of 60831 LinkedIn

Overheden beknibbelen op kwijtschelding minima

Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen.

Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen.

Groningen, Schiedam, Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland. Op het onlangs gehouden landelijk invorderingsoverleg van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) werden zomaar wat grote decentrale overheden opgesomd waar een begin is gemaakt met het versoberen van het kwijtscheldingsbeleid.

 

Meer solidariteit

Hoogheemraadschap Delfland is met ingang van dit jaar begonnen met het afbouwen van de kwijtschelding voor de zuiveringsrechten voor minima. Delfland liep door de kwijtschelding, die gold voor 54.000 huishoudens, naar schatting 15 miljoen euro mis. Het hoogheemraadschap beoogt met de afschaffing van de kwijtschelding te zorgen voor ‘meer solidariteit’. Als de minima niet betalen, moeten anderen immers meer betalen. Kwijtschelding betekent namelijk dat een deel van de huishoudens geen belastingen betaalt. De gederfde inkomsten als gevolg van kwijtschelding worden verdeeld over de overgebleven groep belastingbetalers. Die betalen dan ook een hoger bedrag naarmate de aanslag voor meer huishoudens wordt kwijtgescholden.  

Vooral voor burgers met een inkomen net boven het minimumniveau pakt kwijtschelding onrechtvaardig uit, aldus een speciale onderzoekcommissie voor de waterschappen, de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB).

 

Grootstedelijk probleem

Het kwijtschelden van waterschapsbelasting blijkt voor een aantal waterschappen een probleem te worden, en dan vooral voor ‘grootstedelijke’ waterschappen zoals Delfland. Onderzoek van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) in Groningen bevestigt het beeld dat de Randstedelijke waterschappen een groter probleem hebben. In Delfland – met inliggende gemeenten als Den Haag en Zoetermeer – was in 2014 6,8 procent van de opbrengst van de waterschapsheffingen nodig om te compenseren voor inkomstenderving als gevolg van kwijtschelding. In totaal was in Nederland dat aandeel in dat jaar 3,1 procent, tegen gemiddeld 4,6 procent in de Randstadwaterschappen. In 2015 steeg het landelijke percentage zelfs verder door naar 3,6 procent.

 

Afvalstoffenheffing

Maar ook waterschappen in niet bepaald verstedelijkte gebieden als de Achterhoek hebben te maken met een flinke stijging van het aantal kwijtscheldingen. Zo zag het Waterschap Rijn en IJssel bijna een verviervoudiging van het aantal kwijtscheldingen tussen 2010 en 2014.

Waar eerst 100 procent kwijtschelding werd verleend, wordt die her en der afgebouwd tot circa 50 procent. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeente Rotterdam. Ook Arnhemmers die op een bijstandsniveau leven, moeten vanaf 2018 gaan betalen voor de afvalstoffenheffing. De gemeente Arnhem stopt over 2 jaar met het volledig kwijtschelden van deze gemeentelijke belasting. Voor een gezin betekent dat een extra uitgave van circa 112 euro per jaar. Het college van burgemeester en wethouders wil dat de gemeente vanaf 2018 54 procent in plaats van 100 procent van de gemeentelijke heffing kwijtscheldt. Dat levert Arnhem 761.000 euro op.

 

Kwetsbaren

De Haagse PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh heeft geen goed woord over voor een verregaande versobering van het kwijtscheldingsbeleid. ‘De gemeente is verantwoordelijk voor het schulden- en armoedebeleid voor haar inwoners. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk en niet sociaal als gemeenten, die als geen ander zouden moeten weten wat de gevolgen van armoede en schulden zijn voor haar burgers, zouden besluiten om de kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen af te schaffen. In plaats van een vangnet te bieden trek je dan de bodem onder de voeten van de meest kwetsbaren vandaan.’

 

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 22 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door verlaag belastingen (coordinator vluchtelingenwerk) op
!@Wat gebeurd er dan in de praktijk?
In een heleboel gemeenten bestaan nu zogenaamde Raad*Daad-winkels of ' formulierenbrigades' die mensen helpen alle formulieren voor kwijtscheldingen, bijzondere bijstand, toeslagen, speeltuinsubsidie en wat dies meer zij in te vullen. Voor een kwijtscheldinkje van 100 euro wordt 200 euro aan fte/uren uitgegeven. Schaf dat af en laat ambtenaren nuttig werk doen op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld. Verlaag gemeentelijke heffingen voor iedereen, dan hoef je ook geen kwijtscheldingsbeleid te voeren.
Door Gerry Dol op
Even een antwoord op de reacties hier waar ik uit kan concluderen dat niemand een ervaringsdeskundige is zoals ik
Door Martin Duif (Participatiewet) op
**Het punt is dat dat rondpompen van belastinggeld niet efficiënt is, en dat dat systeem ervoor zorgt dat mensen permanent afhankelijk blijven van een uitkering. Lees Dalrymple.**

Ik ben het compleet eens met deze opmerking, met de kanttekening dat de mensen met een uitkering het systeem waarin ze zitten toch niet zelf kunnen veranderen?
Maar laten we het dan even concreet maken.
Schaf de huurtoeslag, zorgtoeslag, en allerlei andere toeslagen af. Schaf ook alle kwijtscheldingen en tegemoetkomingen af. Blijft alleen de uitkering over.

Wat gebeurd er dan in de praktijk?
(En niet aankomen met 'zoek dan een baan!' want zo simpel is het niet hè!)
Door Amsterdamse Dierenhulp aan Minima (!) (dit is geen grap!) op
http://www.at5.nl/artikelen/149971/amsterdamse-m …

"Amsterdammers die het krap hebben kunnen hun zieke huisdier vanaf januari gratis naar de dierenarts brengen. De gemeente betaalt voor het consult en draagt ook bij aan eventuele vervolgkosten.
'Je hoort van asielen dat mensen hun huisdier dumpen of er afstand van doen vanwege hoge medische kosten. Wij hopen met onze bijdrage de financiële drempel te verlagen', zegt wethouder Laurens Ivens. Het gaat in eerste instantie om een proef van januari tot en met september. De gemeente heeft vier ton uitgetrokken voor het project ADAM (Amsterdamse Dierenhulp aan Minima).

Mocht er uit een consult blijken dat het huisdier een vervolgbehandeling nodig heeft, dan neemt de gemeente een gedeelte van de daarbij komende kosten voor zijn rekening als deze boven de honderd euro uitkomen. 'Dierenartsen zien mensen regelmatig fronzen als ze de prijs horen', zegt Ivens. 'Wij willen met deze proef erachter komen hoe groot de behoefte is'. Het is ook mogelijk om honden en katten gratis te laten chippen. -"
Hier een leuke tip voor Martin Duif
Door Dalrymple (controleur hondenbelasting) op
@Door Martin Duif (Participatiewet) op 19 november 2016 12:32
Ik heb bij een grote ziektekostenverzekeraar gewerkt. Een groot aantal gemeenten in Nederland sloot daar voor hun bijstandsontvangers een aanvullende ziektekostenverzekering af. Die premie werd dan rechtstreeks uit de gemeentekas betaald. Dat is toch gewoon een netto-cadeautje dat een minimumloner niet krijgt? Een minimumloner moet het met 70-80 euro zorgtoeslag doen. Het punt is dat dat rondpompen van belastinggeld niet efficient is, en dat dat systeem ervoor zorgt dat mensen permanent afhankelijk blijven van een uitkering. Lees Dalrymple.
Door Solange op
Doe het maar gewoon als gemeente maak mensen maar een beetje gelukkiger door kwijtscheldingen het geeft ze zo'n grote opluchting het helpt echt daar gaat het per slot van rekening om in onze nieuwe decentralisatie samenleving dit was de opzet van het hele plan beter zijn voor een ander en elkaar meer gunnen en weer laten glimlachen.
Door Martin Duif (Participatiewet) op
Een reactie op deze: Door netto betaler (bibliothecaris)** Een bijstandsgerechtigde houdt door alle kwijtscheldingen en subsidies (bijvoorbeeld voor aanvullende ziektekostenverzekering) netto meer over.**

Dit is helaas niet meer waar. Notabene in bovenstaand artikel staat dat de kwijtscheldingen langzaam maar zeker worden verminderd danwel afgeschaft.
Daarnaast 'krijgt' een bijstandsgerechtigde alleen 'subsidie' als hij/zij daarvan op de hoogte is en daadwerkelijk aanvraagt.
Dan nog de kostendelersnorm die voor problemen zorgt (ook in een artikel te lezen op deze website).
En tenslotte mag iemand met een minimumloon ook een beroep doen op allerlei regelingen, maar dat is per persoon / situatie verschillend.

Als laatste wil toch even wijzen op een merkwaardige gedachtegang: "als iemand in de bijstand netto meer overhoudt, betekent dat dat diegene geen schuld(en) heeft, geen voedselbank nodig heeft, en geen enkele zorgen heeft over huisuitzetting?"
Door ANBI Status (oplettende burger) op
Zowel Gemeenten, de Belastingdienst, de Staat áls Waterschappen hebben in dit land ene ANBI status; hiermee vallen de zogenaamde belastingen die zij vragen over het algemeen gelijk aan ene donatie aan een ANBI Instelling... Dit betekent geheel simpel dát wanneer de belasting voldoet aan de voorwaarden van een donatie zij geheel en wel 100% fiscaal aftrekbaar zijn als donatie aan een ANBI.....

Gemeenten en waterschappen doen er dus goed aan om hun minima betere belasting voorlichting te geven........ En gezien er nergens in de nederlandse wet sprake kan zijn van verschil tussen de ene (zelf gekozen) ANBI status t.o.v. de andere (toegewezen) ANBI status gezien dit in strijd is met art. 1 van de Grondwet, die we over het algemeen altijd in alle Gemeentehuizen zien hangen; het recht op gelijke behandeling m.a.w. het gelijkheidsbeginsel...

Dus afschaffing van kwijtschelding is wezenlijk veel minder erg dan in eerste instantie gedacht wordt; gezien hier in wezen al rekening meegehouden is in de belasting wetten....
b.v.d.
Door netto betaler (bibliothecaris) op
@Door Robert op 18 november 2016 09:58
Applaus voor Robert! Iemand die hard werkt voor een minimumloontje is de klos. Die mag lekker alles zelf betalen. Een bijstandsgerechtigde houdt door alle kwijtscheldingen en subsidies (bijvoorbeeld voor aanvullende ziektekostenverzekering) netto meer over. Stop met dat rondpompen van belastinggeld.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@H,Wiersma Belastingen zijn algemeen noodzakelijke kosten die uit het inkomen betaald dienen te worden. Er is (in principe) geen plaats voor bijzondere bijstand. Gemeente Leiden site: De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:Het zijn bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar door omstandigheden nu wel.(opm. waterschap e.d. is jaarlijks terugkerend dus niet bijzonder) Het zijn noodzakelijke kosten die u móet maken. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld. U kunt niet ergens anders terecht voor een vergoeding van de kosten, bijvoorbeeld bij de (zorg-)verzekeraar. Dus als de gemeente hiervoor bijzondere bijstand toepast, is dat in principe onjuist. Hiervoor geldt minimabeleid maar dat is aanzienlijk duurder (100% t.l.v. gemeente). Soms : Participatiewet Artikel 36. Individuele inkomenstoeslag om indirect te bekostigen. art35/36 geven geen mogelijkheid voor bijstand in jaarlijkse belastingen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners