of 59179 LinkedIn

Onvoldoende inzicht in inkoop

Het Algemeen – en Dagelijks Bestuur nemen de aanbevelingen over en stellen werksessies in om tot verbetering te komen. De rekenkamercommissie concludeert dat het waterschap een duidelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft geformuleerd en uitvoert. Dat beleid heeft specifiek aandacht voor onderwerpen als duurzaamheid, social return en integriteit. Controle op de maatschappelijke opbrengsten van dat beleid door het Algemeen Bestuur ontbreekt echter.

Het hoogste orgaan van Waterschap Rivierenland, het Algemeen Bestuur, heeft onvoldoende inzicht in de resultaten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Actievere betrokkenheid is nodig. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie. 

Duidelijk beleid

Het Algemeen – en Dagelijks Bestuur nemen de aanbevelingen over en stellen werksessies in om tot verbetering te komen. De rekenkamercommissie concludeert dat het waterschap een duidelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft geformuleerd en uitvoert. Dat beleid heeft specifiek aandacht voor onderwerpen als duurzaamheid, social return en integriteit. Controle op de maatschappelijke opbrengsten van dat beleid door het Algemeen Bestuur ontbreekt echter.

Bestuurlijk inzicht
Enerzijds meldt het Dagelijks Bestuur – het College van Dijkgraaf en Heemraden – de ontwikkelingen onvoldoende. Anderzijds vragen de leden van het Algemeen Bestuur er ook niet naar. Daardoor ontbreekt bestuurlijk inzicht in de bijdrage van aanbestede werkzaamheden en de levering van ingekochte producten aan de beleidsuitgangspunten van het waterschap.

Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie doet voor het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland, maar ook voor de inwoners, onafhankelijk onderzoek naar het beleid en het werk van het waterschap. Doet het waterschap wat ze belooft en levert het ook op wat de bedoeling was? Antwoorden op die vragen vormen voor het Algemeen Bestuur van het waterschap ondersteuning om hun controlerende taak (nog beter) te kunnen uitvoeren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.