of 60220 LinkedIn

Overijssel gebruikt inzicht subsidies te weinig

Overijssel maakt te weinig gebruik van de beschikbare informatie om subsidies te evalueren, schrijft de Rekenkamer Oost-Nederland. Een gevolg is dat enkele regelingen niet op tijd geëvalueerd worden.

Overijssel maakt te weinig gebruik van de beschikbare informatie om subsidies te evalueren, schrijft de Rekenkamer Oost-Nederland. Een gevolg is dat enkele regelingen niet op tijd geëvalueerd worden. 

Beperkt benut

Het is een grote vooruitgang ten opzichte van 2013, toen de rekenkamer ook de subsidies van Overijssel onderzocht, dat de provincie inmiddels inzicht heeft in de omvang en aard, maar deze informatie wordt ‘beperkt benut’. ‘Het overzicht van lopende subsidieregelingen wordt door GS niet gebruikt om te monitoren of regelingen geëvalueerd moeten worden', schrijft de rekenkamer. Er wordt dus niet volledig aan de interne afspraken en verlichting van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voldaan.

 

Niet structureel geïnformeerd

Provinciale Staten worden bovendien niet geïnformeerd over de aard en omvang van subsidies, ‘wat haar controlerende rol lastig maakt’. Zij worden door Gedeputeerde Staten ook niet structureel geïnformeerd over de evaluatie-uitkomsten.

 

Weinig ambitieus

De afspraken over het niveau van de evaluaties zijn volgens de rekenkamer ‘weinig ambitieus’, maar de evaluaties van de langlopende regelingen zijn in de praktijk van een hoger niveau. De rekenkamer onderscheidt vier niveaus waarop een evaluatie inzicht kan bieden in een subsidieregeling en Overijssel kiest in de afspraken meestal voor het laagste niveau. ‘Dit is niet in de geest van de Awb-verplichting.’

 

Gelderland

Een week geleden was dezelfde rekenkamer ook kritisch over hoeveel zicht Gelderland had op de besteding van subsidies. Er zou sprake zijn van risico’s op het gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners