of 63428 LinkedIn

NWB verwacht toename kredietvraag publieke sector

De verstrekking van leningen door de NWB Bank aan de publieke sector bedroeg in het eerste halfjaar 4,1 miljard euro. Dat is 300 miljoen euro minder dan in diezelfde periode vorig jaar. De bank houdt evenwel rekening met een toename van de kredietvraag.

De verstrekking van leningen door de NWB Bank aan de publieke sector bedroeg in het eerste halfjaar 4,1 miljard euro. Dat is 300 miljoen euro minder dan in diezelfde periode vorig jaar. De bank houdt evenwel rekening met een toename van de kredietvraag.

Dat meldt de NWB Bank, die vooral gemeenten, waterschappen en woningcorporaties financiert, in het halfjaarbericht.

 

Nettowinst

De nettowinst over de eerste zes maanden is ook iets lager dan de eerste helft van 2019 – 39,4 miljoen tegenover 41,8 miljoen euro. Naar verwachting komt de nettowinst in 2020 op een vergelijkbaar niveau uit als in 2019. Daarmee is volgens de bank, de impact van de corona-crisis op het resultaat ‘vooralsnog beperkt’.

 

Groene projecten

In het kader van de strategie zich als duurzame waterbank te manifesteren heeft de NWB Bank het afgelopen halfjaar haar positie in de financiering van onder meer duurzame energieprojecten verder weten te vergroten. Zo speelt de bank een steeds prominentere rol bij de financiering van de energietransitie en geeft daarmee invulling aan de doelen van het Klimaatakkoord. Een van de groene projecten die de bank medefinanciert is bijvoorbeeld het windpark bij Zeewolde.

Vanaf dit jaar gaat de bank ook rapporteren over de klimaatimpact van haar financieringen. Inmiddels is met behulp van de zogeheten PCAF-methodiek voor 93 procent van de kredietportefeuille de CO2-uitstoot in beeld gebracht. ‘De volgende stap is het opstellen van een actieplan om deze uitstoot te beperken conform het commitment aan het Klimaatakkoord’, aldus de bank.

 

Achterblijvende inkomsten

De bank denkt op dezelfde manier als in het eerste halfjaar haar kredietverlening in de tweede helft van het jaar te kunnen voortzetten, onder andere vanwege het waar mogelijk naar voren halen van publieke investeringen, zoals in woningbouw en de energietransitie. De bank zegt ook een toenemende kredietvraag bij haar klanten te verwachten vanwege achterblijvende inkomsten in de publieke sector. De bank staat klaar om de financiering daarvan mogelijk te maken.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.