of 64120 LinkedIn

Nederland vraagt EU-steun voor kosten overstroming

Nederland vraagt steun van de Europese Unie om kosten van de overstromingen in juli in Limburg te dekken. Het gaat daarbij om eigen kosten van de rijksoverheid.

Nederland vraagt steun van de Europese Unie om kosten van de overstromingen in juli in Limburg te dekken. Het gaat daarbij om eigen kosten van de rijksoverheid.

Nederland heeft geen specifiek bedrag in euro’s aangevraagd, want dat blijkt niet te kunnen. Er zijn schadedrempels van 1,5 procent van het bruto binnenlands product van de regio of 0,6 procent van het bruto nationaal inkomen van de lidstaat.

 

Op tijd

Die steunaanvraag moest dan wel uiterlijk binnen twaalf weken na de ramp zijn gedaan. Nederland is daarmee net op tijd. Er zou zo´n 300 miljoen euro in kas zitten voor steun. Er is gekozen voor een aanvraag op basis van 1,5 procent van het regionaal bruto binnenlands product.

 

Geen zekerheid

Met de aanvraag is de steunverlening overigens nog geen zekerheid. Op basis van de steunaanvraag stelt de Europese Commissie namelijk een bedrag voor aan het Europees Parlement en de Raad en pas bij een akkoord wordt de steun verleend. Duidelijkheid daarover wordt niet eerder dan begin volgend jaar verwacht.

  

Herstel infrastructuur

Het EU-solidariteitsfonds (EUSF) is opgericht om op natuurrampen te kunnen reageren en te laten zien dat Europa solidair is met de getroffen regio's. Het fonds kwam er als reactie op de ernstige overstromingen in de zomer van 2002 in Midden-Europa. Doel van het fonds is een aanvulling te vormen op de inspanningen van getroffen lidstaten en moet als zodanig een deel van hun overheidsuitgaven dekken. Het gaat daarbij om kosten als herstel van de infrastructuurvoorzieningen, noodopvang en reiniging van getroffen gebied. Ook Duitsland, waar honderden doden vielen en België waar vele tientallen doden vielen, hebben steun aangevraagd bij het EU-Solidariteitsfonds.

 

Gedupeerde burgers

Het demissionaire kabinet hecht eraan te benadrukken dat of en hoeveel middelen Nederland uit het EUSF ook ontvangt, dat geen gevolgen heeft voor de gedupeerde burgers, ondernemers en agrariërs. Voor hen geldt de Wet tegemoetkoming schade, die onlangs met de Tweede Kamer is gedeeld. Kortom, de uitkeringen op basis van die Wet tegemoetkoming schade, staan volledig los van het feit of Nederland al dan niet middelen uit het EUSF krijgt.

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners