of 59318 LinkedIn

Nieuwe waterschapsbelasting treft vervuilers

Een ad hoc-commissie onder leiding van Hetty Klavers, dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland, stelt het UvW-bestuur voor met name de zogeheten diffuse verontreiniging van de landbouw te belasten: lozingen zonder pijp zoals afstroming, uitspoeling en verwaaiing. Binnen het huidige belastingstelsel worden puntlozingen wel en diffuse lozingen niet in de heffing betrokken.

Waterschappen wil landbouwbedrijven zwaarder gaan belasten voor de vervuiling die ze veroorzaken. Dat advies geeft de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) aan het bestuur van de Unie van Waterschappen (UvW). 

Lozing zonder pijp
Een ad hoc-commissie onder leiding van Hetty Klavers, dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland, stelt het UvW-bestuur voor met name de zogeheten diffuse verontreiniging van de landbouw te belasten: lozingen zonder pijp zoals afstroming, uitspoeling en verwaaiing. Binnen het huidige belastingstelsel worden puntlozingen wel en diffuse lozingen niet in de heffing betrokken. ‘Binnen het voor de verontreinigingsheffing leidende belastingprincipe ‘de vervuiler betaalt’ is het consequent om het lozen van (dezelfde) stoffen in beide lozingssituaties te belasten’, aldus de commissie. ‘Daar komt bij dat uit meetgegevens blijkt dat vanuit de landbouw verreweg de grootste emissie plaatsvindt van stikstof en fosfor op oppervlaktewater.’

Vervuiler betaalt
Emissies van stikstof en fosfor vanuit afvalwaterzuivering, riolering en landbouw zorgen volgens de commissie verreweg voor de grootste belasting van het oppervlaktewater. ‘Deze emissies blijven binnen de huidige verontreinigingsheffing veelal onbelast, wat niet strookt met het beginsel de vervuiler betaalt. Bovendien is bij deze emissies een duidelijke veroorzaker en daarmee belastingplichtige aan te wijzen, wat bij andere vormen van (diffuse) verontreiniging, zoals verkeer, niet zo helder is’, aldus de commissie.

Belonen bedrijven
Hoe de belasting vorm moet gaan krijgen, is nog niet helder. Een heffing op basis van een forfait per hectare zou kunnen, maar biedt volgens de CAB geen prikkels om de wijze van de bedrijfsvoering aan te passen. Onderzocht wordt nog of een heffing mogelijk is waarbij bedrijven die het beter doen dan gemiddeld daar ook voor ‘beloond’ worden met een lagere heffing en – dat is de keerzijde – bedrijven die het minder doen dan gemiddeld dat ook terug voelen in de heffing. ‘Hiertoe moeten nog nieuwe wijzen van heffing worden verkend en zal gewikt en gewogen worden’, aldus de commissie. Gevolg is dat de opbrengst van de verontreinigingsheffing ‘sterk’ zal stijgen. Geraamd wordt dat het in de heffing betrekken van de twee lozingen tot een extra opbrengst van de verontreinigingsheffing van 66,2 miljoen euro zal leiden.

Definitief voorstel
Tot 9 februari kon er door de waterschappen en de partners worden gereageerd op het conceptadvies. Het CAB neemt die reacties mee in het definitieve advies aan het bestuur van de Unie van Waterschappen. Vervolgens kunnen de waterschappen hun standpunt over het definitieve voorstel van het Uniebestuur inbrengen. De besluitvorming eindigt in de ledenvergadering van de Unie, waarschijnlijk op 29 juni 2018. Daarna wordt het vastgestelde voorstel aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans Middendorp (Adviseur Strategie, Water en Ruimte) op
In principe eens om "diffuse lozingen" te belasten, maar huidige voorstel voor een soort "vlaktaks" voor boeren van 1 VE per ha doet niets om goed gedrag te stimuleren. Lees: https://hansmiddendorp.nl/blog/
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Ik ben voorstander van het meer belasten van vervuilers. Dat was ook altijd het zogenaamde beleid bij deze belastingvorm. Dat het in werkelijkheid - zoals altijd - de burgers waren die de hoofdmoot betaalden en dus de klos waren, ach, een kniesoor die daarop let. Ik ben benieuwd of de heer Braam - en met hem alle boeren- en andere bedrijven - werkelijk maar net zoveel vervuilt als ik met mijn tweepersoonshuishouden, mijn waterafvoer op eigen - klein - terrein, mijn vloeiingsveld voor de eigen mestproductie (het toilet dus) en mijn eigen schoorsteen van mijn kleine woning waarin ik hooguit 900 m3 aan fossiele brandstof verbruik.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
De CAB lijkt enkel in het leven geroepen om meer binnen te harken. Echt niet om eerlijker de pijn te verdelen. We worden gefopt, we staan er bij en betalen.
Door André Braam (DIV medewerker.) op
Als je een reactie geeft, doe het niet anoniem graagIs wel een beetje laf.
Ik kom zelf uit de agrarische sector weet wat er speelt. Men betaald al genoeg waterschap belasting.Jij betaald echt niet voor de boeren, laat je niks wijs maken.
Door p op
@André, zeker iets teveel boer zoekt vrouw gekeken?
Landbouw is een vervuilende industrie, ik zou niet weten waarom ik als burger hun rotzooi moet opruimen?

Er zijn genoeg boeren die overigens gewoon wel mee kunnen komen en modern en netjes boeren.
Door André Braam (DIV medewerker) op
Een heksenjacht op de boeren, plundering van de boeren.Jullie hebben zelf bedacht wat de boeren mogen en niet mogen en ga ze niet bestraffen voor iets wat in Den Haag bedacht is.
Ga eens normaal werken in Den Haag, dit is weer bedacht zekers door een geitenwollensok figuur. Pak het goede probleem aan. Industrie,vliegvelden en buitenlanders die de boel versmeren.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners