of 59329 LinkedIn

Onderbenutting rekenkamer in Gelderland en Overijssel

Eén van de conclusies in de evaluatie van de Rekenkamer Oost Nederland (RON), de gezamenlijke rekenkamer van de provincies Gelderland en Overijssel, is dat de rekenkamer onderbenut wordt. In dat rapport – Staat van de RON 2018 – wordt gesproken over de onderbenutting door Provinciale Staten van het instrument rekenkamer.

Provinciale Staten kunnen meer doen met het instrument rekenkamer dan nu gebeurt. Althans in Gelderland en Overijssel. ‘De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de Staten, niet bij de Rekenkamer Oost Nederland’.

Zo luidt één van de conclusies in de evaluatie van de Rekenkamer Oost Nederland (RON), de gezamenlijke rekenkamer van de provincies Gelderland en Overijssel. In dat rapport – Staat van de RON 2018 – wordt gesproken over de onderbenutting door Provinciale Staten van het instrument rekenkamer.

Fractiebudget
Rekenkamers zijn bij de dualisering ingesteld om de controlerende taak van Statenleden beter mogelijk te maken. In diverse interviews is gesteld dat ze meer met rekenkamerrapporten kunnen doen, dan nu gebeurt. Zowel in Gelderland als in Overijssel beperken Provinciale Staten zich grotendeels tot de behandeling van het bestuurlijke rapport en de aanbevelingen. Door aan de hand van de rekenkamerrapporten het dagelijks bestuur van de provincie verdiepende vragen te stellen, of zelf zo’n verdiepend onderzoek te laten doen vanuit het fractiebudget, laten Statenleden kansen onbenut. Zo zouden fracties niet alleen de aandacht kunnen richten op de conclusies en aanbevelingen en het politieke debat daarover, maar ook punten uit een rapport halen die voor hun eigen politieke agenda van belang zijn.

Politieke keuze
Evenmin worden volgens de evaluatie de politieke keuzen op een beleidsterrein die de rekenkamer in zijn onderzoek als gegeven beschouwd ter discussie gesteld. Als verklaring geeft onderzoeker Marcel van Dam dat dit natuurlijk ook een politieke keuze kan zijn: geen verdere actie en niet doorvragen om de eigen bestuurder in bescherming te nemen. Met name de politieke actualiteit en hectiek en de grote stroom informatie en vraagstukken die op de Statenleden afkomen maken het vaak voor hen lastig om een op reflectie gericht instrument als de rekenkamer volledig te benutten.

Activistische opstelling
De RON zou ook een meer activistische rol kunnen innemen, door bijvoorbeeld via Twitter of een kranteninterview aandacht te vragen voor een rapport dat weliswaar ouder is, maar nog steeds actueel. Een enkele gesprekspartner is voorstander van een dergelijke, meer activistische opstelling: dat helpt Provinciale Staten om zijn rol te pakken. ‘Anderen ondersteunen dat echter niet: de RON gaat ermee op de politieke stoel zitten, het past niet bij de politiek- bestuurlijke cultuur van beide provincies en kan daardoor tot ongewenste en dysfunctionele spanningen leiden’, aldus Van Dam, die concludeert dat er beide provincies geen draagvlak is voor een meer activistische opstelling van de rekenkamer.

Positief beeld
Het algehele beeld over de RON is overigens positief, zo blijkt uit de evaluatie. ‘Het is een kwalitatief sterke rekenkamer die professioneel zijn werk doet, goede en toegankelijke rapporten opstelt en sterk is in het onderhouden van de relaties. De RON heeft duidelijk zijn positie gevestigd.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Weg met die rapporten, men wil niet! op
Het geld klotst tegen de pliten bij de Provincie! Dus gemeenten?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners