of 63372 LinkedIn

Oeganda-reis gemeenten roept Kamervragen op

VVD-Kamerlid Ingrid de Caluwé stelt Kamervragen. Arjen Konijnenberg van de VNG geeft alvast de antwoorden.

VVD-Kamerlid Ingrid de Caluwé heeft vragen gesteld over een verkenningsmissie van burgemeester Andries Heidema (CU) van Deventer naar Oeganda, onder auspiciën van de VNG.

Leefomstandigheden kwetsbare kinderen verbeteren
De vragen aan staatssecretaris Ben Knapen van Ontwikkelingssamenwerking refereren aan een artikel in De Stentor, waarin de reis wordt aangekondigd. De Caluwé wijst erop dat een delegatie van burgemeesters van Deventer, Gemert-Bakel en een wethouder van Goes onder de naam “Connect2Uganda” de leefomstandigheden van kwetsbare kinderen en jongeren in het district Masaka gaan verbeteren.

Artworkshops voor traumaverlichting
De reis van VNG International is op 11 april van start gegaan en zou puur gericht zijn op versterking van het lokaal bestuur door expertise beschikbaar te stellen aan lokale gemeenten in Oeganda. De Caluwé wil weten wat Knapen vindt van het feit dat het hele project Connect2Uganda maar voor een klein deel gaat om steun aan samenwerking met de “local council” en zich verder vooral richt op werkgelegenheid, primair onderwijs, bomen planten en artworkshops voor traumaverlichting.

Wie betaalt daarvoor?
Knapen moet er volgens De Caluwé voor waken dat activiteiten van de VNG en de gemeenten conform afspraken puur gericht zijn op het ondersteunen van landelijk beleid. Ze wil ook weten hoe de reis wordt betaald en wie waarvoor opdraaien. Met andere woorden: betalen de gemeenten zelf voor de ontwikkelingsprojecten en het Rijk voor de versterking van het lokale bestuur?

Verkennen en versterken
Voorlichter Arjen Konijnenberg van de VNG bevestigt dat de missie van start is gegaan en dat deze als doel heeft het lokale bestuur te versterken. ‘De gemeenten gaan verkennen wat ze zouden kunnen doen op dit vlak. Wat is nodig op het gebied van versterking en waar is behoefte aan? Het is een vorm van dienstverlening en empowerment. We geven advies.’ De vragen van De Caluwé zijn hem ter ore gekomen. Twee missies worden gecombineerd is zijn antwoord. ‘VNG International verkent wat er moet gebeuren en Deventer heeft al goede connecties in Oeganda via haar contacten met stichtingen. Als je er toch bent, dan kun je dat tegelijk doen. Het heeft meerwaarde voor beide partijen, want je kunt gebruik maken van bestaande banden.’

Reis- en verblijfkosten
Goes en Gemert-Bakel gingen in 2010 ook al eens naar Oeganda voor projecten op het gebied van afval- en compostverwerking. Daar heeft deze reis niets mee te maken, stelt Konijnenberg. ‘We maken wel gebruik van bestaande particuliere contacten die gemeenten daar al hebben.’ De kosten van de verkenningsreis die door de VNG worden betaald zijn de reis- en verblijfkosten. Volgens Konijnenberg gaan acht personen mee op de reis en betaalt de VNG 11040 euro aan reiskosten. ‘Gewoon economy-class in een KLM-vliegtuig.’ De verblijfkosten zijn voor alle personen voor acht dagen in totaal 4400 euro. ‘Volgens VN-normen krijgt een deelnemer 160 dollar per dag voor de hoofdstad en 50 dollar per dag voor andere steden.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jantje op
Wat een kortzichtige reacties. Kijk vooral niet verder dan je eigen gemeentegrenzen. Eigen gemeente eerst!! Nou, de wereld wordt inderdaad mondialer en laat ieder zijn steentje bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van iedereen in de hele wereld.
Door j.jongeneel (afdelingshoogd) op
Ik meen dat het gemeentebestuur het belang van de gemeente of haar inwoners moet dienen. Het ontgaat mij (en vele anderen) volledig welk gemeentebelang er gediend kan zijn met dit soort reisjes. Dat geldt overigens ook voor de zogenaamde stedenbanden. Dit is gemeenschapsgeld uitgeven aan persoonlijke hobby's.
Door Bertus (Observer) op
Een feestje van een paar miljoen euro, snoepreisjes van bestuurders, bureau KING etc.. Ik ken een prachtige bezuinigingspost voor gemeenten: de VNG-contributie!!!
Door Piet (consultant) op
Beste Jef. Dit wordt een chaos. Er is terzake een ministerie dat de taak van onthulp heeft. Gaat elke Gemeente Prov etc, taken uitvoeren buiten hun strikte taak,. wordt het een ondoorzichtig woud en ondoorzichtige besteding van belasting geld. Elke coordinatie ontbreekt. Ook iedere vom van deskundigheid ontbreekt. Als een Gemeente dit doet omnttekt het zich doorgaans aan het zicht van burgers. Vast staat dat een Gemeente terzake formeel geen verontwoordingsplicht heeft richtig de burger. Het is beleid in de marge. Laat een B zijn eigen taken maar eens naar behoren uitvoeren. Stel nu eens dat een Burgemeester of Gemeente nog meer taken gaat uitvoeren opterreinen die door anderen worden uitgevoerd. Dat doet een Gemeente toch ook niet. Beste Jef, ik begrijp dat een Burgemeester goed doet om dit te doen. Reisje naar buitenland op andermans kosten. Grote verhalen wat voor weldoener hij is (op andermans portemonnee). De B raakt ook zijn eventuele minderwaardigheidscomplex kwijt, hoeft dus niet meer naar de psychiater etc. Beste Jef je bent ambtenaar, ik begrijp je reactie. Als je het echt zelf moest verdienen en flink werken voor je centjes zou je wel anders reageren.
Door Jef van Dijk (gemeentelijk beleidsmedewerker) op
Wat een negatieve reacties op dit initiatief. Onbegrijpelijk. Er kan natuurlijk altijd worden geredeneerd: dit moet je niet doen, want dat hoort bij het rijk thuis, maar dan ga je wel erg gemakkelijk voorbij aan de eventuele middelen die gemeenten nu mogelijk al zonder enige discussie investeren in grensoverschrijdende jumelages, die vaak niet meer zijn dan geldverslindende uitwisselingsbijeenkomsten van bestuurders, verenigingen etc. Meestal hebben dit soort relaties geen enkele meerwaarde. Waarom dan niet investeren in gerichte projectmatige ondersteuning van derde wereld landen? Of gaan we dat pas doen als er echt iets te halen valt? Kijk maar naar de vele gemeente- en provindiebesturen die met allerlei delegaties afreizen naar China. Volgens mij bestaan er al goede voorbeelden in Nederland van gemeenten die juist landen in een primaire ontwikkelingsfase ondersteunen. Dat kun je al met beperkte middelen doen, maar daarvoor moet je zelf als gemeente wel eerst goed oriënteren of en hoe je je beperkte mogelijkheden daadwerkelijk wilt concretiseren.
Ik kan me volledig scharen achter de reactie van Machiel.
Door Ben Kuipers (onderwijsleider) op
Zou die kritisch overheidsdienaar zijn kritische artikel vanochtend om 9.59 uur geschreven hebben op de PC en in de tijd van de overheid?
Door Machiel (Vrijwillige projectmanager Oeganda) op
Look at the whole picture:

De wereld modialiseert, het westerse kapitalistische model verspreidt zich langzaam maar zeker over de hele wereld. Hier profiteren de derde wereld én de westerse wereld van. De vrije-markteconomie heeft de westerse wereld bedacht en vanwege onze machtspositie heeft deze zich de afgelopen eeuw verspreidt over vrijwel de hele wereld. Ik geloof in de vrije-markt economie, maar dan wel met een eerlijkere inkomensverdeling, dat is voor alle partijen het beste. Oeganda en vele derde wereld landen liggen gewoon achter op deze inkomensverdeling en naast dat het onze verantwoordelijkheid is, is het ook de beste investering op de lange termijn.

Business ontwikkelt zich het beste bij goed en consistent bestuur, daarom is het versterken van de lokale autoriteiten enorm belangrijk. Deze reis zal daar een eerste aanzet toe geven. Moet je daarvoor helemaal naar Oeganda komen? Ja, dat moet. Vanuit Nederland is het onmogelijk de lokale situatie in te schatten en (langdurige) relaties aan te gaan. Degene die zegt dat de lokale situatie zo anders is dat er niets van elkaar geleerd kan worden, nodig ik uit om eens langs te komen. We zijn allemaal mensen van dezelfde planeet en we willen allemaal vooruit komen. Dat wij in Nederland er niets van zouden kunnen leren is ten eerste niet waar en ten tweede een zeer egoistische gedachte. Nederland is een fantastisch land maar het zou goed zijn als iedereen eens wat meer in de wereld zou gaan kijken. Dan zouden we ons realiseren dat bij elke economische kink ons volledig op onszelf richten wel erg beschamend is.

En tsja of de kosten van deze reis nu betaald moeten worden door het ministerie of door de gemeente, ach dat is een kwestie van waar je het neerlegt en lijkt me van ondergeschikt belang, uiteindelijk komt het toch uit dezelfde pot. Natuurlijk moet gewaakt worden voor versnippering, helemaal mee eens.
Door Henk op
Ik snap alle ophef over de reis naar Oeganda niet. In de daar aanwezige zuster-gemeente van Deventer heeft burgemeester Heidema uitgelegd hoe men een boekenmarkt moet opzetten. Al jaren een succes in Deventer en door kennisoverdracht zal het ook in Oeganda, onder de beschutting van palm- en bananenbomen, een groot succes worden. Dankzij Heidema !! Ontwikkelingshulp is het. Begrepen ??
Door Govert Apol (Conflictbemiddelaar) op
Graag verwijs ik naar mijn eerdere bijdragen In Binnenlands Bestuur (ook op de LinkedIn-groep) over het thema verspilling van overheidsgeld als gevolg van politiek en ambtelijk hobbyisme en van mismanagement.
Daarnaast zijn er onnoemelijk veel voorbeelden op te sommen van uitgaven door de onderscheidene overheden, die volstrekt onzinnig en onnodig zijn. Ook dit reisje - onder auspiciën van de VNG - is daarvan weer een voorbeeld. Alleen een geestige cabaretier zou kunnen bedenken dat enkele bestuurders van Nederlandse gemeenten hun expertise beschikbaar gaan stellen aan lokale gemeenten in Oeganda. Hoezo? De omstandigheden daar zijn dusdanig onvergelijkbaar met de onze, dat ik mij met de beste wil van de wereld niet voor kan stellen welke lessen daar kunnen worden geleerd. En voorop staat dat dergelijke activiteiten thuis horen bij de ontwikkelingssamenwerking die vanuit de rijksoverheid al wordt geboden (waarbij tevens de vraag van de effectiviteit daarvan kan worden gesteld; doch dat terzijde). Dit is dus in elk geval geen taak voor Nederlandse gemeenten.
Het zoveelste voorbeeld van een snoepreisje dus! Flauwekul. Onzin. En bijzonder ergerlijk.

Het moge dan in dit geval om relatief kleine bedragen gaan en de bestuurders gaan dan dit keer kennelijk “gewoon economy-class in een KLM-vliegtuig”, maar toch. Vele kleintjes maken een grote en het gaat om het principe: “cut the crap”, zo schreef ik in mijn blog met de titel: “De grote bezuinigingen waarvoor wij nu worden gesteld zijn gemakkelijk te realiseren. Zelfs belastingverlaging is mogelijk.”
Ik ben benieuwd wat de Kamervragen van Ingrid de Caluwé (VVD) gaan opleveren.
Laten we met z’n allen kritisch zijn en blijven op de besteding van overheidsgelden.
Door tjeerd faber op
Ontroerend dit medemenselijke gebaar van de VNG. Dezelfde VNG die de gemeenteambtenaren halsstarrig op de nul- of minlijn wil houden. Vraag eens wat de belastingbetalende burgers van de betreffende gemeenten hier van vinden, als zij weer met de nodige (verhogingen van de) gemeentelijke belastingaanslagen geconfronteerd worden. Het is goed riemen snijden van andermans leer. Ontwikkelingshulp is een rijksaangelegenheid en mag geen locale bestuurlijke hobby zijn ten koste van ingezetenen van een gemeente die de pech hebben opgescheept te zijn met bestuurders die hun ambt ten faveure van zichzelf willen opleuken.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners