of 63082 LinkedIn

Ook waterschappen moeten aan de rekenkamer

Anders dan veel andere wetsvoorstellen is de wet versterking decentrale rekenkamers niet controversieel verklaard na de val van het kabinet. Wanneer de behandeling in de Tweede Kamer plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Dat zal zeker pas zijn na de Tweede Kamerverkiezingen. De Raad van State heeft inmiddels al wel haar advies vastgesteld.

Net als gemeente en provincies zijn straks ook waterschappen wettelijk verplicht een rekenkamer in te stellen. Die verplichting wordt opgenomen in de Wet versterking decentrale rekenkamers.

Anders dan veel andere wetsvoorstellen is de wet versterking decentrale rekenkamers niet controversieel verklaard na de val van het kabinet. Wanneer de behandeling in de Tweede Kamer plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Dat zal zeker pas zijn na de Tweede Kamerverkiezingen. De Raad van State heeft inmiddels al wel zijn advies vastgesteld. Dat was vorige week

Waterkring
Eigenlijk zou het wetsvoorstel al veel eerder zijn behandeld, maar in september vorig jaar kondigde verantwoordelijk minister Ollongren aan omdat nog werd onderzocht of er de bepaling in zou moeten komen dat ook de waterschappen worden verplicht een rekenkamer in te richten. Volgens voorzitter Martha Buitenkamp van de Waterkring is dat die knoop doorgehakt. Mede door bemoeienis van de Waterkring – het overlegorgaan van de reeds bestaande rekenkamers van de waterschappen – en op aandringen van Tweede Kamerleden van met name de VVD, is de minister van Binnenlandse Zaken bereid gevonden het wetsvoorstel aan te passen. Dit ook namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Doelmatige besteding belastinggeld
In 18 van de 21 waterschappen worden overigens nu al rekenkamer­onderzoeken gedaan. Maar anders dan bij de provincies en gemeenten is dat niet wettelijk geborgd. De belangrijkste – en eigenlijk enige – inkomstenbron van waterschappen zijn belastingen: ze innen jaarlijks zo’n 3 miljard euro. Of dat geld doeltreffend en doelmatig wordt besteed, wordt dus nu niet in alle waterschappen onderzocht.

Raadsleden
De voorziene wetswijziging houdt verder onder andere een uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden van rekenkamers in. Zo mogen ze ook verbonden partijen bij het onderzoek betrekken. En ook mogen gemeenteraadsleden volgens het wetsvoorstel straks geen zitting meer hebben in de lokale rekenkamers. Daarmee wordt de kwaliteit van de rekenkamers in de ogen van de minister van Binnenlandse Zaken vergroot.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
@Spijker en call, ja het kwartetten over vorm en functie is mooi.
In de praktijk wordt helaas eerst de 'efficiencykorting' geïncasseerd, voordat er ook maar iets daadwerkelijk is veranderd.
Door Spijker (n.v.t.) op
Call me @ (ervaringsdeskundige)
Op zichzelf helemaal eens met die opheffingen. Daar pleit ik ook al jaren voor. Maar dat is bij Rutte c.s. tegen dovemans oren gezegd. Dus zo lang die instituties nog niet zijn opgeheven moeten we -helaas- zo goed mogelijk proberen te roeien met de boten en riemen waarmee we opgezadeld worden. Derhalve gaat de discussie hier noodgedwongen over rekenkamers voor dat spul.
Door Call me @ (ervaringsdeskundige) op
Alweer een "probleem" dat met een pleister wordt opgelost. Helaas is ook deze D66 representante geheel conform de Alexnader-indoctrinatie de weg kwijt.
Voor goed bestuur moet het zwaar verouderde en vermolmde stelsel op de schop. En dan niet volgens de formule Elzinga met z'n mislukte peperdure dualisme, maar echt opnieuw anno nu formuleren.
Dat zou door het opheffen van de Eerste Kamer, de provincies én de waterschappen echt kwaliteit tegen lagere kosten opleveren. Klaartje Peters bedacht dat al jaren geleden. In de tijd dat D66b nog Sociaal liberaal was.
Door Spijker (n.v.t.) op
De inhoud van wetgeving is belangrijk, maar de uitvoering moet minstens zo goed zijn geregeld. Bij dat laatste kunnen op dit moment grote tekortkomingen worden geconstateerd op het gebied van efficiëntie voor de organisatorische inrichting (er is veel overlap bij de afzonderlijke rekenkamers in geval van de uitvoerende werkzaamheden).
Als je de uitvoering professioneel wilt aanvliegen kan dat namelijk het beste gebeuren in grotere organisatorische eenheden. Bij de uitvoerende werkzaamheden bestaat namelijk een groot gevaar van dubbel werk doen of bij ieder onderzoek het wiel proberen uit te vinden dat al is uitgevonden. Kortom de invoering van nieuwe wetgeving en het creëren van efficiënte uitvoeringsorganisaties gaan zeker in dit geval hand in hand. Mijn punt is dat je over de richting daarvan weinig of niets hoort/leest. En met de toelagen-affaire net achter ons ........?.Zou men er in Den Haag werkelijk iets van kunnen/willen leren?
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Werkelijk, zou deze minister serieus menen dat rekenkamers bijdragen aan een "doelmatige besteding van belastinggeld"? Ze gelooft in sprookjes dat wist ik al, maar ze zou zich eens moeten verdiepen in het bedroevende niveau van de gemiddelde rekenkamer en haar rapporten. Wanneer ze echt een doelmatige besteding van middelen wil zou ze deze volstrekt overbodige bestuurslaag opheffen. Deze rol kan prima naar de provincie's dat zou pas echt doelmatiger zijn.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners