of 59761 LinkedIn

Onderzoek overschot Wmo-budget

De intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen – ISD Bollenstreek – laat een onderzoek doen naar de onderbenutting van de Wmo-uitgaven.

De intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen – ISD Bollenstreek – laat een onderzoek doen naar de onderbenutting van de Wmo-uitgaven. Die uitgaven blijken 5,5 miljoen euro lager dan begroot.

Fors bedrag over
Voor de uitvoering van de totale Wmo-taken heeft de ISD voor 2015 ruim 19,5 miljoen euro begroot, waarvan 12 miljoen euro voor begeleiding. De begroting van de ISD is gebaseerd op aangeleverde informatie van het Zorgkantoor, het CAK en zorgleveranciers. Uit de voorlopige jaarcijfers 2015 blijkt dat voor de Wmo bijna 5,5 miljoen euro minder uitgegeven is dan begroot, waarvan ruim 4 miljoen voor begeleiding. ‘Dit is een fors bedrag en daarom heeft het dagelijks bestuur van de ISD besloten om het gespecialiseerd externe bureau APE een onderzoek te uitvoeren’, aldus de intergemeentelijke sociale dienst in een toelichting.

Behandeling jaarcijfers
Het is volgens de ISD belangrijk om in beeld te krijgen wat de oorzaken van de onderbenutting zijn. ‘Er zijn nog geen signalen dat mensen die echt zorgen nodig hebben, dit nu niet krijgen’, aldus de ISD. Naar verwachting zijn de resultaten van het APE-onderzoek nog volgende maand bekend. Dat is dan nog voor de behandeling van de jaarcijfers in de betrokken gemeenteraden.

Begeleiding
Vanaf 1 januari 2015 voeren de gemeenten, naast al de bestaande Wmo-taken, ook de nieuwe taak begeleiding uit. Begeleiding viel daarvoor onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz). De ISD voert voor de ISD gemeenten een deel van de Wmo taken uit. Gemeenten hebben een totaalbudget voor alle Wmo-taken. Of en hoeveel de ISD gemeenten overhouden op de totale Wmo is bij de ISD Bollenstreek niet bekend. ‘Dat totaalbedrag kan anders zijn dan het bedrag dat de ISD overhoudt’, aldus de intergemeentelijke dienst.

Landelijk beeld
De onderbenutting bij de uitgaven Wmo is een landelijk beeld. Uit een voorlopige inventarisatie door Binnenlands Bestuur bleek eerder deze maand dat driekwart van de gemeenten (soms fors) geld overhouden op het Wmo-budget. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil die bevindingen binnenkort in een algemeen overleg met verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de orde stellen. SP en CDA wilden liever een Kamerdebat, maar voor dat voorstel was onvoldoende steun.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Er zijn twee kanten aan dit verhaal. Degene die zorg nodig heeft wil daar optimaal gebruik van maken en de gemeente die de zorg moet betalen probeert voor de beste prijs te leveren. Met dat laatste is trouwens niet gezegd dat die manier van handelen perse een slechter product oplevert. Er hoort wel een goede discussie en communicatie bij over wat de zorgvrager nog wel en niet zelf kan of op een andere manier zou kunnen oplossen - en wat de gemeente daar tegenover stelt. Juist die communicatie blijkt de bottleneck. Mij lijkt het een primair voornemen van gemeenten om (een deel van) hun overschotten daarvoor in te zetten. Want de tevredenheid van de burger over de afhandeling van zijn zorgvraag is de eerste participatiewinst. Ik ben het trouwens oneens met degenen die een overschot zien als slecht budgetbeheer, in tegendeel.
Door Alexander (oud-raadslid) op
Die overschotten zijn niet nieuw, verandering in de sociale zekerheid vanuit het landelijke naar het gemeentelijke zijn voor zover ik weet altijd gepaard gegaan met overschotten. De reactie van Fred deel ik deels. Toch ben ik van mening dat onderzoek ook kan leiden tot betere bestemming van middelen door betere afstemming op behoeften van mensen.
Door Fred op
Bij de overdracht van taken naar de lokale overheid werd zo'n grote bezuinigingstaakstelling meegegeven, dat dit tot gebruikelijk ongecontroleerd paniekvoetbal heeft geleid. Met als gevolg dat de zorg nu volledig uitgekleed is en er geld over is. een moment van hardlopen of stilstaan dus. En uit het onderzoek zal wel blijken dat zorg met minder middelen dus goed mogelijk is en dat er nog wat meer op het budget wat nu overgehouden werd, gekort kan worden.
Door Agnes van het Bolscher (Zorgverlener ) op
Het is ook niet zo gek dat ze zoveel geld overhouden. De gemeenten zeggen gewoon dat alles onder gebruikelijke zorg valt, of ze zeggen dat ze wel een blik vrijwilligers hebben. die hoeven ze niet te betalen. Wij gingen van 4 dagdelen naar 4 uur. op ons hebben ze elke maand alleen al € 550,- bespaard i
Door Joke louwes (Geen) op
Dat zal wel dat ze geld overhouden. Nieuwe aanvragen worden afgewezen onder het mom van schakel maar een vrijwiliger of je partner moet maar vrij nemen voor begeleiding. En voor oude gevallen die een verlenging aanvragen krijgen het zelfde te horen. En dit terwijl deze mensen in hun laatste levensfase zitten, moet je maar een vreemde inschakelen om 4 uur met je in chemotherapie gaan zitten.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners