of 60264 LinkedIn

Optimisme breekt Zutphen op

Op verzoek van de gemeenteraad deed de rekenkamercommissie onderzoek naar de informatieoverdracht van het college naar de raad, over de financiële tekorten in het sociaal domein. De raad voelde zich namelijk ‘overvallen’ door de slechte financiële situatie van de gemeente in 2017 en 2018. Een half jaar geleden was er opeens een begrotingstekort van bijna 13 miljoen euro. Die mededeling kwam voor de raad als een volstrekte verrassing. De komende jaren moet er daardoor flink worden bezuinigd.

De rekenkamercommissie van de gemeente Zutphen geeft een bikkelhard oordeel over de manier waarop het college met de financiën omgaat. De handelwijze van B&W wekt de suggestie ‘van dingen op de lange baan schuiven en hopen op betere tijden.’

Rekenkamer hekelt beleid sociaal domein

Op verzoek van de gemeenteraad deed de rekenkamercommissie onderzoek naar de informatieoverdracht van het college naar de raad, over de financiële tekorten in het sociaal domein. De raad voelde zich namelijk ‘overvallen’ door de slechte financiële situatie van de gemeente in 2017 en 2018. Een half jaar geleden was er opeens een begrotingstekort van bijna 13 miljoen euro. Die mededeling kwam voor de raad als een volstrekte verrassing. De komende jaren moet er daardoor flink worden bezuinigd.

Uit het onderzoek blijkt dat de raad zijn controlerende rol niet goed heeft kunnen uitoefenen: de informatie die de raad ontving kwam vaak (te) laat en was ‘ook nog matig van kwaliteit.’ Bovendien, zo concluderen de onderzoekers, was de financiële informatie regelmatig – ‘ten onrechte’ – optimistisch van toon. ‘Echte ‘alarmbellen’ voor de financiële problemen ontbraken.’ De onderzoekers stuitten op ‘optimistische’ stukken, zonder melding van zorgen. Soms waren begrotingen weinig realistisch en ontbrak ambtelijke advisering over de cijfers. Zo’n ‘optimistisch’ stuk is de begroting 2018 die najaar 2017 verscheen, terwijl het college al informatie had over tegenvallers.

Bij afgegeven signalen over negatieve financiële ontwikkelingen gaf het college regelmatig relativeringen, zoals de boodschap dat tekorten konden worden opgevangen uit reserves. Verder gaf het college meestal geen vertaling naar duidelijke financiële scenario’s en alternatieven (‘alsof deze niet nodig waren’). Voor de raad was het daardoor moeilijk de kern van het probleem te herkennen.

Het college heeft zich volgens het onderzoeksrapport Financieel Perspectief Zutphen, een wankel geheel onvoldoende gerealiseerd dat een goede control-functie in de gemeentelijke organisatie essentieel is voor het grip houden op de financiën. Zeker in tijden van forse taakuitbreiding, zoals met de decentralisaties, is die belangrijk. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Willem (Begeleider) op
En de wel gegeven informatie moet je dan ook nog eens combineren met de matige gemiddelde "niveau van Financiële kennis en het gebrek aan expertise voor het lezen van een complexe gemeentelijke begroting of ander cijfermateriaal binnen een gemeenteraad. En de telkens vanuit overheidswege ingeschoten wijzigingen en bijstellingen (circulaires, budgetaanpassingen, verdeelsleutels, nacalculaties, afrekeningen, boven lokale projecten, etc.). Ik ken gemeenten, besturen en ambtenaren die zelfs daarbij constant achter de feiten aanlopen. En dan moet een raad het maar kunnen volgen?! Geen wonder dat er af en toe gevlucht wordt in window dressing en opportunisme.... 'De wereld gaat aan complexiteit ten onder maar we doen allemaal mee en ons best". Via technocratie uit systemen rennen we naar de grenzen van de democratie.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners