of 59318 LinkedIn

Paniek om pensioenkortingen

De overheid moet de pensioenkorting gaan compenseren voor de spaarders, vinden de pensioenfondsen. De reden dat er een korting dreigt is de lage rentestand, burgers mogen daar niet de dupe van worden vindt de pensioensector.

 De pensioenfondsen roepen de hulp in van de overheid nu er wel heel veel korting dreigt voor de pensioenspaarders. Boosdoener is de lage rentestand die onlangs opnieuw daalde. De pensioensector vindt dat politiek Den Haag de burgers moeten compenseren omdat zij slachtoffer zijn van het agressieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank.

Cruciale grens
Het grootste pensioenfonds ABP is in februari met de dekkingsgraad onder de kritieke grens van 90% gezakt. Als de situatie eind december niet verbeterd is, moet het fonds volgend jaar korten. De 90 procent geldt als een cruciale grens. De meeste fondsen gaan in de buurt van die grens over tot korten op de pensioenen. Dat doen ze om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen overblijven om de pensioenen te kunnen uitkeren. Waar de grens bij het ABP precies ligt, wil het fonds niet zeggen.


7 euro minder

In januari was de dekkingsgraad was al gezakt van 97,2 in december naar 91,2 procent. ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool vindt dat mensen het hoofd wel koel moeten houden. Tegen het Financieele Dagblad zegt ze: ‘Ik krijg af en toe de indruk dat deelnemers denken dat er een grote pensioenafslag aankomt. Zelfs als we aan het eind van het jaar op 80% staan met onze dekkingsgraad, dan betekent dat bij een pensioen van €700 per maand een korting van €7.

AOW verhogen
Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, de koepel van pensioenfondsen vindt dat de overheid mee moet helpen het probleem op te lossen. ‘Er moet iets gebeuren. De lage rente is problematisch voor de Nederlandse pensioenen,’ zegt hij tegen het FD. ‘De politiek moet gaan kijken hoe ze mensen op één of andere manier kunnen compenseren.’ Riemen noemt als voorbeeld het verhogen van de AOW of het verlagen van de belasting. ‘De overheid kan nu door de lage rente goedkoop aan geld komen. Laat ze daarmee op één of andere manier iets teruggeven aan de pensioenspaarder die juist de rekening van de lage rente betaalt.’ Het kabinet wil daar misschien over nadenken, liet staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) maandag in de Tweede Kamer weten. 'We kunnen kijken naar de koopkrachtplaatjes', zei de staatssecretaris, die geen harde toezeggingen wilde doen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Mevrouw Wortmann-Kool is typisch een ex-politici. Veel praten, maar ze neemt geen standpunt in. De overheid heeft haar betrouwbaar in het verleden al compleet verloren door de brutale grepen in de kas van het ABP. Verder lijkt mevrouw Klijnsma in de verste niets van de hele pensioenmaterie te begrijpen. Bij de huidige rentestanden is het volkomen ridicuul om een rekenrente van 4 procent voor te schrijven en vaste pensioenuitkeringen te willen garanderen ! Er is feitelijk nog voldoende in kas, al zou deze regering natuurlijk moeten beginnen met het ontvreemde geld terug te gaan storten. Vervolgens zou je de pensioen veel meer resultaatafhankelijk moeten maken.
Door Reiziger (Kritisch volger ) op
Alle reacties ten spijt het staat gewoon als een paal boven water dat zowel jong als oud in de maling worden genomen door de pensioenfondsen de bonden en vooral de regering . Allen hebben een ander inzicht maar spreken met dezelfde mond en zorgen ervoor dat de pensioen potten nog steeds overlopen . en laat een ABP eens een voorbeeld nemen aan bv een pensioenfonds als Argos die wel goede rendementen maken . en de jongeren kunnen wel klagen maar de meeste huidige ouderen begonnen met werken rond 17 jaar momenteel is dat rond de dertig jaar prima dat je door studeert maar kom dan niet met een vergelijk van arbeidsjaren . en ja wij hebben ook jaren VUT premie betaald en ook geen profijt van en moeten ook langer werken . maar goed iedereen slikt alles maar in Nederland allemaal bang voor eigen hachje . als iedereen nu eens de handdoek zou gooien en massaal in protest zou gaan dan is het zo afgelopen met de afbraak en het tekort doen van de mensen die hun werk verrichtten in welke overheids/gemeente/provincie dienst ook . maar nee we zijn ambtenaar dat heurt niet wij zijn beter als andere werknemers nou haal nog steeds maar je aardappels in een vioolkist en ondertussen wordt je aan alle kanten gekort en afgeknepen zowel werkend als gepensioneerd
Door Reind (beleidsadviseur) op
Merkwaardig. In Duitsland verhogen ze de pensioenen met meer dan 4 procent!
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Richard
De oorzaak is vooral een onrechtmatig handelende en overmatig geld uitgevende Overheid die van te veel walletjes wil eten (extra lastenverzwaring van met name gepensioneerden, onrechtmatige grepen uit het pensioenfonds, optimaal profiteren van de lage ECB-rente en o.a. de voordelen daarvan oneerlijk verdelen en/of verkeerd besteden etc.). Het probleem zit denk ik in niet zo zeer in de molochen die nog steeds een gemiddeld rendement behalen van ca. 6 - 7% over de laatste 20 jaar. Dat ga je niet gauw in je eentje redden.
Door Richard (Adviseur mobiliteit en flexibilisering) op
Wordt het niet eens tijd om de omvang van die pensioenmolochen onder de loep te nemen en daar het mes in te zetten ipv direct maar weer te roepen dat ze het zelf niet kunnen?
Door Bezorgde burger & ambtenaar (technisch adviseur) op
Nu we als verzorgingsmaatschappij in de afbraakfase zijn aanbeland en het allemaal wat minder gaat, werken de collectieve regelingen niet meer en is het ieder voor zich. Dat past prima in het neoliberale marktdenken waaraan we ons onder leiding van D66 en VVD aan overleveren. Kortom, geef mensen keuzevrijheid in of ze pensioen willen opbouwen en bij wie dan wel en op welke manier en keer hun tot nu toe opgebouwde pensioenspaarpot uit. Er zijn genoeg banken, verzekeraars en pensioenfondsen die er wel raad mee weten, maar laat de overheid er als opper rupsje-nooit-genoeg buiten. Die verzint vast wel weer een manier om er een rendementsheffing op los te laten. Je zal ten slotte ook eens voordeel hebben van je geld. Wel eigen verantwoordelijkheid, maar ook weer niet te veel. Er zijn tenslotte grenzen, nietwaar?
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Boze Premiebetaler.
Je opmerkingen vragen om een korte reactie.
1. je kunt sowieso alle gepensioneerden niet op een hoop gooien.
2. de huidige gepensioneerden bij de |Overheid hebben zelf vanaf de start van hun baan over het grootste deel van hun werkperiode maandelijks12% (!!!) afgedragen.
3. bij de CBS-cijfers worden tegenwoordig wel meer vraagtekens geplaatst. De genoemde cijfers kunnen gewoonweg niet aansluiten bij de werkelijkheid en zeker niet bij die van de pensioenen bij de Overheid. Die zijn namelijk sinds 2000 slechts met mondjesmaat aangepast.
4. je kunt vermogens van ouderen (veelal in stenen) niet vergelijken met die van jongeren. Ouderen hebben er immers veel meer jaren de tijd voor gekregen om hun vermogen op te bouwen.
5. ik zou mijn pensioenpremie zeker niet toevertrouwen aan jouw beleggingskijk en -kunsten.
Door H. Wiersma (gepens.) op
1. De Overheid is zelf de grootste profiteur van de ECB-renteverlagingen. Het voordeel dat sinds 2008 wordt behaald op de Nederlandse staatschuld (ca. 470 miljard euro) beloopt jaarlijks al ongeveer 15 miljard.
2. De Overheid heeft inmiddels ook nog eens diverse grepen uit de het ABP-kas gedaan (o.a. destijds bij de privatisering van het ABP en onlangs via salaris- en premie-aanpassingen voor de werkenden bij de Overheid).
Er is dus alle reden voor de Overheid om de nodige aandacht te besteden aan de hoogte van de pensioenen voor de huidige gepensioneerden bij het ABP.
Met nieuwe pensioenwetgeving alleen kan dit probleem niet worden opgelost. Als de voorzitter van het ABP stelt dat het slechts om een korting gaat van gemiddeld E 7 per maand kan zij zich beter aansluiten bij het SIMPLISTISCH VERBOND. Gepensioneerden (bij het ABP) hebben namelijk door het achterblijven van pensioenen en door extra belastingverhogingen sinds 2008 al een achterstand opgelopen van meer dan 15%. Mevr. Wortmann-Kool kan beter eens een gedegen eigen mening innemen in plaats van achter dit Kabinet en vakbonden aanhobbelen.

Door CS op
Iedereen zou het stuk in Trouw van de heer Martin van Rooijen (voorzitter van de koepel van verenigingen van gepensioneerdern KNVG) moeten lezen (afgelopen zaterdag 19 maart pag. 25). Qoute:"De ECB is niet verantwoordelijk voor de lage dekkingsgraad. Den Haag [lees deze regering] heeft zelf gekozen voor de verkeerde maatstaf."

Lees het stuk en je weet dat we allemaal, jong en oud, bedonderd worden door deze regering.
Door Petersen op
Zorg voor een goed salaris zoals de gemeentesecretaris van Apeldoorn (160000) en je pensioen is geen probleem. Naar zeggen mag ze met een vertrekregeling weg op haar 63 ste.

Relevante Parlementaire Dossiers

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners