of 59345 LinkedIn

Overleg cao provincies loopt vast op looneis

De vakbonden en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben het overleg over een nieuwe tweejarige cao voor de provincies opgeschort.

De vakbonden en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben het overleg over een nieuwe tweejarige cao voor de provincies opgeschort. De looneis van de bonden en het loonbod van de werkgevers lagen te ver uit elkaar.

Partijen hebben volgens een toelichting van de provinciekoepel ‘constructief overleg’ gehad. Op de inhoud zou overeenstemming zijn bereikt, ‘maar de looneis van de bonden en het loonbod van de werkgevers lagen te ver uit elkaar.’ Het overleg is daarop opgeschort.

 

Loonparagraaf

De grootste ambtenarenvakbond, FNV Overheid, hanteert een centrale looneis van 5 procent over 2019. ‘De economie draait op volle toeren en de werkgelegenheid neemt sterk toe. Wij vinden dat iedereen daarvan moet kunnen profiteren’, aldus de bond. ‘Dit geldt wat ons betreft natuurlijk ook voor medewerkers van de provincies. Als we met de werkgever afspraken maken over een langere periode, dan moet dit ook blijken uit de loonparagraaf.’

 

Normalisering

De werkgevers en de bonden (FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF) wilden naast een cao over 2019 ook afspraken maken over de eerste genormaliseerde cao zoals die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden voor de medewerkers bij de provincies en een aantal andere werkgevers die partij zijn bij de cao provinciale sector vanaf 1 januari 2020.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Uit het overzicht blijkt in ieder geval dat de CAO Provincie achterloopt t.o.v. CAO Rijk en dat de CAO Gemeenten nog aanzienlijk meer achterloopt. En dan hebben we het nog niet eens over de situatie 2008 t/m 2014. Dan ziet het er nog veel beroerder uit.
Overigens krijgen gemeenten daarvoor wel de financiële middelen via het Gemeentefonds (trap op/trap af).
Aan de slag vakbonden (!!!!) voor de CAO Gemeenten.
Door wim (ambtenaar) op
en om het dan aan te vullen tot rijsknveau, gerekend vanaf 2015 is 2% per 1-19 en 2% per 1-20 voor de provincie nodig en voor de gemeente zelfs 2 x 3% . Hoe verhoudt het zich tot de rest van NL. En wordt de cao gebruikt in tijden van schaarste of is dat de bodem? .
Door wim (ambtenaar) op
bedankt Mario, hopelijk kijkt de VNG mee, het lijstje van jou leidt tot opgebouwd:
Rijk plus 13,3 %, prov 10% en gemeent 6,8% dat geeft te denken, en waterschappen?
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Mario.
Uit het overzicht blijkt in ieder geval dat de CAO Provincie achterloopt t.o.v. CAO Rijk en dat de CAO Gemeenten aanzienlijk duidelijker achterloopt. En dan hebben we het nog niet eens over de situatie 2008 t/m 2014! Dat ziet er denk ik nog beroerder uit.
Door Mario (Beleidsmedewerker) op
Is dit de manier waarop jij met andere meningen om gaat Nel? Lekker genuanceerd met "flikker toch op man". "Provincieambtenaren hebben daar niets van gemerkt". Heb e.e.a. even voor je op de rij gezet.

Provincieambtenaren
01-01-2015: 2,0 procent salarisverhoging
01-07-2015: 1,0 procent salarisverhoging
01-04-2016: 2,2 procent salarisverhoging
apr-2016: € 300 eenmalige uitkering
01-07-2017: 2,0 procent salarisverhoging
sep-2017: € 500 bruto eenmalige uitkering
01-01-2018: 1,3 procent salarisverhoging
01-01-2018: 0,75 procent verhoging niet pensioengevende deel IKB

Gemeenteambtenaren
01-04-2015: salarisverhoging van € 50 per maand
01-10-2015: 0,74 procent eenmalige uitkering
01-01-2016: 3,0 procent salarisverhoging
01-01-2017: 0,4 procent salarisverhoging
01-08-2017: 1,0 procent salarisverhoging
01-12-2017: 0,5 procent verhoging IKB
01-01-2018: 1,5 procent salarisverhoging
01-07-2018: 0,25 procent verhoging IKB

Rijksambtenaren
01-09-2015: 1,25 procent salarisverhoging
01-01-2016: 3,0 procent salarisverhoging
01-01-2017: 1,4 procent salarisverhoging
01-07-2018: 3,0 procent salarisverhoging
jan-2019: € 450 eenmalige uitkering
01-01-2019: 2,0 procent salarisverhoging
01-01-2020: 2,0 procent salarisverhoging
Door Nel de Draaier op
Natuurlijk, Mario. Wij moeten ons weer schikken naar de verslechterende economische omstandigheden. jarenlang draait de economie als een tierelier. provincie-ambtenaren hebben daar niks van gemerkt.

En nu ze dan eindelijk ietsje beloning zouden behoren te krijgen, kom jij aankakken met de economische vooruitzichten, die 2,5% groei voorspellen i.p.v. 2,6%.

Flikker toch op man. 5% erbij is echt het minimum!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Leg de resultaten sinds 2009 en later van het Rijk, provincies en gemeenten eens naast elkaar. Pas dan wordt ongeveer duidelijk wat een reëel bod is bij Overheden. Zo maar 5% centraal (FNV) vragen is vreemd. Misschien moet het eigenlijk nog wel meer zijn om achterstanden in te lopen. Dat geldt trouwens ook voor de CAO gemeenten.
Door Mario (Beleidsmedewerker) op
Een looneis van 5% is veel te hoog. Economie draait beter, maar donkere wolken pakken zich samen aan de horizon. Daarbij staat de overheid voor grote uitdagingen. Wees dus ook reëel.
Door Rens (Juridisch adviseur) op
De Provinciale Staten en gemeenteraden dienen hun kaderstellende rol te pakken. Schaarste alom volgens een recent rapport van het A+O-fonds. Structurele maatregelen om het werken bij de overheid aantrekkelijk te houden voor HBO-ers en WO-ers zijn nodig. De factor salaris was niet de enige, maar wel een belangrijke.
Door Hans (medewerker) op
En de werkgever bood....? Toch wel geïnteresseerd in de visie van de werkgever.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners