of 62688 LinkedIn

Opkopen stal minder effectief dan moderniseren

Het moderniseren van koeien- en varkenstallen levert per geïnvesteerde euro negen keer zoveel milieuwinst op als het opkopen van de grootste stikstofdepositie veroorzakende bedrijven in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Dat blijkt uit een nieuwe door ­Connecting Agri & Food ontwikkelde rekenmethodiek.

Het moderniseren van koeien- en varkenstallen levert per geïnvesteerde euro negen keer zoveel milieuwinst op als het opkopen van de grootste stikstofdepositie veroorzakende bedrijven in de buurt van kwetsbare natuurgebieden.

Dat blijkt uit een nieuwe door ­Connecting Agri & Food ontwikkelde rekenmethodiek. Aan de hand van die rekenmethode is becijferd dat investeren in emissiereductie vanuit de stal verreweg het meest kosteneffectief is vergeleken met het opkopen van zogeheten piekbelasters: agrarische bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een hoge depositie van stikstof op een nabijgelegen Natura 2000-gebied.

 

924 veehouderijen

Het onderzoeksbureau nam de proef op de som in en om Natura 2000-gebied Deurnsche Peel en Mariapeel. In een straal van tien kilometer vanaf het hart van dat natuurgebied bevinden zich 924 veehouderijen. Met een speciaal – voor iedereen online toegankelijk – programma is de stikstofdepositie vanuit die locaties op het natuurgebied berekend, gebaseerd op de in vergunningen­bestanden opgenomen gegevens over de ammoniakemissie vanuit die locaties.
De resultaten daaruit zijn vervolgens gebruikt voor het analyseren van de effectiviteit van diverse scenario’s, variërend van het opkopen van zware en middelzware piekbelasters tot het investeren in emissiereductie in veestallen in een straal van vijf tot tien kilometer.

 

Kostenefficiëntie

Wat blijkt? Voor de casus Deurnsche Peel en ­Mariapeel levert de analyse op dat de stikstofwinst op het natuurgebied bij investeren in emissiereductie binnen een straal van vijf kilometer van het middelpunt van het natuurgebied en het opkopen van middelzware piekbelasters (meer dan 70 mol per hectare per jaar) nagenoeg gelijk is. Het verschil zit ‘m in de kostenefficiëntie: het kost 6,2 miljoen euro meer om deze reductie te behalen met opkopen, namelijk 10,8 miljoen ten opzichte van 4,6 miljoen euro. Investeren in emissiereductie levert per euro dus meer ammoniak­reductie en een hogere afname van de stikstofdepositie op in vergelijking tot het scenario opkopen van piekbelasters – wat stikstofdepositie betreft is het volgens Sandra van Kampen van Connecting Agri & Food 2,5 keer zo gunstig, wat het terugdringen van de ammoniak­uitstoot betreft zelfs 9 keer zo gunstig.

 

350 miljoen

Zij trekt het rekensommetje nog even door met een vergelijking van bovengenoemd scenario met een scenario waarbij circa 10 miljoen euro wordt geïnvesteerd in emissiereducerende technieken. ‘Met dat bedrag kunnen de traditionele melkkoeien- en varkensstallen in een straal van 6,5 km vanaf het middelpunt van Deurnsche peel en Mariapeel worden voorzien van een emissiereducerende techniek’, zegt Van Kampen. Een optimale combinatie van maatregelen en middelen is overigens nog niet onderzocht.

De rijksoverheid streeft er naar in 2030 op ten minste de helft van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden de stikstofdepositie onder de kritische depositiewaarde te brengen. Ook de veehouderij zal een bijdrage moeten leveren aan een afname van de ammoniakemissie en stikstofdepositie. Voor een opkoopregeling van piekbelasters is door minister Schouten (LNV) inmiddels in totaal 350 miljoen euro gereserveerd.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 20 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Eric de Kluis (Hoofdredacteur) op
@Leo Schagen
Nee, dat kan ik niet uitleggen. Misschien heeft u op een verkeerde toets gedrukt? Wij modereren niet vooraf, uitsluitend volgens onze richtlijnen achteraf. Alles wordt dus geplaatst en kan hooguit achteraf worden verwijderd. Uw bericht is niet verwijderd, maar ook niet in ons systeem terug te vinden.
Door leo schagen (raadslid en SEE) op
Ik heb vanmorgen gereageerd maar deze is niet geplaatst. Kan de redactie mij dit uitleggen?
Het ging over het verloren gaan van het familiebedrijf door verder schaalvergroting en de succesvolle proces van boer naar knecht in andere landen als die met zeer grote financiële reserves de gronden kopen en het in gebruik geven bij agrariërs die er vervolgens geen rechten op kunnen bouwen.
Door Inez op
Ik zou niet voetstoots aannemen dat de conclusie van dit artikel klopt. Het is volledig een papieren exercitie.
Volgens mij is al diverse keren aan de bel getrokken dat veehouderijen zich niet aan de vergunning houden, dat luchtwassers minder goed werken dan berekend. Ik geloof meer in metingen.
Door Hans op
Je moet het volgens mij breder bekijken. Veel boeren zijn 50+ en gaan met 10-15 jaar stoppen en hebben geen opvolging. Ze zullen er vooral op gefocust zijn waar ze nou verstandig aan doen; daar zou je ze mee kunnen helpen en ook kijken wat je als overheid kunt doen. Jonge boeren willen (veel) grotere, moderne bedrijven zoals in Denemarken, Polen en Rusland; ook dat zou je kunnen faciliteren.
Door Toine Goossens op
Even op het luciferdoosje geëxtrapoleerd.

Met het geld kunnen 29.944 bedrijven worden opgeruimd of 70.304 bedrijven worden gemoderniseerd.
2,5 maal minder stikstof reductie en 9 keer minder ammoniak. Doen dus.

Nu nog het volk overtuigen dat door Johan Vollenbroek op het verkeerde been is gezet.
Door Herman Nijskens op
Niet alleen meer milieuwinst maar ook meer economische activiteit.
Kwestie van tijd dat de BTW afdrachten uit dat economisch handelen de investering betalen...

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners