of 65101 LinkedIn

Parkeren niet langer de melkkoe van gemeenten

Jarenlang krikten gemeenten via parkeerbelastingen de eigen inkomsten flink omhoog. Maar die vlieger gaat niet meer op.

In nogal wat gemeenten is parkeren verworden tot een verliespost. Twee op de drie gemeenten halen minder parkeergeld op dan begroot. Vooral de garages staan leeg.

Tekort op het parkeerbeleid
Jarenlang krikten gemeenten via parkeerbelastingen de eigen inkomsten flink omhoog. Maar die vlieger gaat niet meer op. Papen­drecht kampt met een tekort van 1 miljoen euro op het parkeerbeleid. Doet de gemeente niets, dan loopt dat bedrag volgend jaar op naar 1,2 miljoen. Een belangrijke oorzaak is de bouw van twee parkeergarages, in 2007 en 2009, horend bij het nieuwe dorpshart. Die moesten de tot dan toe verwaarloosbare ?parkeerinkomsten naar een aantrekkelijk niveau brengen.
 

Treurige cijfers
Het valt tot dusverre vies tegen: de opbrengsten wegen bij lange na niet op tegen de kosten. Om de treurige cijfers wat op te poetsen stelde het college begin dit jaar een tariefsverhoging voor van 50 procent. Verder zou invoering van ‘betalen per minuut’ achterwege blijven, om automobilisten altijd op een vol uur te kunnen afrekenen. De weerstand was zo groot dat het college met een nieuw voorstel kwam: een minder radicale tariefsverhoging en wel ‘real time’ parkeren. Gevolg: het ‘streeftekort’ van 661.000 euro gaat met nog eens 129.000 euro omhoog. ‘Voor dat tekort zal nog dekking moeten worden gevonden’, schrijft de gemeente in een notitie aan de raad.

Internetshoppen
Papen­drecht is verre van de enige gemeente die worstelt met het parkeerbeleid. Hengelo dreigt dit jaar tegen een tekort van 2 miljoen aan te lopen op de totale gemeentebegroting. Het dreigende tekort op de parkeerinkomsten bedraagt 3 ton. Sittard-Geleen haalde twee jaar geleden 7 ton minder binnen dan begroot, voor dit jaar loopt dat bedrag naar verwachting op tot 9 ton. Zwolle kwam vorig jaar een half miljoen tekort, Spijkenisse 1 miljoen. Heerlen verhoogde de parkeertarieven in 2011 met 50 procent en zette voor de drie daarop volgende jaren 1 miljoen meeropbrengsten per jaar in de boeken. Sindsdien worden de verwachtingen elk jaar neerwaarts bijgesteld, maar elk jaar onvoldoende. In een raadsinformatiebrief wijt het college deze ontwikkeling aan de recessie, het internetshoppen en ‘het gebruik van de fiets als vervoermiddel naar het centrum’, hetgeen valt op te maken uit de bewaakte fietsenstalling. Die staat wel vol.

Mopperonderwerp
‘De betaalde plaatsen in de straten zijn nog wel vrij goed bezet, maar de garages staan leeg. Dat is in veel gemeenten het beeld’, zegt Aukje van de Reijt van mobiliteitsadviesbureau Goudappel Coffeng. ‘Terwijl een garage natuurlijk een veel grotere investering is.’ Maar met de kostenkant – bouw en onderhoud, parkeertoezicht – hielden gemeenten tot een paar jaar geleden nauwelijks rekening. Parkeertarieven zijn weliswaar altijd al een geliefd mopperonderwerp geweest, het geld kwam toch wel binnen. Die tijd is allang voorbij, maar desondanks vertalen de lagere ?inkomsten tegen gelijkblijvende kosten zich nog niet goed in de gemeentebegrotingen. Afgaande op cijfers van het CBS van 2011 haalt tweederde van alle gemeenten minder parkeergeld binnen dan begroot. In 2008 had een derde te hoge verwachtingen.


Kopiëren
‘Veel gemeenten kopiëren de inkomsten vaak van het ene begrotingsjaar naar het volgende’, zegt Van de Reijt. ‘Ze nemen niet de moeite om de gerealiseerde inkomsten uit te zoeken. Ondertussen wordt de kloof met de werkelijkheid steeds groter.’ ?Andere gemeenten zien in de teruglopende inkomsten een reden om de tarieven te verhogen om zo de begroting op peil te houden. ‘Ze denken: die parkeervoorzieningen hebben ons zoveel gekost, dus moet ze ons ten minste net zoveel opbrengen, dus moeten de tarieven omhoog. Terwijl die eigenlijk al te hoog zijn. Ze stammen nog uit de tijd dat alles voor de wind ging.’ ?Het resultaat is dat nog meer mensen parkeren te duur vinden en alternatieven zoeken. Dan lopen de inkomsten verder terug en moeten de tarieven nog meer omhoog. ‘Tegen vrijwel alle gemeenten die ons om advies vragen, zeggen we dat het zeer risicovol is om nu de tarieven te verhogen’, zegt Van de Reijt. ‘De mensen komen niet en de winkeliers gaan failliet.'

Rekensommetje
Ook armlastige gemeenten die momenteel overwegen om parkeren te gaan belasten om zo extra inkomsten te genereren, adviseert Van de Reijt meestal om dat niet te doen. ‘We maken dan een rekensommetje en bij heel veel gemeenten blijkt dat negatief uit te pakken. Dat komt doordat ze alleen naar opbrengsten- en niet naar de kostenkant van betaald parkeren hebben gekeken. Ambtenaren snappen dat meestal ook wel, maar ze moeten ons inhuren om hun politieke bazen te overtuigen.’

 

Politiek
Papendrechts financiële man Bert Plieger bemoeit zich liever niet met de politiek. ‘Ik probeer zo droog mogelijk naar de cijfers te kijken. Ik kan wel zeggen: er klopt helemaal niks van die ramingen van jullie, maar als financieel adviseur wil ik me niet bemoeien met de beleidskeuzes. Geld verdienen aan parkeren is inmiddels onderdeel van een bredere discussie. Bijvoorbeeld over de vraag wat de gemeente nu eigenlijk wil: mensen zoveel mogelijk op de fiets of zoveel mogelijk in de parkeergarage? Dat is lastig, daar hou ik me buiten.’

Betaald parkeren afschaffen
Ondertussen neemt een groeiend aantal gemeenten de stap om betaald parkeren af te schaffen. Veendam deed dat al in 2010, in een poging het verloren gegane winkelpubliek terug te halen uit Winschoten, Hoogezand en Stadskanaal. Ook in Dokkum, Delfzijl, Ootmarsum en Lochem is parkeren weer gratis.

Correcties & Aanvullingen

Parkeren niet langer de melkkoe van gemeenten; BB20. Abusievelijk werd gemeld dat Hengelo dit jaar een tekort van 2 miljoen euro heeft inzake de parkeerinkomsten. Dat tekort betreft echter de totale gemeentebegroting. Aan parkeeropbrengsten dreigt Hengelo dit jaar 3 ton minder op te halen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rex Rotary (Coördinator) op
De gemeente Haarlem heeft zojuist besloten de parkeertarieven met 28% te verhogen. Dit geldt zowel voor de parkeergarages als de parkeer vergunningen voor particulieren. De parkeer vergunningen voor bedrijven gaan met 113% omhoog! Ondertussen staat de parkeergarage die bedoeld is voor het winkelecentrum Conjé vrijwel leeg en dat zal op deze manier aleen maar erger worden. Ook mij zie je voor mijn aankopen niet meer in de binnenstad. Je rijdt in 10 minuten naar IJmuiden of Beverwijk. Daar kun je voor een redelijk bedrag bijna in de winkel parkeren. Ik snap niet waarom waarom een winkeliersvereniging binnenstad Haarlem dit allemaal pikt. Waarschijnlijk allemaal ook strategisch gestemd.
Door M (Adviseur) op
In de gemeente waar ik woon is in het centrum een buurtstalling. Die stalling staat voor zeker meer dan de helft leeg. De gemeente heeft aangekondigd de prijs te gaan verhogen. Ik sta er inmiddels met 2 voertuigen en heb aangegeven dat mijn buren en ik juist daardoor weg gaan. De gemeente snapt dit niet en denkt dat de enigedoplossing een prijsverhoging is. Ik ben benieuwd hoeveel er voor de laatste parkerrplek betaald moet gaan worden.. Volgend jaar heb ik mijn voertuigen ook ergens anders.
Door Peter (nvt) op
Volle fietsenstallingen, lege parkeergarages. Prima! De conclusie lijkt mij logisch: bouw betere fietsenstallingen, het liefst met gratis bewaking. Alhoewel in Zoetermeer het parkeren de eerste drie uur gratis is, zijn ook daar de fietsenstallingen goed gevuld.
Door Willem op
Simpel. Zoals in het stuk eigenlijk al wordt gesuggereerd: verláág de tarieven. Je denkt wel drie keer na of je je auto voor een paar uurtjes in de parkeergarage wilt zetten. En reken de werkelijk geparkeerde tijd af. Geen afgeronde uren.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners