of 59761 LinkedIn

Peiling over cao-afspraken gemeenten

De ledenraadpleging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) loopt bijna ten einde. Tot 1 februari kunnen de leden nog reageren op afspraken die zijn gemaakt tussen de VNG en de vakbonden over de cao gemeenten. Over twee heikele thema’s, de transitievergoeding en de werkgeversbijdrage, kunnen de leden zich niet inhoudelijk uitlaten.

De ledenraadpleging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) loopt bijna ten einde. Tot 1 februari kunnen de leden nog reageren op afspraken die zijn gemaakt tussen de VNG en de vakbonden over de cao gemeenten. Over twee heikele thema’s, de transitievergoeding en de werkgeversbijdrage, kunnen de leden zich niet inhoudelijk uitlaten.

Op 22 november 2018 werd bekend welke afspraken de VNG en de vakbonden hebben gemaakt over de cao gemeenten, die de CAR-UWO op 1 januari 2020 moeten vervangen. Dan treedt de Wnra in werking, waarbij ambtenaren van rechtswege een arbeidsovereenkomst krijgen, en hun rechtspositie niet langer wordt geregeld in de Ambtenarenwet maar in het Burgerlijk Wetboek.

De omzetting van de CAR-UWO naar de cao gemeenten is vooral een technische exercitie. Tegelijkertijd worden de afspraken taalkundig gemoderniseerd en krijgt de cao gemeenten een andere indeling dan de CAR-UWO. Via de ledenraadpleging kunnen gemeenten laten weten of ze daarmee akkoord gaan.

Vergoeding na ontslag
Twee heikele thema’s, waarover de VNG en de vakbonden hun intentie hebben uitgesproken, kunnen via de ledenraadpleging echter niet inhoudelijk worden bediscussieerd. Dat zijn de transitievergoeding en de eigen werkgeversbijdrage.

De transitievergoeding is een vergoeding die werknemers uit de private sector nu na ontslag kunnen krijgen, en die na 1 januari 2020 ook gaat gelden voor ambtenaren. De hoogte van de transitievergoeding is gebaseerd op het inkomen en het arbeidsverleden. Voor ambtenaren geldt nu een andere voorziening: bij boventalligheid en ontslag bij disfunctioneren kent de cao gemeenten een re-integratieperiode. Tot de datum van inwerkingtreding van de Wnra geldt het Burgerlijk Wetboek niet voor ambtenaren, en dus ook de transitievergoeding niet. Op het moment dat de Wnra in werking treedt, ontstaat bij ontslag wel recht op een transitievergoeding. De VNG en de vakbonden hebben de intentie om ervoor te zorgen dat er niet een stapeling ontstaat van de van-werk-naar-werk afspraak en de transitievergoeding.

Werkgeversbijdrage
Een ander discussiepunt is de zogenoemde werkgeversbijdrage, een bedrag dat elke onder de cao vallende werkgever jaarlijks betaalt voor elke werknemer die hij in dienst heeft. De Algemene werkgeversvereniging Nederland (AWVN) gaat uit van een bedrag van 22 euro per jaar per werknemer, gemiddeld is dat 0,05 procent van de loonsom. Met de werkgeversbijdrage compenseert de werkgever de vakbonden voor hun inzet voor werknemers die geen vakbondslid zijn en dus geen vakbondscontributie betalen.

Aparte werkgroep
‘De intentie van de VNG en de vakbonden is dat er een werkgeversbijdrage komt, maar voor de manier waarop en de hoogte is een werkgroep ingesteld’, zegt Nico Versteeg, gemeentesecretaris te Lelystad en lid van de onderhandelingsdelegatie van de VNG. Hij wijst er nog eens op dat het gaat om een ‘procesafspraak’. ‘Via de ledenraadpleging kunnen gemeenten niet inhoudelijk reageren op deze twee onderwerpen. Ze kunnen alleen bepalen of wij wel of niet hierover moeten verder praten. Krijgen wij die toestemming, dan komt de behandeling daarvan later dit jaar aan de orde. Het resultaat van die onderhandelingen wordt vervolgens weer voorgelegd aan de leden. Pas daarna wordt de uitkomst opgenomen in de cao gemeenten.’

Voor beide onderwerpen – de transitievergoeding en de werkgeversbijdrage – is nu een aparte werkgroep aan de slag, die uiterlijk 1 maart 2019 advies uitbrengt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Erik (Ambtenaar) op
First things first. Rond de cao gemeenten eerst af, de termijn wordt weer met maanden overschreden. Dit heeft wel het voordeel dat het duidelijk is dat in 2019 alles flink duurder is geworden. Btw verhoging, hogere ziekenkosten, verzekeringen duurder, hogere energiekosten, hogere pensioenkosten. Het belastingvoordeel op inkomen maakt dit niet goed. Conclusie, geen koopkracht verhoging, maar verlaging. Het zou goed zijn als bij de onderhandelingen dit meegenomen wordt. Met 3-3,5% verhoging kom je er niet als de inzet is om de koopkracht echt te verhogen!
Door Gerben op
De vakbonden kunnen van tafel. Eerst eindelijk eens een fatsoenlijke CAO bereiken voor 2 jaar met terugwerkende kracht (alweer!). Dan pas andere agendapunten met VNG bespreken. Het chanteren van de gemeenteambtenaren moet eens klaar zijn.
Door Henk Strating (DGA) op
Er wordt ten onrechte gemeld dat álle CAO's en werkgeversbijdrage kennen. Dat is niet zo. Die komt vooral voor in het bedrijfsleven, maar minder in publieke sectoren.
Door Spijker (n.v.t.) op
Voor zover er nog medewerking van de vakbonden nodig is aan de totstandkoming van de algemene cao gemeenten lijkt het niet onverstandig deze medewerking op te schorten totdat er een eindelijk eens op tijd een redelijke cao 2019 voor de gemeenteambtenaren tot stand is gekomen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners