of 59250 LinkedIn

‘Overheden schieten tekort bij aanbestedingswet’

Aanbestedende partijen, met name gemeenten en provincies, schieten tekort wat betreft professionaliteit om de eigen regels uit de wet naar behoren uit te voeren. Dit stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de evaluatie van de aanbestedingswet die minister Kamp naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Aanbestedende partijen, met name gemeenten en provincies, schieten tekort wat betreft professionaliteit om de eigen regels uit de wet naar behoren uit te voeren. Dit stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de evaluatie van de aanbestedingswet die minister Kamp naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Vermindering van lastendruk
De Aanbestedingswet, die in 2013 van kracht is geworden, heeft zeker ook positieve effecten, zoals de verminderen van lastendruk voor ondernemers en overheden. Dat levert een besparing op van 184 miljoen euro op jaarbasis, waarvan 157 miljoen euro voor de ondernemers en 27 miljoen voor overheden. Met name het gebruik van TenderNet, online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid, is daar debet aan.

Veel werk voor niets
Toch zijn MKB-Nederland en VNO-NCW verre van tevreden over de resultaten van de Aanbestedingswet in de afgelopen twee jaar. Overheden kijken volgens de ondernemersorganisaties uitsluitend naar de prijs, en verzuimen aandacht te besteden aan innovatieve oplossingen, terwijl ondernemers wel gevraagd worden daar mee te komen. ‘Veel werk voor niets dus,’ stellen de ondernemers.

Marktplaatsen
Doel van de wet was onder meer de positie van het MKB te verbeteren. Marktplaatsen als TenderNet leiden er volgens de ondernemersorganisaties toe dat het voor zzp’ers moeilijk is om een voet tussen de deur te krijgen bij overheidsaanbestedingen. Juist de marktplaatsen leiden ertoe dat zzp’ers uitsluitend op prijs kunnen concurreren. Ze krijgen te weinig de mogelijkheid om hun ervaring en vaardigheden te etaleren.

Fluiten naar geld
Een ander punt van kritiek van de ondernemers is dat door de manier van aanbesteden er erg veel risico bij de ondernemers komt te liggen. ‘Zo moeten architecten bijvoorbeeld vaak al de hele opdracht uitwerken, waarbij ze na he mislopen van de opdracht kunnen fluiten naar de gemaakte kosten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Carla Middelbeek (mw inkoopbeheer en -beleid) op
Tendernet schrijf je met een d: Tenderned.
Door H. Wiersma (gepens.) op
1. de besparing van 184 miljoen euro is natte vingerwerk.
2. de kosten van de bureaucratie, die het met zich meebrengt, wordt niet in beeld gebracht.
3. bij aanbestedingen moet veel meer naar kwaliteit (kunnen) worden gekeken in plaats van alleen maar naar de prijs.
Door Het kan wel.... als je maar wilt (Commercieel Manager) op
Jannie,

Ik vind je uitspraak '...dat je toch in zee moet met een partij die je niet wilt...). Maar misschien is dat inherent aan de ICT-wereld... vrij stuitend.

Volgens mij toon je met je eigen uitspraak aan dat de kern van het artikel, de onvolwassenheid van aanbestedende diensten, inderdaad waar is.

Als jij blijft zitten met een partij die je niet wilt (hoe je tot die mening komt zit overigens meestal in de meningsvorming die voorafgaand aan een aanbesteding al had over die betreffende partij en dat is niet objectief, dus kwalijk; maar dat terzijde), heb je niet goed nagedacht over de partij die je wel wilt :-)

Als je het gevoel hebt besodemieterd te worden, dan zijn je controlemechanismen niet de juiste en heb je wellicht niet de juiste deskundigheid in huis om er voor te zorgen dat dit niet gebeurt.

En dat je de ICT-wereld (waar ik zelf overigens niet uit kom) op deze wijze typeert, laat zien dat je disrespect hebt voor al die ICT-partijen die wel het juiste met je voor hebben.

Ik geef je deze harde kritiek omdat ik - als partij die aanbestedende diensten juist begeleid met aanbestedingen - omdat ik ervaar dat het opdrachtgeverschap bij aanbestedende vaak onvoldoende is. Daarnaast vind ik de aanbestedingsmoraal van de gemiddelde gemeente en provincie vaak laakbaar omdat er vaak gewerkt wordt met de aanbestedingswet om zaken te omzeilen/ontwijken, persoonlijke voorkeuren wel degelijk een rol spelen (en dat zou niet moeten mogen, aanbestedende diensten werken met gemeenschapsgeld en dat moet zonder vooroordeel zijn) of dat de 'spelregels' vaak maar als lastig en belemmerend worden ervaren (terwijl dit niet zo is).

Naar mijn mening moet je altijd starten met een duidelijk beeld van wat je wilt bereiken (specificeren) = de vraag centraal. Pas als deze vraag duidelijk is (en dat is hij vaak niet), start je met een aanbesteding omdat je dan weet HOE de markt kan bevragen en de antwoorden kan controleren. Oh ja en specificeer functioneel, laat de technische expertise aan een inschrijver over. Ik zie nog teveel aanbesteding met een eisenpakket wat inconsistent is en zelfs sturend.
Door Jannie op
Kan iemand mij dan eens vertellen waar die 'vermindering van de lastendruk' dan in zit? Ik heb als aanbestedende partij en dus gebruiker van de Aanbestedingswet alleen maar meer werk en last sinds de invoering van deze wet. Er zal vast een nobel doel achter zitten, maar ik heb er voornamelijk last van en heb nog steeds regelmatig het gevoel besodemieterd te worden (maar dan binnen de wettelijke kaders, die vervolgens maken dat je toch in zee moet met een partij die je niet wilt...). Maar misschien is dat inherent aan de ICT-wereld...
Door Andre Plat (consultant) op
graag meer dialoog en minder 'stellen'. Gezonde dialoog, samenwerken en elkaar inzetten, liever niet 'uitwonen' of met One-liners bekritiseren.
Kan er linkje bij de publicatie naar de integrale evaluatie aub?