of 64621 LinkedIn

Oplopende risico's bij onderbemande Belastingdienst

De Belastingdienst blijft een probleem hebben met het tekort aan personeel. Het bleek ook in 2017 lastig te zijn om fiscalisten en ICT’ers te werven. ‘Er is nog geen sprake van een toereikende sturing en beheersing van de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel’, schrijft de Algemene Rekenkamer op de jaarlijkse verantwoordingsdag.

De personeelsproblemen blijven dooretteren bij de Belastingdienst. Het lukte afgelopen jaar niet om voldoende mensen te werven en dus blijven de problemen van het jaar ervoor bestaan. ‘Er is nog geen sprake van een toereikende sturing en beheersing van de instroom, doorstroom en uitstroom’, schrijft de Algemene Rekenkamer op de jaarlijkse verantwoordingsdag. 

Nieuwe medewerkers

Het probleem met het personeelstekort begon in 2016, toen een vertrekregeling fout liep en meer belastingambtenaren zich voor vertrek meldden dan was voorzien. Daarom zijn er 2000 nieuwe medewerkers nodig. De Belastingdienst had verwacht 490 te kunnen werven in 2017, maar dat bleef beperkt tot 322.

 

Hoogopgeleiden

Ook meldden de verkeerde belastingambtenaren zich voor vertrek in 2016: hoogopgeleiden in plaats van lager opgeleiden. En ook hier lukt het volgens de Rekenkamer niet om de schade te herstellen: ‘Aanvankelijk was het de verwachting om 398 fte open te stellen voor werving, maar dat zijn er in 2017 in totaal 154 geworden.’

 

Risico's

Het onderzoek naar de misgelopen vertrekregeling, uitgevoerd door Hans Borstlap en Tjibbe Joustra, trok in januari 2017 een aantal harde conclusies: er was een ‘gebrek aan regie en tegenspraak’; er was ‘een te grote afstand ontstaan tussen de top van de Belastingdienst en de werkvloer’; en dit alles vormde een risico bij de uitvoering van de belangrijkste taken. Problematisch voor de Belastingdienst, die met zijn 30 duizend werknemers per werkdag 1 miljard euro ophaalt. Het ministerie van Financiën, waar de fiscus onder valt, koos sindsdien voor een andere aansturing maar dat heeft nog geen resultaten opgeleverd. Ook nu maakt de Rekenkamer zich nog zorgen ‘over oplopende risico’s’.

 

Vernieuwingen

De reden dat zoveel mensen in eerste instantie mochten vertrekken was dat de technologische vernieuwingen voor besparingen moesten zorgen. Een extern bureau concludeerde in februari na een onafhankelijke toetsing echter dat die besparingen niet op tijd gaan komen. Functies die eerder overbodig werden geacht, zijn dat dus niet, maar de medewerkers zijn al wel uitgestroomd. En met hun de kennis.

 

Werkvloer

Nieuwe kennis aantrekken lukt echter niet. Niet alleen fiscalisten en ICT’ers zijn moeilijk binnen te halen, maar ook voor de vernieuwing van de dienstverlening, controle en toezicht zijn er minder belastingambtenaren geworven dan gepland. Hier komt de grote afstand tussen bedrijfstop en werkvloer die Borstlap en Joustra beschreven weer terug, want net als in voorgaande jaren concludeert de Rekenkamer: ‘Het ontbreekt aan goede managementinformatie en een toereikende governancestructuur bij het personeelsbeheer.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bertold op
Wonderboy Harry Paul zou toch alles gaan oplossen bij de Belastingdienst? Oh wacht, die is daar ook al weer vertrokken. Kan nu bij het nieuwe ministerie van LNV alles in het honderd laten lopen.
Door Sequentie (Onnavolgbaar) op
Wat is belastingtechnische een ondermand?

Of is het onderbemenst?
Door Burger (Lezer) op
Er moet een vakminister van ICT komen. Politici doen maar wat zonder kennis van zaken. SVB - PGB, defensie, studiefinanciering, GBA. Het belang van ITC wordt nog altijd enorm onderschat. Dat leidt tot het ene na het andere ongeluk. Zo ook bij de Belastingdienst. Daar draaien nog veel legacy systemen. Als de staatssecretaris dan alle kennis over die systemen met een ton de man naar huis stuurt, dan creëer je je eigen probleem.
Door Spijker (n.v.t.) op
En..... de staatssecretaris financiën in het vorige Kabinet, die het met een deficit van E 750 miljoen voor de Belastingdienst allemaal "zo goed regelde" werd bevorderd tot minister van economische zaken. Met de transitie van fossiel naar niet fossiele brandstoffen voor de deur dus de opmaat voor het volgende debacle.
Door jhr van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Helaas vielen er letters weg.
Lees: gaat men het ooit leren? en managers die de ballen verstand hebben van het vakgebied.

Zet ict in voor databeheer en analyse van data, maar laat de conclusies trekken en besluiten nemen over aan experts, niet aan machines.
Door jhr van Avezathe en Zottegem (overheidsdienaar) op
Ik moet er gewoon om lachen, maar het is wel intriest. De vele externe consultants zien in nieuwe ICT-toepassingen de Grote Messias. Ik herken veel ook uit mijn eigen vakgebied. deze consultants vergeten compleet dat ICT feitelijk moet dienen als een database en ondersteuning voor vakexperts en niet ter vervanging.

Helaas zijn wijsheid, inzicht, interesse in mensen en levenservaring vaak erg ver te zoeken bij deze duur betaalde types. Vaak zijn het ook vriendjes van politici of van topambtenaren .... Maar noem het nooit corruptie, want dat komt toch alleen in Griekenland, Rusland en Afrika voor...????

Gat men het ooit leren? Ik verwacht het niet, het gaat ook om belangen waarvoor de burger de rekening mag betalen. En de politiek stelt nog steeds graag managers aan die van het vakgebied de ballen d hebben en er vaak met dedain op neerkijken.
Door A.v O (Niet belangrijk) op
Het Limmen werven van goed gemotiveerd personeel (staat los van opleiding) zal alleen maar moeilijker worden. Daarbij is de fiscale wetgeving zo ingewikkeld wat het werk ook niet aantrekkelijk maakt. (Sterke) Vereenvoudiging van het systeem is de enige optie.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners