of 63966 LinkedIn

Overheid genadeloos bij inning geldschulden

De overheid maakt geen verschil bij de invordering van bestuursrechtelijke geldschulden: rijk of arm, iedereen moet betalen. Tot die conclusie komt AKD-advocaat Thomas Sanders die volgende week aan de Universiteit Leiden promoveert op invordering door de overheid bij handhaving.

De overheid maakt geen verschil bij de invordering van bestuursrechtelijke geldschulden: rijk of arm, iedereen moet betalen. Tot die conclusie komt AKD-advocaat Thomas Sanders die volgende week aan de Universiteit Leiden promoveert op invordering door de overheid bij handhaving. 

Onterecht genoten subsidie
De overheid moet bestuursrechtelijke geldschulden die voortvloeien uit opgelegde sancties in beginsel invorderen, anders hebben de sancties weinig zin. Sanders onderzocht wanneer de overheid ondanks dat uitgangspunt toch niet mag invorderen. Anders gezegd, onder welke omstandigheden hoeft de burger toch niet te betalen? Daarvoor onderzocht hij alle rechterlijke uitspraken van de afgelopen tien jaar over zogeheten herstelsancties. ‘Herstelsancties hebben tot doel de burger niet te straffen, maar alleen de overtreding ongedaan te maken door de situatie te herstellen tot hoe die zou zijn geweest zonder overtreding. Denk bijvoorbeeld aan de terugvordering van een onterechte genoten subsidie’, licht Sanders toe.

Uitkeringen
Uit zijn onderzoek blijkt dat de bestuursrechter de burger niet gauw ontslaat van zijn betalingsverplichting. ‘Van de ruim 8.000 uitspraken zijn er maar 15 gevallen gevonden waarin de burger werd bevrijd van zijn geldschuld – ondanks dat hij die eigenlijk wel had moeten betalen. In het geval van uitkeringen heb ik geen enkel geval gevonden waarin de burger niet meer hoefde terug te betalen ondanks dat het wel zou moeten’, aldus Sanders.

Schuldsanering
De mate waarin een burger of bedrijf de geldschuld daadwerkelijk kan betalen blijkt volgens Sanders daarentegen nooit een reden te zijn om niet te hoeven betalen. Zo is het dreigend faillissement van een bedrijf geen reden om niet te hoeven betalen. Ook armoede is geen reden om niet te hoeven betalen: de bestuursrechter wijst dan op het bestaan van de beslagvrije voet en de schuldsanering waardoor de burger beschermd zou moeten worden. Sanders: ‘Dit onderzoek steunt daarmee de conclusie dat een goede bescherming van de armlastige burger via de beslagvrije voet en schuldsanering broodnodig is.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wannyn (Programmamanager) op
IN een rol als mantelzorger voor een dement wordende oudere ben ik er tegen aangelopen dat de burger achter was met betalen en uiteindelijk door inschakeling van een deurwaarder veel extra moest betalen. Iets dat na ontdekking van de misstand die bij mevrouw was ontstaan zover ik heb vernomen ongedaan had kunnen worden gemaakt door de invordering bij de deurwaarder terug te roepen, zodat de hoge extra kosten vermeden hadden kunnen worden. Maar niemand die dat voorstelde toen ik namens mevrouw het overheids instituut belde dat de vorderingen had. Er dient minimaal de insteek te komen dat burgers die door ziekte en daardoor buiten hun keuze, hun betaalverplichting niet na kwamen te vrijwaren van incasso opslagen. Beter nog dat het bureau dat vorderingen heeft burgers die niet betalen eerst belt of door de gemeente of enige zorg instelling laat bellen zodat duidelijk wordt of er wat aan de hand is, voordat alles naar een incasso bureau gaat.
Door Henk Donkers op
@ Marcel Wiedenbrugge (directeur WCMConsult)
Maar het gaat in dit geval niet om klanten die voor een bepaald bedrijf kiezen. Het gaat hier om boetes bij overtredingen. Die overtredingen hadden vermeden kunnen worden door de betreffende burger. De bedoeling van wetgeving is dat de overheid er ook iedereen aan houd. Als een burger dat niet doet is het zijn eigen keuze en dient hij ook op de blaren te zitten, desnoods zonder behoud van de goede raltie met die burger. OF er geld wordt binnengehaald is dan niet meer het hoofdargument. Het gaat om de sanctie.
Door Opmerker (orig) op
Ja, ik moet eigenlijk binnen de context blijven, maar de overheid zelver is niet altijd vlot met betalen als het moet.....
Door Marcel Wiedenbrugge (directeur WCMConsult) op
Dit promotieonderzoek draagt mijns inziens heel goed aan bij aan de discussie en wens van de overheid om tot oplossingen te komen voor de schuldenproblematiek in Nederland. Er wordt nog te veel en te rechtlijnig vanuit de processen gedacht. Het bedrijfsleven begint steeds meer in te zien, dat klantbehoud op lange termijn veel interessanter is dan je puur te richten op incassoresultaat. Sterker nog: klantbehoud en dus het denken in oplossingen voor de betalingsproblematiek is veel zinvoller en uiteindelijk effectiever, dan maar krampachtig te proberen om vorderingen te incasseren, zonder na te denken over de lange termijn. Die omslag in denken en uiteindelijk handelen kan de overheid ook maken.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Je kunt als overheid wel stoer doen, maar uiteindelijk valt er van een kale kip niks meer te plukken en staat ook de overheid uiteindelijk met lege handen.
Door JaapvV (adviseur, onder andere tav. voorzieningen) op
Overheid bikkelhard, genadeloos... bekt lekker weg als je emoties wil oproepen. Blijkbaar is de overheid consequent in het innen van schulden. Niks mis mee. Maar de overheid weet inmiddels ook dat mensen in armoede of anderszins een stuk moeilijk kunnen betalen dan anderen. Het is dan zinvol om de persoonlijke omstandigheden mee te laten wegen in de wijze en tijdsduur van betalen. Zodat het de overheid uiteindelijk niet Nóg meer kost aan extra saneringsmaatregelen. Kwestie van goed rekenen bij het rationeel innen van schulden..
Door cor op
Goed om te lezen dat bij mensen die de wet ovetreden hebben en aan wie in verband daarmee een (herstel)sanctie is opgelegd door de overheid verplicht worden de sanctie ook ten uitvoering wordt gebracht. Of is het de bedoeling dat aan deze bevolkingsgroep een "vrijbrief" verleend wordt?
Door Hans op
Zo hoort het, genadeloos invorderen, zonnodig de eigen regels negeren, en vervolgens naar de bijstand of schuldhulpverlening van de gemeente. Anders kan of willen we het toch niet?
Door Criticus op
Je zou verwachten dat als men het toch al slecht heeft in financieel opzicht, men de overtreding ongedaan maakt vóórdat de rekening komt...
Of zou men erop gokken dat men toch niet hoeft te betalen? het kan echter niet zo zijn dat mensen die kunnen niet veel te besteden hebben, dus maar illegale zaken doen, omdat herstelsancties toch niet betaald hoeven worden.
Een andere oplossing zou zijn ipv een herstelsanctie een boete in natura, bijvoorbeeld een x-aantal dagen werken voor de gemeente. Dat werkt wellicht ook goed als stok achter de deur, zonder dat het geld kost?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners