterk snapt er nog steeds niets van. Zou hij wel door hebben dat dit betekent dat gemeenten hiermee hun 'eigen vlees' gaan keuren?
Door F. Scheerder (controller) op
Er geldt een wettelijke verplichting om de jaarstukken van een gemeente te laten controleren door een accountant. De accountant wordt in opdracht van de gemeenteraad (immers controlerende rol) aangesteld, meestal op basis van een (Europese) aanbesteding. Een eigen accountantsdienst is voor een kleine en zelfs een middelgrote gemeente geen optie. Immers er worden strenge eisen gesteld aan de deskundigheid en onfhankelijkheid van deze dienst. Dit is voor de vier grote gemeenten in ons land wellicht een optie, maar niet voor de minder grote gemeenten. Samenwerking op dit gebied kan mogelijkerwijs een oplossing bieden (met zoals dat bij een gezamenlijke rekenkamer). Dit betekent wel dat er een extra discipline binnen de gemeenten bij komt. De meeste gemeenten beschikken wel over medewerkers die IC werkzaamheden verrichten, maar de steekproefomvang en selectie wordt vaak door de accountant bepaald (op basis van een statistische methode). Met al die nieuwe taken die gemeenten er al bij hebben gekregen, vraag ik mij af of dit een gewenste ontwikkeling is
Door Hoekstra (Ambtenaar) op
Voor gemeenten met bijvoorbeeld grondexploitaties is het uitgesloten om de controle te laten doen door een beginnend accountantskqntoor. Dat gaat geheid fout. En zelf accountants in dienst nemen: waar denkt de minister waar accountants de voorkeur aan geven: het land van de onbegrensde mogelijkheden qua salaris en andere zaken of de krentetellende overheidswerkgever die alles te veel en te duur vindt.