of 62812 LinkedIn

Pensioenpremie ABP komend jaar omhoog

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen die ABP-deelnemers betalen, stijgt komend jaar van 24,9 procent naar 25,9 procent. Deelnemers zullen dus iets meer gaan betalen, maar de stijging is lager dan verwacht. De kans dat de pensioenen in 2021 worden verlaagd is nog steeds reëel, maar daar zal eind dit jaar pas zekerheid over zijn.

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen die ABP-deelnemers betalen, stijgt komend jaar van 24,9 procent naar 25,9 procent. Deelnemers zullen dus iets meer gaan betalen, maar de stijging is lager dan verwacht. De kans dat de pensioenen in 2021 worden verlaagd is nog steeds reëel, maar daar zal eind dit jaar pas zekerheid over zijn.

9 euro

‘Voor een deelnemer met een bruto salaris van 3500 euro komt de premiestijging gemiddeld neer op 9 euro netto per maand’, schrijft ABP in het persbericht. De prognose van de premiestijging was naar 26,6 procent, maar nadere berekeningen wezen uit dat de gemiddelde levensduur minder snel omhoog gaat dan verwacht. ‘Dat heeft een dempend effect op de premiestijging.’

 

Verdere stijging

ABP besloot begin dit jaar vanwege de economische malaise het verwachte rendement voor de premie in drie jaar stapsgewijs te verlagen. ‘Omdat het verwachte rendement in stappen wordt bijgesteld, zal de pensioenpremie, als de pensioenopbouw niet verlaagd wordt, ook in de volgende jaren verder stijgen.’

 

Reële kans op pensioenverlaging

De kans dat de pensioenen met de prijsontwikkeling mee zouden stijgen was heel klein, maar de kans dat ze komend jaar worden verlaagd is nog steeds ‘reëel’. Daarvoor is de actuele dekkingsgraad, de mate waarin het pensioenfonds aan zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen, belangrijk. Die was eind oktober 87 procent en om verlaging te voorkomen moet die op 31 december 90 procent of hoger zijn.

 

Andere regels

De premieverhoging komt voor de transitiefase naar een nieuw pensioenstelsel met een nieuw contract en in die fase zullen andere regels gaan gelden. Het Verantwoordingsorgaan, dat positief adviseerde over het premie- en indexatiebesluit, roept ABP op om snel duidelijkheid te krijgen over de regels die in de transitiefase en onnodige verlaging van de uitkeringen te voorkomen. ‘Een minderheid van het Verantwoordingsorgaan was negatief over het besluit en een aantal andere leden heeft zich van advisering onthouden.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
@petra: ik ben inderdaad al lid van de stichting Pensioenverlies.

Er is naast het gegraai door kok/Lubbers al enorm roofbouw gepleegd op de ambtenaren pensioen:
- geen vut meer,
- een slecht partner pensioen
- geen eindloon pensioen
- geen indexering
- ..... etc.

En dan zijn er ook nog (groen links) lieden dat het abp duurzaam moet beleggen teg 0,0;rendement. Ik kan maar 1 advies geven: zoek een andere baan en blijf geen ambtenaar meer.
Door Spijker (n.v.t.) op
Kortom als het tot een korting en/of niet indexering komt van pensioenen is het van belang dat alle Nederlandse ambtenaren eens in actie komen. Onnodige korting nu betekent veel meer korting als je zelf aan de beurt bent. Laat je door politiek Den Haag niet tegen elkaar uitspelen jong en oud!
Door Wim den Boer (gepensioneerd (arbeidsvoorwaardenspecialist) ) op
Wat een kafkaiaans drama is dit toch. Pensioenfondsen zijn met een min of meer verborgen agenda (privatiseren, markt-winstmodel) kapot geframed. Velen maken zich daardoor geheel onnodig zorgen. De politieke manipulaties hebben dit jaar geleid tot een onuitvoerbaar, onbegrijpelijk, zeer duur, dictatoriaal opgelegd nieuw pensioenmodel dat je best een wangedrocht mag noemen. Vele deskundigen die ervoor waarschuwden en aanraadden dat het veel simpeler op te lossen is, worden – nog steeds - genegeerd. De collectieve solidariteit wordt doelbewust afgebroken. Jongeren maken zich onnodig zorgen. Door de fictieve, veel te lage rekenrente (0,3 procent in plaats van 7,0 procent) en daaraan gekoppelde fictieve lage dekkingsgraad. Een dekkingsgraad die in de normale wereld wel 200% zou zijn. Pensioenpotten puilen uit. Het ABP is heel solvabel; uit het vermogen kan zonder problemen meer dan 40 jaar pensioen betaald worden. En elk jaar komt daar minstens een jaar bij. We zouden dus al gemiddeld 107 jaar of ouder kunnen zijn, en dan kan het ABP nog betalen.
Het zou de politieke partijen die de laatste 15 jaar geregeerd hebben sieren als ze ten halve keerden, maar ja die hebben tonnen boter op het hoofd. Een parlementaire enquête waardig.
Lees de artikelen van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen maar eens, en beter, wordt er ook lid van.
Door Rood Hesje (binnenkort gepensioneerd) op
Ik gooi de knuppel maar eens in het hoenderhok: de gepensioneerden van nu staan er beter voor dan 25 jaar geleden. En niets in het leven is voor eeuwig. Tijden veranderen en dus de omstandigheden waarin je leeft ook.
Door Gilbert (jurist) op
Je kunt beter Europees ambtenaar zijn. De lidtstaten (waaronder Nederland) moeten in dat kader. naar ik meende € 360 miljoen storten om de pensioenen van de deelnemers met uitkeringen van soms € 6000,00 per maand op peil te houden
Door anand (adviseur) op
de heren Lubbers en Kok zijn beide overleden.
Door joost (beleidsmedewerker) op
Het wordt tijd dat de rijksoverheid haar verantwoording neemt en de pensioenen (als werkgever) voldoende aanvult. Hierdoor is een verlaging van pensioenen van de baan. De overheid profiteert toch ook van, de door haar opgelegde verplichting, om een groot deel te beleggen in obligaties (met een negatief rendement)
Door Henk op
De jongeren van nu hebben straks goud in handen,. 400 miljard in kas en een terugbetaling van Lubbers/kok. Het aparte is dat het ABP zelfs met een rekenrente van 0 procent de pensioenen zou kunnen indexeren, als de Nederlandse Staat niet tientallen miljarden uit de ABP-pot had gegraaid. ‘Een hele generatie is bestolen’,. Binnenkort. Volgt er weer een greep , de Corona miljarden voor KLM, Zwarte Cross en André Rieu en multinationals zal uit de pensioen pot worden betaald.
Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners