of 62688 LinkedIn

‘Pijnlijke keuzes nodig in Hoogeveen’

Nadat de twee wethouders van grootste partij Gemeentebelangen kort na elkaar de handdoek in de ring gooiden, zegde ook de fractie het vertrouwen in de coalitie op en was er geen meerderheid meer voor het college van de gemeente Hoogeveen. De komende weken moeten twee informateurs werken aan de vorming van een nieuw college. Tegelijk moet de basis voor een sluitende meerjarenbegroting worden gelegd.

Nadat de twee wethouders van grootste partij Gemeentebelangen een paar weken geleden kort na elkaar de handdoek in de ring gooiden, zegde ook de fractie het vertrouwen in de coalitie op en was er geen meerderheid meer voor het college van de gemeente Hoogeveen. De komende weken moeten twee informateurs werken aan de vorming van een nieuw college. Tegelijk moet de basis voor een sluitende meerjarenbegroting worden gelegd.

Opdracht aan informateurs
In het bijzijn van commissaris van de Koning Jetta Klijnsma gaf de gemeenteraad van Hoogeveen afgelopen vrijdag informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis hun opdracht. Zelfstandig interim-manager Baltes is bekend met en in de regionale en lokale politiek. Hij is oud-lid en vicevoorzitter van Provinciale Staten in Drenthe en was procesbegeleider bij formatiebesprekingen in de gemeente Assen. Hij ziet het als bijzondere verantwoordelijkheid om in de formatie te komen tot ‘werkbare politieke en bestuurlijke verhoudingen, die passen bij de actuele problematiek in deze gemeente’.


Pijnlijke keuzes
Korthuis is aangezocht vanwege haar kennis en ervaring met gemeentelijk bestuur en financiën. Zij was onder meer wethouder financiën in Rotterdam en lid van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Nu werkt ze als commissaris en toezichthouder. Volgens Korthuis vergt het moed en daadkracht om onder de huidige omstandigheden een sluitende begroting te maken. ‘Er moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt.’ De informateurs zijn vandaag begonnen met verkennende gesprekken met de raadsfracties. Klijnsma spreekt van een ‘intensief proces, dat in korte tijd tot resultaat moet leiden. Het komt aan op vertrouwen en betrokkenheid van alle partijen’.

Toenemende spanningen
Naast Gemeentebelangen (8 zetels) bestond de huidige coalitie uit ChristenUnie (3) en tweede partij CDA (7). Het was die laatste partij waarin de wethouders van Gemeentebelangen geen vertrouwen meer hadden, waarna zij opstapten. Daarop zegde de fractie drie weken geleden het vertrouwen in de coalitie op. Al bij het opstappen van hun eerste wethouder tekende dat besluit zich al af, zei Ina Prins, fractievoorzitter, destijds tegen het Dagblad van het Noorden. ‘Vooral door wat het CDA wel én niet zei. Het vertrouwen had toen al een flinke deuk opgelopen. De dagen daarna heeft dat zich alleen maar verder verdiept.’ Burgemeester Karel Loohuis zei in dezelfde krant dat er ‘al een tijdje toenemende spanningen rond het college’ waren, maar er ‘geen frictie of wantrouwen’ was. De gemeente zit wel diep in de rode cijfers, wat in februari al leidde tot een totale uitgavenstop, en heeft amper financiële reserves. Forse bezuinigingen en/of lastenverzwaringen hangen derhalve in de lucht.

Mogelijk zakencollege
Gezien de achtergrond van beide informateurs, voorheen actief voor de VVD, en het aantal zetels van de VVD (4) lijkt het aannemelijk dat die partij in een nieuwe coalitie zal plaatsnemen. Voor een meerderheid is een vierde partij nodig. Daarvoor lijken PvdA of D66 de beste gegadigden. Maar in de opdracht aan de informateurs staat ook de volgende zin over hun aanstaande rapportage: neem daarin de mogelijkheden tot de eventuele vorming van een minderheidscollege en een zakencollege expliciet mee. Het streven is om vóór de eerste raadsvergadering na het zomerreces, op 27 augustus 2020, te komen tot een breed gedragen akkoord over het beste beleid en bestuur voor Hoogeveen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Zie hier het resultaat van een gemeente, die al jarenlang op te grote voet leeft.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners