of 62812 LinkedIn

Ozb-verhogingen in veel gemeenten

Veel gemeenten verhogen komend jaar de onroerendezaakbelasting (ozb), soms met uitschieters tot boven de 20 procent. Een totaaloverzicht is nog niet te maken, omdat niet alle gemeentebegrotingen klaar zijn.

Veel gemeenten verhogen komend jaar de onroerendezaakbelasting (ozb), soms met uitschieters tot boven de 20 procent. Een totaaloverzicht is nog niet te maken, omdat niet alle gemeentebegrotingen klaar zijn.

In Zeewolde gaat, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, de komend twee jaar de ozb met liefst 25 procent omhoog. De extra opbrengsten die die verhoging oplevert zijn nodig om de tekorten – elk jaar zo’n 1,5 miljoen euro – op het sociaal domein te dichten. De verhoging van het ozb-tarief betekent voor huishoudens met een gemiddelde woning een lastenverzwaring van circa 65 euro per jaar.

 

Dubbele cijfers

Maar het kan nog forser. De inwoners van Hoogeveen dreigen te maken te krijgen met een ozb-verhoging van 28 procent. Alleen met behulp van zo’n ingrijpende lastenverhoging kan het gemeentelijk huishoudboekje weer op orde worden gemaakt, zo meldde Binnenlands Bestuur een maand geleden al. Een inwoner met een woning van 200.000 euro zal dan bijna 100 euro meer kwijt zijn. 

Met de forse verhoging van het ozb-tarief staan Zeewolde en Hoogeveen niet alleen. Het dagelijks bestuur van de gemeente Nunspeet zet in op verhoging van ruim 18 procent, Heemskerk en Duiven zitten met verhoging van respectievelijk 13 en 14 procent ook in de dubbele cijfers. Dat geldt eveneens voor Meppel en Teylingen (+10 procent).

 

Amsterdam

Niet alle gemeenten gaan over tot het verhogen de lokale belastingen, zo meldt de NOS na een inventarisatie van de begrotingen van twaalf grote steden. Tien daarvan verhogen hun ozb-tarieven niet, zoals bijvoorbeeld Zoetermeer en Arnhem. Het Amsterdams college van B&W is dat wel van plan en stelt een stijging van ruim 20 procent voor.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter (Ambtenaar) op
@Spijker
De rechter kijkt bij een uitspraak niet of de gemeente het geld heeft, maar of er een toewijzing bestaat, en of die terecht is. Zo ja, dan moet de gemeente betalen, al heeft de gemeente het geld niet. Jouw punt 3 werkt dus niet.
Door Jantje op
@Spijker,
Wat een slechte reactie. Zo werkt het niet. Stel je raakt je baan kwijt en je wW stopt. Dan kom je bij de gemeente voor een bijstandsuitkering. En de gemeente zegt: ja sorry, maar er zijn al zoveel uitkeringen, er is geen ruimte voor jou. Zie maar hoe je leeft, maar je krijgt niets.
echte oplossing is dat het geld van het Rijk moet komen naar de gemeentes. En dan nog; het geld van het Rijk komt ook van ons.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Thomas Eskes. Het kan helpen als gemeenten zichzelf eens gaan verlossen van de (kennelijk) te lage rijksuitkeringen in het Sociaal Domein. Dit moet dan wel voldoende hard worden gemaakt. Zodra dit het geval is kan dat op de volgende manier:
1. niet meer uitgeven dan er via het Rijk inkomt (doelstellingen voor wethouders financiën en sociale zaken).
2. klachten van burgers door verwijzen naar het Rijk en de Ombudsman.
3. het meer laten aankomen op gerechtelijke procedures bij de bestuursrechter (de hardheid van tekorten voldoende aantonen).
4. last but not least geen open eindregelingen accepteren in wetgeving waarbij taken worden overgeheveld van Rijk naar gemeenten (actie alle gemeenten en VNG).
Alleen huilen om meer geld gaat niet helpen.Door Criticus op
Waardeloos artikel, omdat percentuele verhogingen op zichzelf niets zeggen. Het wordt pas interessant als erbij staat hoe die percentuele verhogingen per gemeente zich verhouden tot bijvoorbeeld het landelijk gemiddelde.
Bijvoorbeeld: als het landelijk gemiddelde 0,015% en gemeente X besluit de ozb te verhogen van 0,004 naar 0,008 is dat een verhoging van maar liefst 100% terwijl het nog ruim onder het landelijk gemiddelde ligt...
Kortom: de context ontbreekt volledig. Dat maakt het tot een nietszeggend artikel.
Door Thomas Eskes (Gemeenteraadslid) op
Beste Hans,

Over dat laatste zijn we het eens: gemeenten hebben dit veel te enthousiast omarmt. De VNG heeft er ook veel te lang over gedaan om hier een hardere houding over in te nemen. Het is ook schrijnend dat gemeenteraden en wethouders nu al enkele jaren hierover aan de bel trekken, maar er in de Tweede Kamer ook nauwelijks beweging lijkt te zitten.

Over uw eerste punt: De OZB gaat zeker wel eens omlaag. Als ik op de website van Eigen Huis naar de OZB cijfers kijk, zie ik dat in 2020 ten opzichte van 2019 de OZB in een aantal gemeenten gedaald is (ondanks toen al spelende financiële problematiek). Bron: https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/woonlast …

Voorbeelden zijn Harderwijk, Landsmeer, Schiedam, Heerenveen, etc.. Ik ben het direct met u eens dat deze percentages niet in verhouding staan, maar het is feitelijk onjuist dat dit nooit gebeurd. Hopelijk komt het Rijk spoedig met structureel geld over de brug, en dan gaan we zien wat het woord van de raden waard is.
Door Hans op
@ Thomas Eskes: ozb verlagen: geloof je het zelf? Is nog nooit gebeurd. Probleem is veel meer dat gemeenten allerlei rijkstaken juichend overnemen, inclusief bezuinigingtaakstelling. Vervolgens komen ze geld tekort en mogen de burgers er voor opdraaien.
Door Thomas Eskes (Gemeenteraadslid) op
Beste Gerrie en Spijker,

Ik snap de sentimenten heel goed. En geloof me: raadsleden doen dit echt niet met plezier. Die snappen ook wel dat dit soort maatregelen niet helpen als je in 2022 nog een keer gekozen wil worden. Maar ze moeten wel. Twee redenen:
- Het sociaal domein bestaat voor een fors deel (en vooral: een duur deel) uit open eindregelingen. Dat wil dus zeggen dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt het ook moet krijgen. Je MOET het geld uitgeven als gemeente. Dat is simpelweg de wet.
- De keerzijde van geen OZB-verhoging is vaak de sluiting van voorzieningen, zoals bibliotheken of het enige theater in de gemeente. Dat is een duivels dilemma en dan kiezen veel gemeenten ervoor om niet hun voorzieningen permanent te sluiten, maar de OZB te verhogen. Die kan immers gemakkelijk over een aantal jaar weer verlaagd worden als het Rijk alsnog met voldoende geld over de brug komt. Niemand belooft dat natuurlijk (dat kunnen ze ook niet), maar dat is vaak wel de intentie.

Ik hoop dat hiermee een beetje begrip voor deze verhogingen ontstaat. Deze maatregelen ontstaan vaak uit noodzaak, niet uit vrije wil.
Door Spijker (n.v.t.) op
Gemeenten moeten de tering naar de nering zetten, ook in het sociaal domein. Wethouders van financiën en ambtenaren in de financiële sector moeten maar eens met de vuist op tafel slaan. Gewoon niet meer uitgeven dan er inkomt!
Door Gerrie op
Dit kun je als gemeente toch niet meer uitleggen aan je inwoners. Bij veel bedrijven staat het water aan de lippen maar worden gelukkig bijgestaan door het Rijk anders vallen ze om, veel werklozen, maar de ozb gaat flink omhoog. Ik zou zeggen eerder omlaag.
Door drs. E. Nabled op
Qua taxatie is een juridische procedure inderdaad zinvol. Qua tarief alleen (zware) maatschappelijke druk. Die raadsleden vinden het echt niet zo aangenaam om overal met de nek aangekeken te worden of flink de maat te worden genomen. Doe er je voordeel mee!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners