of 61869 LinkedIn

Pechtold: maximaal vier provincies

6 reacties
D66-fractievoorzitter en politiek leider Alexander Pechtold wil terug naar vier provincies en gemeenten met minimaal 50 duizend inwoners, zonodig door ‘Den Haag’ op te leggen.

Waterschappen weg
Pechtold greep het recente debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan om duidelijkheid te scheppen over het standpunt van zijn partij over de bestuurlijke organisatie van Nederland. ‘Laat ik het maar eens duidelijk en scherp zeggen: stop met de provincies en de waterschappen in de huidige vorm.’

 

Denemarken
De D66-leider vindt dat het kabinet Denemarken als voorbeeld moet nemen. In dat land werd in twee jaar tijd het aantal provincies en gemeenten door schaalvergroting gereduceerd tot vier regio’s en vijftig gemeenten.

 

Lees hier het hele artikel ‘Provincies opheffen en gemeenten samenvoegen naar Deens voorbeeld’ uit Binnenlands Bestuur nummer 49, 4 december 2009

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Michiel Jonker (ambtenaar) op
@ Rien Fraanje: inderdaad, ik dacht al, het waren er toch 5? Nederland heeft drie keer zoveel inwoners als Denemarken. Als je de Deense cijfers overzet naar Nederland kom je uit op 15 provincies en 300 gemeenten. Er moeten in Nederland dus nog drie provincies bijkomen. Ik stel voor: Rijnmond (met Rotterdam en de Drechtsteden), Haaglanden en Groot-Amsterdam. En wat de gemeenten betreft, 17 miljoen gedeeld door 300 is 57.000, dus alles wat onder de 50.000 zit moet inderdaad maar fuseren.

Ziezo. Of is dit toch wat simplistisch? Even aan Pechtold vragen.
Door Jan (ambtenaar) op
Hier blijkt weer eens de ware aard van D66. Grotere gemeenten opdringen waar niemand op zit te wachten. En natuurlijk zonder referendum, hoewel dat toch een speeltje van D66 was.
Door J. Vis op
En dat terwijl grote gemeenten juist enorm blunderen en niet op hun opgaven zijn voorbereid. Telkens blijkt weer dat relatief kleine gemeenten heb best goed doen maar de probleemkinderen onder de grote gemeenten zijn te vinden. Bigger is better bij D66?

Maar de provincies: die mogen weg of samengevoegd. Ze zijn de afgelopen 20 jaar niet in staat geweest hun meerwaarde aan te tonen of maatschappelijke effectenop het kleed te krijgen. Daarnaast zijn het regenteske clubs die ver van alles afstaan.
Door Rien Fraanje (Adviseur Raad voor het openbaar bestuur) op
De cijfers in het artikelte over Denemarken kloppen niet. Aldaar is per 2007 - na een voorbereiding van vier jaar - het aantal regio's teruggebracht van 14 naar 5 en het aantal gemeenten van 278 naar 98.
Door Michiel Jonker (ambtenaar) op
Hm, of je het nu "gemeenten", "regio's", "provincies" of "landsdelen" noemt, is niet zo spannend. Pechtold wil kennelijk zowel gemeenten als provincies opschalen tot grotere eenheden waarvan er minder zijn. Als dit tot minder bestuurlijke drukte leidt, zou dat een voordeel zijn. Maar tot minder bureaucratie zal het niet leiden. Eerder zal ambtelijke tijd die nu aan contacten met burgers en andere overheden wordt besteed, straks aan grotere en dus meer complexe interne bureaucratieën worden besteed.

Opschaling is op zichzelf geen oplossing voor problemen, maar eerder een manier waarop het bestuur zichzelf bezig kan houden en een imago van veranderingsgezindheid kan uitstralen (zie het amusante boekje "Het geheim van Den Haag", besproken in Binnenlands Bestuur).

Beter zou het zijn om de aandacht te richten op het functioneren van bestaande overheidsinstellingen. Duik eens de diepte in, stuur een stel pottenkijkers het land in en laat die praten met medewerkers op de werkvloer, zodat ze per overheid kunnen ontdekken waar echte verbeteringen mogelijk zijn, zonder dat daar een algehele stelselwijziging aan vast hoeft te zitten. Dat is minder spectaculair, maar veel nuttiger.

Maar omdat noch landelijke, noch decentrale politici daarmee kunnen scoren, is de kans klein dat dit zal gebeuren.
Door K. Schaap (Gemeenteambtenaar) op
Dit is toch de fractievoorzitter van de partij die de kloof tussen burger en politiek wil verkleinen? Op deze manier werkt dat in ieder geval averechts. De burgers identificeren zich niet met door Den Haag opgedrongen samenvoegingsgedrochten maar wel met de kleine gemeenschap (voormalige gemeente) waar zij wonen of met hun historisch-cultureel bepaalde regio. Centralisatie heeft zijn langste tijd gehad en werkt alleen maar bureaucratisme in de hand. De tijd is juist rijp voor kleinere, identificeerbare gemeenschapverbanden, zoals regio's (kleinere provincies) en oorsponkelijke gemeenten. Daar herkennen de meeste burgers in dit land zich ook in maar daar heeft D66 kennelijk geen boodschap aan.