of 58952 LinkedIn

Paniek om pensioenkortingen

De overheid moet de pensioenkorting gaan compenseren voor de spaarders, vinden de pensioenfondsen. De reden dat er een korting dreigt is de lage rentestand, burgers mogen daar niet de dupe van worden vindt de pensioensector.

 De pensioenfondsen roepen de hulp in van de overheid nu er wel heel veel korting dreigt voor de pensioenspaarders. Boosdoener is de lage rentestand die onlangs opnieuw daalde. De pensioensector vindt dat politiek Den Haag de burgers moeten compenseren omdat zij slachtoffer zijn van het agressieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank.

Cruciale grens
Het grootste pensioenfonds ABP is in februari met de dekkingsgraad onder de kritieke grens van 90% gezakt. Als de situatie eind december niet verbeterd is, moet het fonds volgend jaar korten. De 90 procent geldt als een cruciale grens. De meeste fondsen gaan in de buurt van die grens over tot korten op de pensioenen. Dat doen ze om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen overblijven om de pensioenen te kunnen uitkeren. Waar de grens bij het ABP precies ligt, wil het fonds niet zeggen.


7 euro minder

In januari was de dekkingsgraad was al gezakt van 97,2 in december naar 91,2 procent. ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool vindt dat mensen het hoofd wel koel moeten houden. Tegen het Financieele Dagblad zegt ze: ‘Ik krijg af en toe de indruk dat deelnemers denken dat er een grote pensioenafslag aankomt. Zelfs als we aan het eind van het jaar op 80% staan met onze dekkingsgraad, dan betekent dat bij een pensioen van €700 per maand een korting van €7.

AOW verhogen
Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, de koepel van pensioenfondsen vindt dat de overheid mee moet helpen het probleem op te lossen. ‘Er moet iets gebeuren. De lage rente is problematisch voor de Nederlandse pensioenen,’ zegt hij tegen het FD. ‘De politiek moet gaan kijken hoe ze mensen op één of andere manier kunnen compenseren.’ Riemen noemt als voorbeeld het verhogen van de AOW of het verlagen van de belasting. ‘De overheid kan nu door de lage rente goedkoop aan geld komen. Laat ze daarmee op één of andere manier iets teruggeven aan de pensioenspaarder die juist de rekening van de lage rente betaalt.’ Het kabinet wil daar misschien over nadenken, liet staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) maandag in de Tweede Kamer weten. 'We kunnen kijken naar de koopkrachtplaatjes', zei de staatssecretaris, die geen harde toezeggingen wilde doen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
@ boze premiebetaler
Ik ben benieuwd hoe kort jij slechts premie aan het betalen bent. Je betoog is generaliserend en stigmatiserend. Daarnaast staat het bol van halve en hele onjuistheden.
Door Jan op
@Boze premiebetaler. Je veel te lange verhaal bevat wel wat onjuistheden. Zo heb ik altijd, vanaf mijn 17e,
pensioenpremie betaald. Dat geldt voor velen. Ook heb ik vele jaren vut-premie betaald zonder uiteindelijk recht op vut te krijgen. Toen ik met 45 dienstjaren met keuzepensioen ging, kreeg ik bij lange na geen 70 procent. En het vermogen dat ik heb, bestaat uit mijn huis. Stenen kan ik niet eten. Ook dat geldt voor velen. En nu dreigt, na jaren van bevriezing, zelft een korting op mijn pensioen door de kunstmatig lage rente en dus rekenrente. Dat het rendement van het ABP grotendeels met obligaties is behaald klopt trouwens ook niet. Dat is juist grotendeels met aandelen gebeurd. Wat het ABP wèl valt te verwijten is het niet afdekken van de renterisico's. Andere pensioenfondsen hebben dat wel gedaan en staan er veel beter voor.
Door Boze Premiebetaler op
De gepensioneerden moeten eens ophouden met klagen. Ga eens naar de cijfers van het CBS. Stijging gemiddeld besteedbaar inkomen gepensioneerden 2000 tm 2014 was 44% van werkenden in die zelfde periode 10% minder. Stijging gemiddeld vermogen van gepensioneerden 2006 t/m 2014 was 11% tot €244.000 terwijl het gemiddelde vermogen van werkenden in dezelfde periode met 18% daalde tot €141.000. Nog een aantal feitjes: voor de huidige gepensioneerden werd pensioenpremie betaald (want velen hebben tot midden jaren 80 nooit zelf premie betaald) vanaf hun 25e, en de huidige generatie vanaf hun 21e. Vanaf 2014 betaalt de werknemer zelfs grofweg 1/3 en de werkgever 2/3 van de premie. Oh ja, tot 2004 was er een eindloonregeling waarbij in de overheid de meesten in het laatste ook nog een loonschaal bijkregen.
De 'greep in de kas van het ABP', het grootste pensioenfonds van Nederland, is een 'hot topic' onder gepensioneerden. De kabinetten-Lubbers hebben het ABP-vermogen in de jaren tachtig afgeroomd, luidt hun verwijt. De overheid heeft destijds bezuinigd door de werkgeversbijdrage aan de ABP-pensioenpremies te verlagen. Als dat niet was gebeurd, had het ABP er nu veel beter voor gestaan. De regering dreigde ook de (toen zeer hoge) vermogens van andere pensioenfondsen af te romen. Die probeerden hun vermogen daarom bewust onder een bepaalde grens te houden. Maar hoe deden ze dat? Door de pensioenpremies te verlagen. Het zijn dus de huidige gepensioneerden die van die premieverlaging hebben geprofiteerd. Hún nettoloon steeg dankzij die premieverlaging. Bij sommige fondsen betaalden werknemers jarenlang helemaal geen premie, terwijl hun pensioenopbouw (eindloonstelsel) gewoon doorging. De vakbonden gingen akkoord met de premieverlagingen in ruil voor VUT-regelingen, loonsverhogingen en extra vrije dagen. Daarvan hebben - wederom - de toenmalige werkenden, de huidige gepensioneerden, geprofiteerd.
De grootste coup is echter wel de introductie van de koppeling van levensverwachting aan AOW-leeftijd. Ben je nu 30 jaar of jonger, dan ga volgens de cijfers van het CBS waarschijnlijk pas met AOW als je 71 jaar of ouder bent. Hoezo FPU, VUT en andere riante regelingen? 50 jaar premie betalen i.p.v. de maximaal 40 jaar die de huidige gepensioneerden hebben betaald.
Dan de rekenrente. Sinds 2006 moeten de fondsen als rekenrente ongeveer de rente gebruiken die Nederland betaalt op staatsobligaties met een looptijd van 20 of 30 jaar. Die staat nu extreem laag en volgens vele gepensioneerden en hun vertegenwoordigers (50plus) is daarmee de rekenrente 'onrealistisch laag' . Zeker omdat de pensioenfondsen sinds 2007 gemiddeld ruim 7 procent rendement hebben gemaakt op hun beleggingen. 50Plus, de SP en de PVV zeggen dat de lage rekenrente de gepensioneerden dupeert door kunstmatige pensioentekorten te creëren. Vanwege die 'neptekorten' worden de pensioenen van ouderen onnodig verlaagd.
Onjuist. De tekorten zijn niet nep. Een groot deel van die hoge beleggingsrendementen is juist nep. De Nederlandsche Bank heeft berekend dat het overgrote deel van de rendementen sinds 2007 te danken is aan de waardestijging van obligaties. Dat zijn leningen met een vaste rente voor een langere periode. Als de rente daalt, worden 'oude' obligaties, waar nog een hogere rente op zit, meer waard. Pensioenfondsen beleggen heel veel in obligaties.
Vanaf de jaren tachtig is de marktrente vrijwel aan één stuk door gedaald. Maar de rente is nu zó ultralaag, dat hij nauwelijks verder omlaag kan. Als het overgrote deel van de behaalde rendementen te danken is aan de rentedaling, zal die 'beleggingswinst' bij een rentestijging dus als sneeuw voor de zon verdwijnen. Wie doet alsof het rendement van de fondsen ook de komende decennia minstens 7 procent zal zijn, rekent zichzelf rijk. En dat op een moment dat al vaststaat dat de rente alleen maar omhoog kan, en de rendementen dus alleen maar omláág.

In het nieuwe pensioenstelsel gaat een nieuw soort rekenrente gelden. Die was vastgesteld op 4,2 procent. Volgens het Centraal Planbureau, dat de generatie- effecten heeft doorgerekend, is dat 'aan de hoge kant'. Dat wil zeggen dat de ouderen, zoals het er nu naar uitziet, in het nieuwe stelsel opnieuw zullen worden bevoordeeld. Gelukkig is die inmiddels door De Nederlandse Bank naar beneden bijgesteld tot 3,3%.
En zo kun je nog wel even doorgaan. Het wordt écht tijd dat feiten eens verteld worden en niet de leugens van partijen als 50plus. Wat is de voorgestelde oplossing? Zeg tegen de huidige werkenden dat hun pensioen onzeker is en geef de huidige gepensioneerden meer zekerheid. Hoezo solidariteit?! Beste gepensioneerde: te weinig inkomen? Maak je vermogen ten gelde en vul daarmee je inkomen aan. Wie weet blijft er zo ook nog wat in de pensioenpot zitten voor de huidige premiebetalers!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Van de huidige rentecrisis profiteren vooral de EU-landen met schulden. De Nederlandse staatsschuld bedraagt in 2015 ca. 470 miljard euro. Het jaarlijks voordeel van de lage rente is op dit moment meer dan 3%. Het jaarlijkse rentevoordeel van de |Nederlandse staat alleen al bedraagt hierdoor ca. 14 à 15 miljard euro per jaar. Vooral pensioenfondsen zijn door deze moedwillig kunstmatig laag gehouden percentages gedupeerd. Gelet op het hoge rentevoordeel dat de Nederlandse staat van dit ECB-beleid geniet is het alleszins gerechtvaardigd dat pensioenfondsen/gepensioneerden voor dit verlies volledig worden gecompenseerd en wel op een eerlijker en betere wijze dan in 2016.
Door A. Willemsen op
@Perry, sorry maar ik wordt onderhand moedeloos en bot van dit soort berichten. Feit is en blijft dat de overheid een veel te dikke vinger in de pap heeft bij het ABP. Ze hebben immers ook de loonsverhoging van gemeenteambtenaren van dit jaar "betaald" door de pensioenregeling te versoberen. Het is de continue stroom van dit soort verdraaide en oneerlijke berichten dat mij bot maakt. Goed, nee, begrijpelijk, ja.
Overigens, het gaat nu om een klein beetje geld, maar dat gaat het al jaren. Alles bij elkaar toch meer dan een beetje, zeker als dat nog een jaar of 20/30 moet renderen.
Door Nobby (Animal Cop) op
Mooi is het allemaal niet zo'n korting op je pensioen. Dan liever een paar jaar nullijn wat psychologisch beter valt. Gelukkig zijn de brandstofprijzen ook wat gezakt en is er een Duitse supermarkt in de stad gekomen. Dat compenseert e.e.a. wel weer. Nu weer wachten tot de rente stijgt.
Door Opmerker op
@Gerrit en Loe: maar dan nog....minimaal - desnoods-een deel van de beruchte en al veelbesproken gedane greep moet toch wel ongedaan worden gemaakt. Dan maar een JSF minder (ik hoor de tegenwerpingen al).....
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Inderdaad Perry, ook dit onderdeel van BB heeft meer aan genuanceerde opvattingen waar je ook iets aan hebt om betere regelingen te maken.
Bijna alle pensioenfondsen hebben hetzelfde probleem als het Abp. Ondanks dat de bewindspersonen van Financiën zeggen dat ze niets kunnen doen aan wat de ECB (bij meerderheid! Knot stemde tegen!) beslist, zou het huidige voorzitterschap van de EU van ons land de discussie wel in kunnen zetten om de renteproblematiek te beteugelen.
Anderzijds: toch wel heel opmerkelijk dat het Abp besloot voor de eerstkomende 5 jaar een opslagpremie vast te stellen om het probleem enigszins te kunnen beteugelen, nadat minister Blok met een deel van de vakorganisaties besloot tot een loonakkoord inclusief een nieuwe vorm van een 'greep uit de kas' door de pensioenpremie te verlagen. Zo bedienden alle overheidswerknemers en overheidswerkgevers het kabinet door eindelijk weer een salarisverhoging te realiseren die vervolgens door de opslagpremie van een enigszins noodlijdend pensioenfonds weer ongedaan wordt gemaakt.
Interessant is dan de discussie die je kunt lezen in de opgesomde gerelateerde artikelen boven deze reacties.
De greep van het kabinet op het Abp moet inderdaad doorbroken worden en er moet wel een betere koppeling komen tussen het overleg over de cao's en de hoogte van de pensioenpremie. Anders dan voorgesteld wordt in bovenstaande artikelen zitten dezelfde organisaties met vaak dezelfde onderhandelaars aan aparte tafels te praten over enerzijds de cao voor hun eigen sector en anderzijds de pensioenpremie voor alle sectoren die participeren in het Abp samen.
Door Loe op
Als je de greep uit het pensioenfonds door Lubbers nu eens terugstort met rente?
Door Marcel op
Met de AOW is een minimum voor iedere pensioengerechtigde gegarandeerd. Dit is de verantwoordelijkheid van de overheid. Problemen in de tweede pijler dienen te worden opgelost door werkgevers en werknemers en niet te worden afgewenteld op de overheid en dus de belastingbetaler.

Relevante Parlementaire Dossiers

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners