of 59123 LinkedIn

Nieuwe en kleine overheidsgebouwen verspillen energie

In kleine overheidskantoren wordt meer gas verstookt dan in vergelijkbare kantoren in het overige deel van de dienstensector. Ook blijken recent gebouwde overheidskantoren meer elektriciteit te gebruiken dan oudere overheidskantoren. Dit blijkt uit berekeningen van CBS.

In kleine overheidskantoren wordt meer gas verstookt dan in vergelijkbare kantoren in het overige deel van de dienstensector. Ook gebruiken recent gebouwde overheidskantoren meer elektriciteit dan oudere overheidskantoren. Dit blijkt uit berekeningen van CBS.

Kleine gebouwen

Het gemiddelde gasverbruik per m2 gebruiksoppervlakte is hoger in kleine overheidskantoren dan in vergelijkbare kantoren in de overige dienstensector. Zo verbruiken overheidskantoren in de oppervlakteklasse 1 000 tot 2 500 m2 per jaar gemiddeld 13,3 m3 per m2, terwijl kantoren in de overige dienstensector in deze oppervlakteklasse per jaar slechts 10,9 m3 per m2 verbruiken. Onder de dienstensector vallen onder andere handel, transport, horeca, financiële diensten, onderwijs, zorg en overheid.

Leeftijd
Ook wanneer rekening wordt gehouden met de leeftijd van het gebouw, blijken kleine overheidskantoren nog steeds relatief meer gas te verbruiken dan vergelijkbare kantoren in de overige dienstensector. Overheidskantoren die gebouwd zijn in de periode 1994 en 2015 verbruiken relatief meer elektriciteit dan overheidskantoren van eerdere jaren, zo blijkt uit de gegevens. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat gebouwen van recente datum meer gebruik maken van mechanische ventilatie in combinatie met warmteterugwinning en gebruik van ICT-toepassingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Relevante Parlementaire Dossiers