of 59318 LinkedIn

Ook na crisis stijgen uitvaartkosten gemeenten

Het bedrag dat gemeenten kwijt zijn aan de uitvaart van armlastige, onverzekerde burgers blijft stijgen. Volgens het AD bedragen de kosten inmiddels ruim 6 miljoen euro per jaar, zo’n 15 procent meer dan vijf jaar geleden.

Het bedrag dat gemeenten kwijt zijn aan de uitvaart van armlastige, onverzekerde burgers blijft stijgen. Volgens het AD bedragen de kosten inmiddels ruim 6 miljoen euro per jaar, zo’n 15 procent meer dan vijf jaar geleden.

Meer onverzekerden 

Hoewel het economisch veel beter gaat, vrezen uitvaartverzekeraars dat de uitvaartkosten voor gemeenten de komende jaren zullen blijven oplopen. Zij zien het aantal onverzekerden nog altijd toenemen. Onder mensen die minder dan modaal verdienen heeft nu nog ruim de helft (54 procent) een uitvaartverzekering; in de hoogste welstandsklassen is dat meer dan driekwart (79 procent).


Gevolg van provisieverbod
Volgens de uitvaartverzekeraars komt de toename voort uit het provisieverbod. Als gevolg daarvan ontvangen adviseurs niet langer een provisie op de door hen afgesloten verzekeringen, maar moeten ze een uurtarief bij de consument in rekening brengen. De verzekeraars stellen dat dit voor veel mensen een drempel vormt om een uitvaartverzekering af te sluiten. Dit najaar staat het provisieverbod op de agenda van de Tweede Kamer.

Vooral bij grote gemeenten
Onderzoek uit 2013 bracht in beeld dat grote gemeenten gemiddeld vier keer zo vaak bij uitvaarten moeten bijspringen dan kleine. De kosten per uitvaart varieerden toen van 1.250 euro (Buren) tot ruim 5.300 (Leidschendam-Voorburg). Negen op de tien gemeenten probeerden destijds de kosten te verhalen op de nabestaanden, bijvoorbeeld door opengevallen banksaldi en tegoeden aan uitkeringen in te vorderen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W.F.Willems (pensioen) op
Op grond van de Wet op de Lijkbezorging kan op de nebestaanden hoofdelijk verhaald worden.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Allereerst gaat het economisch alleen misschien wel wat beter voor bedrijven. Maar voor de burger is de koopkracht sinds 2002, dankzij de overgang naar de euro en de vaststelling in het jaarverslag 2017 van de Nederlandse Bank alsmede de enorme immigratie waar vele miljarden bij moet is de koopkracht eerder teruggelopen dan toegenomen. Vandaar dat men bij uitvaarten steeds meer een beroep doet op een gratis uitvaart voor onvermogenden en minima.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners