of 63908 LinkedIn

Opmars no cure, no pay-bureaus bij WOZ-bezwaren

De stijgende populariteit van no cure, no pay-bureaus blijkt uit een brief van de Waarderingskamer aan staatssecretaris Snel van Financiën. Uit De Staat van de WOZ in 2018 blijkt hun opmars. Betrof het aandeel WOZ-bezwaarschriften op basis van no cure, no pay in 2017 net geen kwart, dit jaar staat de teller op 32,4 procent.

Eén op de drie bezwaren tegen de woningwaardering (WOZ) is inmiddels afkomstig van no cure, no pay-bureaus. Dit jaar waren het er 40.000. Met de afhandeling van die bezwaarschriften is zo’n 15 tot 20 miljoen euro gemoeid.

De stijgende populariteit van no cure, no pay-bureaus blijkt uit een brief van de Waarderingskamer aan staatssecretaris Snel van Financiën. Uit De Staat van de WOZ in 2018 blijkt hun opmars. Betrof het aandeel WOZ-bezwaarschriften op basis van no cure, no pay in 2017 net geen kwart, dit jaar staat de teller op 32,4 procent.

Huishoudbeurs
De Waarderingskamer, die controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren, heeft op zich niets tegen bedrijven die op basis van no cure, no pay hun diensten aanbieden. ‘Wij achten een laagdrempelige toegang tot het maken van bezwaar van groot belang’, aldus de Waarderingskamer. Toch is er ook reden voor bezorgdheid. De instantie ontvangt in toenemende mate signalen over ongewenste praktijken van dergelijke bureaus. Voorbeelden zijn het sponsoren van verenigingen op basis van het aantal leden dat een machtiging afgeeft, het verkrijgen van machtigingen door bijvoorbeeld mensen te laten tekenen op bijvoorbeeld de Huishoudbeurs en het hanteren van doorlopende machtigingen, waardoor belanghebbenden soms niet op de hoogte zijn dat een bureau wederom bezwaar heeft ingediend.

Misstanden
Omdat dat soort signalen en misstanden de Waarderingskamer ‘met zorg vervullen’ vragen ze de staatssecretaris, samen met minister Dekker voor Rechtsbescherming, gemeenten en ‘zo mogelijk ook met vertegenwoordigers van de branche’ een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het functioneren van de bureaus.

Administratieve kosten
Enerzijds is dat volgens de Waarderingskamer belangrijk omdat de belanghebbenden die argeloos een machtiging afgeven op grond van de algemene voorwaarden van het bedrijf met hoge kosten kunnen worden geconfronteerd als zij om wat voor redenen dan ook hun bezwaar en/of machtiging willen intrekken. Tegelijkertijd kan het onderzoek duidelijkheid geven over de oplopende bedragen die gemeenten betalen aan proceskostenvergoedingen en de administratieve kosten die zij maken voor het afhandelen van deze bezwaren. Ruud Kathmann, lid van het managementteam van de Waarderingskamer, schat die inmiddels op zo’n 15 tot 20 miljoen euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rob Verheijen (Senior adviseur leges, rechten & heffingen) op
Inderdaad, kijk eerst eens naar de ongelooflijk, slecht onderbouwde WOZ waarden van o.a. gemeente Amsterdam! Dramatisch! Logisch dat de no cure - no Patricia bureaus in sterke opmars zijn.
Door Gijs Groen (WOZmoetBETER) op
De opkomst en succes van no-cure-no-pay-bedrijfjes is vooral te wijten aan de slechte taxaties van gemeenten overal in het land. Die slechte taxaties worden veroorzaakt door de onbetrouwbare waarderingsapplicaties, die nog altijd door de Waarderingskamer gekoesterd worden. De waarderingskamer houdt de slechte taxaties in stand met geheimhouding van een deel van de waardebepalende gegevens. Het zogenaamde taxatieverslag bevat niet alle waardebepalende gegevens, waardoor je er van alles van kunt maken. Taxateeurs kunnen daardoor sjoemelen. De oplossing is verplichte publikatie van de marktanalyses van de gemeente zoals dat voor de komst van de wet WOZ al het geval was. De Waarderingskamer moet de hand in eigen boezem steken.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Raymond. Je kunt je beter eens in het Amsterdamse systeem verdiepen. Dan kom je er ook achter dat feitelijk de gemeente daar grotendeels de taxatiehoogte dicteert met ongelooflijk hoge taxaties.
Door Broadcaster op
Eens met H. Wiersma dat deze wet een gedrocht is. Het moet toch mogelijk zijn om op een minder omslachtige manier gemeentebelasting te heffen.
Dat uitkomst van dit systeem is vrijwel altijd arbitrair en de lachende derden zijn de No cure - no pay bureau's.
Door raymond (taxateur) op
Beste H. Wiersma, Blijkbaar snapt u niet dat makelaars deze prijs opdrijven en de wet WOZ alleen maar volgt. Misschien goed om de wet WOZ eens te lezen? U heeft toch tijd zat...
Door Broadcaster op
Makkelijk op te lossen door het mogelijk te maken om leges te heffen voor het maken van bezwaar. Dat wordt geretourneerd als het bezwaar gegrond wordt verklaard en anders niet.
Door H. Wiersma (gepens.) op
De uitvoering van deze wetgeving vraagt om willekeur en bureaucratie. Bovendien zorgt het vooral in grotere gemeenten (o.a. Amsterdam) voor enorme prijsopdrijving. Wanneer gaat deze wetgeving eindelijk eens op de helling???

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners