of 59274 LinkedIn

Nederlandse invulling budgetrecht bij EU zwak

Dat concludeert staatsrechtjuriste Suzanne Poppelaars van de Radboud Universiteit in haar proefschrift over het nationale budgetrecht en Europese integratie. Poppelaars bekeek hoe het Nederlandse parlement heeft gereageerd op verschillende stappen van Europese integratie, van het Verdrag van Maastricht waarmee de euro werd ingesteld, tot de recente eurocrisis.

Het Nederlandse parlement geeft, in tegenstelling tot het Duitse, een minimale invulling aan het budgetrecht in het kader van Europese integratie. Daardoor hebben Tweede en Eerste Kamer een zwakkere positie bij sommige crisismaatregelen. 

Zo hoefde het Nederlandse parlement, in tegenstelling tot het Duitse, niet in te stemmen met de noodhulp aan bijvoorbeeld Griekenland. Een uiteenlopende interpretatie van het budgetrecht leidt zo tot belangrijke verschillen in de positie van nationale parlementen.

Dat concludeert staatsrechtjuriste Suzanne Poppelaars van de Radboud Universiteit in haar proefschrift over het nationale budgetrecht en Europese integratie. Poppelaars bekeek hoe het Nederlandse parlement heeft gereageerd op verschillende stappen van Europese integratie, van het Verdrag van Maastricht waarmee de euro werd ingesteld, tot de recente eurocrisis.

Minimale invulling
Uit haar onderzoek wordt duidelijk dat het Nederlandse parlement een minimale invulling heeft gegeven aan het budgetrecht in het kader van Europese integratie. De focus bij de parlementaire behandeling van de Europese maatregelen lag steeds op het feit dat die maatregelen geen consequenties hadden voor de vaststelling van de begroting bij wet. In Duitsland was er veel meer aandacht voor de gevolgen van die maatregelen voor de inhoudelijke zeggenschap van het parlement bij budgettaire aangelegenheden. Verschillende Duitse wetten kwamen tot stand om de betrokkenheid van de Duitse Bondsdag bij Europese maatregelen te verzekeren.

Goed opletten
Het verschil in invulling van het budgetrecht kan volgens Poppelaars een grote rol gaan spelen bij de nu lopende discussie over verdergaande Europese integratie. Er liggen plannen op tafel voor een Europese minister van Financiën, de oprichting van een Europees Monetair Fonds of een eurozoneparlement, waar de komende tijd besluiten over worden genomen. De precieze positie van het nationale parlement bij deze plannen is afhankelijk van de invulling die het parlement zelf geeft aan het budgetrecht. ‘Het parlement moet bij de besluitvorming de komende maanden goed opletten welke gevolgen deze plannen hebben voor de positie van het nationale parlement en zijn budgetrecht’, aldus de promovenda.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@loekoek. Ik kijk er wat anders tegen aan. Het voorzitterschap van de financiële commissie en alle andere financiële EU-instellingen is dermate complex en omvangrijk dat een aparte minister van financiën (of commissaris) met een vast omlijnd takenpakket niet zou misstaan. Deze zou ook wat beter op de besteding van EU-gelden kunnen letten dan nu het geval is. Het behoeft dus niet te betekenen dat er meer financiële macht naar de EU gaat. De afbakening van bevoegdheden vindt plaats door de 26 lidstaten.
Door p op
@loekoek, ja geen goedkeurende verklaring omdat de lidstaten niet kunnen laten zien waar ze het geld aan hebben besteed... (ook NL)
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@H.Wiersma. U bent vele stappen verder dan ik. Ik zie helemaal niets in een EU--minister van Financiën. De kans wordt zo nog groter dat we de netto bijdragen moeten verhogen. Er wordt elders al teveel bedisseld. Bent u bekend met het feit dat de Rekening van de EU nog nooit is goedgekeurd. Dan kunnen u en ik het dus ook van andermans geld.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Als ieder land bij iedere zaak tot twee cijfers achter de komma zeggenschap wil hebben wordt er geen besluit meer genomen.
M.i. is er overigens helemaal geen bezwaar tegen een Europese minister van financiën met beperkte bevoegdheden. Deze zou o.a. het voorzitterschap toebedeeld kunnen krijgen (de v.m. rol van Dijsselbloem). Zijn/haar bevoegdheden zouden bovendien niet verder moeten reiken dan wordt vastgesteld na een kerntakendiscussie tussen de lidstaten.
Door Eric (pensioen) op
Het Ned. Parlement heeft reeds in de jaren 80 haar bevoegdheden over invloed op de onderhandelingen door de vakministers over Richtlijnen in Brussel naar de Ministers gedelegeerd, misschien onder het motto: ,het bennen de goeien die 't doen. Dit in tegenstelling tot bijv. het Deense Parlement, die steeds de vakminister een mandaat geven tot waar hij mag gaan en als hij daar buiten moet gaan, eerst ruggespraak gaat houden. Zelf meegemaakt tijdens onderhandelingen over een Richtlijn.
Het ligt dus aan het Ned. Parlement en al heeeel veel jaren.
Door p op
Tja pas sinds de laatste jaren volgt de Tweede Kamer, inclusief de griffie, echt de Europese ontwikkelingen.
Maar de gedachte dat je naast volgen ook proactief je werk kan inrichten om ook je taak goed te doen richting 'EU'... (ipv dat geouwehoer over identiteit)
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@doeterniettoe De veranderingen liggen aan de basis van allerlei processen. Het budgetrecht bleef open en zelfs daar was men in ons Parlement te lui voor. Omdat, ik chargeer nu even, nadenken gevaarlijk is als je je ziel hebt verkocht. U heeft dus gelijk m.b.t. de invulling en ik scoor qua procedure. Samen staan we sterk als individu maar het land Nederland helaas niet
Door doeterniettoe (-) op
@Loekoek: in dit bericht staat dat het Nederlandse parlement een minimale invulling heeft gegeven aan het budgetrecht. Dat heeft niet veel met veranderingen te maken, behalve dan dat ons parlement aannemelijkerwijs ook daar weinig invulling aan geeft.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Petra. Het onderzoek begon bij het Verdrag van Maastricht. Dat betekent dat onderzoekster uit moest gaan van feitelijkheden in onze in de 80-er jaren vorige eeuw gewijzigde Grondwet. Die zeer relevante wijzigingen zijn en blijven de basis voor parlementaire luiheid. Alles over de schutting naar Brussel. Daar koop/krijg je een penthouse voor om uit te rusten van het toekijken.
Door Petra op
"Het Nederlandse parlement geeft, .., een minimale invulling aan het budgetrecht in het kader van Europese integratie".

En ondertussen maar roepen dat er met de democratie in dit land niets mis is.......... :-(

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners