of 59281 LinkedIn

Noorden verantwoordt zich maar matig

Het is een van de opvallendste bevindingen in recent onderzoek van EY over de verantwoording voor het verslagjaar 2016: in de noordelijke provincies heeft minder dan 40 procent van gemeenten een goedkeurend oordeel betreffende de rechtmatigheid ontvangen. Het EY-onderzoek, gehouden in opdracht van Binnenlandse Zaken, wijst uit dat er grote regionale verschillen bestaan in de kwaliteit van de gemeentelijke verantwoording.

Gemeenten in Brabant, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland beschikken vrijwel allemaal over een goedkeurende controleverklaring van de accountant. In Groningen en Friesland is dat ruim minder dan de helft.

Het is een van de opvallendste bevindingen in recent onderzoek van EY over de verantwoording voor het verslagjaar 2016: in de noordelijke provincies heeft minder dan 40 procent van gemeenten een goedkeurend oordeel betreffende de rechtmatigheid ontvangen. Het EY-onderzoek, gehouden in opdracht van Binnenlandse Zaken, wijst uit dat er grote regionale verschillen bestaan in de kwaliteit van de gemeentelijke verantwoording.

Rechtmatigheid
Eerder al, in rapportages over 2015, vielen die verschillen op. Dat was aanleiding er nader onderzoek naar te doen. Uit dat onderzoek wordt zichtbaar dat de gemeenten in de zuidelijke provincies Brabant, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland meer dan 90 procent goedkeurende controleverklaringen hebben ontvangen betreffende de rechtmatigheid. De gemeenten in Drenthe, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel en Utrecht volgen met 70 tot 90 procent. De meest noordelijke provincies Groningen en Friesland blijven daar met nog geen 40 procent dus fors bij achter.

Kleine gemeenten
Volgens de onderzoekers is er in Friesland sprake van een samenloop van omstandigheden: een grote zorgaanbieder – Jeugdwet – waarbij de verantwoording van zorgkosten is voorzien van een controleverklaring van oordeelonthouding, gemeenten die moeite hebben om tijdig en adequate verantwoording/controleverklaring te verkrijgen van de zorgaanbieders – zowel Jeugdwet als Wmo 2015 – en een beperkte mate van samenwerking om dat te versterken. In Groningen speelt een hoge mate van afhankelijkheid van aanlevering door zorgaanbieders de gemeenten parten. Wat de onderzoekers verder vaststellen, is dat gemeenten die zorgtaken niet hebben gedelegeerd aan een gemeenschappelijke regeling minder vaak een goedkeurende controleverklaring scoren.

Zorg in natura
Behalve het noorden scoort ook het gebied Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland onder het gemiddelde. In die regio hebben veel kleine gemeenten niet voldoende zekerheid verkregen voor PGB en zorg in natura (zowel Jeugdwet als Wmo 2015). Wat de onderzoekers daarbij is opgevallen, is dat de grote gemeenten in die regio wél in staat zijn geweest een goedkeurende controleverklaring te verkrijgen.

Onvoldoende maatregelen
Over het geheel genomen bevindt het percentage goedkeurende controleverklaringen (rechtmatigheid) zich tussen 75 en 85 procent, ongeacht het aantal inwoners. Dat roept het beeld op dat de omvang van de gemeente geen specifieke invloed heeft op de mogelijkheid om te komen tot een goedkeurende controleverklaring. Maar, zo valt op, de gemeenten met minder dan 10.000 inwoners scoren met 67 procent goedkeurende controleverklaringen beduidend lager. Dat sluit aan bij de constateringen dat met name het noorden en de kleinere gemeenten in de regio Amsterdam-
Amstelland, Zaanstreek-Waterland kampen met onvoldoende maatregelen om zekerheid te verkrijgen ten aanzien van zorg in natura’, aldus de onderzoekers.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Willem op
In het noorden zitten nog wat bolwerken van PvdA en SP.
Die rooien hebben het nooit zo op verantwoorden van geld.
Ze geven het liever uit, ook aan zichzelf.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Dat verbaast mij voor Groningen nou helemaal niet. Daar zijn bestuurders al hun tijd kwijt met het verzakken van huizen omdat zij met bakstenen zijn gefundeerd en zonder lateien zijn gebouwd.

Huizen die zonder voldoende stijfheid zijn gebouwd, scheuren als de grond zakt. Groningers zoeken de schuld echter niet bij zichzelf.
Die trekken geld uit voor de psychische opvang van kinderen die lijden onder de gaswinning en scoren voor de echte jeugdopvang een zware onvoldoende.

Geen wonder dat je geen goedkeurende verklaring krijgt als het met bestuurlijke kwaliteit zo droevig gesteld is.
Door Ruud Grondel (wethouder) op
Als je het artikel leest slaat de koop dus nergens op. Wijhebben overigens een goedkeurende verklaring.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners