of 59794 LinkedIn

Nettowinst BNG Bank ruim lager

De nettowinst van BNG Bank over het eerste halfjaar van 2019 is 38 procent lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen tikte de bank nog 207 miljoen euro aan, nu 128 miljoen euro. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde halfjaarcijfers.

De nettowinst van BNG Bank over het eerste halfjaar van 2019 is 38 procent lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen tikte de bank nog 207 miljoen euro aan, nu 128 miljoen euro.

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde halfjaarcijfers. Belangrijkste factoren voor de daling van 79 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2018 zijn volgens de bank met name de gedaalde rentetarieven. Het renteresultaat over het eerste halfjaar nam ten opzichte van dezelfde periode in 2018 met 20 miljoen af tot 200 miljoen. Het resultaat financiële transacties is per saldo uitgekomen op 21 miljoen euro positief, een daling van 64 miljoen euro ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2018.

 

Lange looptijden

De omzet van de bank is wel gestegen door een toenemende kredietvraag. De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen steeg in de eerste helft van 2019 ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018 met 7 procent: van 5,8 naar 6,2 miljard euro. Opvallend daarbij is volgens de bank de bovengemiddelde vraag naar langlopende leningen, tot soms wel 50 jaar.

 

Sociaal domein

Met name de vraag vanuit decentrale overheden was hoger dan verwacht, mede als gevolg van hogere uitgaven in het sociaal domein. Daarnaast investeren gemeenten in verduurzaming, klimaatadaptatie en vernieuwing en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.

De kredietverlening aan woningcorporaties ontwikkelde zich volgens de bank conform verwachting, resulterend in een beperkte stijging van de kredietportefeuille. De kredietverlening aan de zorgsector, ten behoeve van zowel nieuwbouw als herfinanciering, steeg fors.

 

Winstverwachting

De bank acht het gezien de wisselende koersen op de financiële markten niet verantwoorde een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst over 2019.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners