of 62812 LinkedIn

‘Nederland moet wél EU-geld aanvragen’

Nederland heeft ingestemd met de Europese begroting 2021-2027, met daarin het Herstelfonds. Dat fonds biedt ruim 300 miljard euro subsidies voor lidstaten, waarin voor Nederland vooralsnog zo’n 5 miljard is bestemd (de eerste tranche). Op basis van een Nationaal Herstelplan kan Nederland dit geld krijgen.

Nederland heeft ingestemd met de Europese begroting 2021-2027, met daarin het Herstelfonds. Dat fonds biedt ruim 300 miljard euro subsidies voor lidstaten, waarin voor Nederland vooralsnog zo’n 5 miljard is bestemd (de eerste tranche). Op basis van een Nationaal Herstelplan kan Nederland dit geld krijgen.

Het kabinet vindt het opstellen van een Nationaal Herstelplan ‘lastig’, zo berichtte de NOS onlangs. ‘Hoe kan het nu lastig zijn om zo’n 5 miljard euro op te halen uit Brussel, uit een pot waarmee het Nederlands kabinet heeft ingestemd? En waaraan Nederland ook fors meebetaalt, zelfs wanneer we het zelf niet gebruiken?’, verzucht ERAC-directeur Vincent Ketelaars.

 

Hervormingen

Als argument geldt dat het huidige kabinet geen plannen wil opstellen die formeel pas worden ingediend onder het volgende kabinet. ‘Achter de schermen vermoeden wij echter iets anders. Nederland heeft zich in Brussel eerder keihard gemaakt voor beoordeling van de herstelplannen van iedere lidstaat door ook de andere lidstaten. En Nederland heeft hard afgedwongen dat die herstelplannen hervormingen moeten bevatten, die voldoen aan de aanbevelingen van de Europese Commissie’, aldus Ketelaars.

‘Het is heel begrijpelijk dat Rutte en Hoekstra een vinger in de pap willen hebben, om zeker te weten dat Noord-Europese euro’s in Zuid-Europese lidstaten ook wel toekomstbestendig worden besteed. Maar nu komt deze eis misschien als een boemerang terug. Europa beveelt Nederland namelijk al vele jaren aan meer vaart te maken met de energietransitie, maatregelen te treffen ter versoepeling van de arbeidsmarkt en de hypotheekrenteaftrek te beëindigen. Wanneer Nederland met het herstelplan daar geen gehoor aan geeft, kunnen andere lidstaten met een beschuldigende vinger naar Nederland wijzen, of erger. Een deur die ons kabinet wellicht liever niet open zet.’

 

Klimaatakkoord

Discussies over hervormingen zijn altijd moeilijk. Ketelaars snapt dat, met de verkiezingen voor de boeg, een Nationaal Herstelplan daarom geen ‘nieuw beleid’ kan inhouden. Desondanks is er volgens hem zeker wel ruimte herstelmiddelen te investeren in regionale ontwikkelingen, binnen alle geslagen piketpalen. ‘Het budget vanuit de eerste tranche in het Europees herstelfonds voor Nederland is circa 5 miljard euro, voor een periode van zes jaar. De rijksbegroting over zes jaren beloopt naar verwachting zo’n 2.000 miljard. We hebben het dus over een relatieve omvang van 0,25 procent. Dan lijkt het ons in lijn met de Europese voorschriften om te motiveren dat het herstelplan zich dan volledig richt op financiering van maatregelen die in het Klimaatakkoord al zijn voorzien. Zet daarbij de uitleg dat de beperkte middelen het niet toelaten andere uitdagingen in Nederland in dit plan op te nemen. Breng daarbij over het voetlicht dat er met het pensioenakkoord, de commissie-Borstlap en al in gang gezette versobering van de hypotheekrenteaftrek al belangrijke en door de EU gewenste hervormingen gaande zijn. Dan hebben we niet alleen een zinvol plan, maar ook een ‘proportioneel’ plan binnen Europese kaders.’

 

Versnelling

Op allerlei plekken bestaan ambitieuze plannen op het gebied van de economie, de energietransitie, bereikbaarheid, veiligheid en arbeidsmarkt. ‘Plannen waarbij regionale samenwerking is uitgelokt door de Regiodeal-budgetten. Alle plannen bij elkaar overstijgen de beschikbare budgetten ruimschoots. Ook met 5 miljard herstelfonds is er niet genoeg geld, maar het helpt zeker in de portemonnee. Overal spelen dus vraagstukken over het bouwen van programma’s en projecten en in welke financiering deze kunnen landen’, aldus Ketelaars. ‘De EU-middelen kunnen dan een versnelling op de vele nationale opgaven.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Filip S. op
@Soijker; dat is toch ook al feitelijk gebeurd. Al sinds 2013 vind een jaarlijkse beoordeling plaats in het kader van het Europees semester, daarbij aansluiten lijkt mij hartstikke wenselijk.

Overigens gaat dit natuurlijk altijd zo. Wat nu besloten is zijn slechts de politieke kaders, dat is het werk van de Eur. Raad. Nu is het aan de andere instituties om met wetgeving te komen, de begroting zal aangepast worden, beoordelingscriteria, etc.
Door Rood Hesje (werkt thuis) op
@Henk Donders: geheel mee eens. Mevrouw 'Petra' heeft helaas een bepaalde opvatting die niet op feiten gestoeld is, maar op een bepaald onderbuikgevoel. Want dat wij in een soort DDR2.0 leven of daar op afstevenen is natuurlijk grote onzin. Dat snapt zij zelf ook wel. En een Nexit leidt alleen maar tot nog grotere chaos waar populistische politici die als alleenheersers leiding geven aan hun eigen politieke partij van gaan profiteren. Juist dan sneuvelen die prima Europese waarden zoals we dat al in Polen, Hongarije en Slovenië zien gebeuren.
Door Henk Donkers op
Met Spijker eens dat handjeklap en sjoemelen met mensenrechten en democratie niet kan. In het verleden hebben we daarvan helaas erg slechte voorbeelden gezien en elders op de wereld zie we ze nog elke dag.
Ik citeer Richard von Weizsäcker die heeft gezegd dat de Weimarepubliek niet ten onder is gegaan aan teveel Nazi's maar aan te weinig mensen die bereid waren de democratie en de mensenrechten te verdedigen.
Dat mag ons niet nog een keer gebeuren.................
Door Spijker (n.v.t.) op
@Petra. Uit de EU stappen is inderdaad niet verstandig, maar onze premier steeds kritisch richting de EU begeleiden is wel noodzakelijk.
Overigens is de democratie en de daarbij horende rechtstaat voor mij voor/door geen enkel land te koop, dus ook niet voor Hongarije, Polen en Slovenië. Deze landen derhalve op dat punt aanpakken via het stellen van bikkelharde voorwaarden aan EU-subsidies, - bijdragen en - fondsen.
Door Henk Donkers op
@Petra
Bedenk je goed dat de EU niets kan presteren. De EU is niet een zelfstandig orgaan dat zelf zaken kan "opleggen" aan de lidstaten. De EU is in feite niet meer dan een grote vergadertafel waaraan 27 landen zitten en pas als die het allemaal met elkaar eens zijn dan kan de EU iets "opleggen" maar daarmee hebben alle landen dan wel zelf ingestemd.
Ik zie de EU vooral als een heel mooi samenwerkingsverband wat borg staat voor hogere waarden als mensenrechten en democratie. Begonnen met 6 landen en inmiddels al uitgerold naar 27 landen. De EU zorgt al wel 75 jaar voor geen-oorlog en geen-honger in Europa. Dat is daarvoor nog nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen.
Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moeten we soms compromissen sluiten maar dat is vele malen aantrekkelijker dan dure legers op elkaar afsturen en alles vernietigen zoals we dat voorheen deden.
Nederland uit de EU is echt het allerdomste wat we kunnen doen. Nederland als exportland gaat het echt niet alleen redden. Als wij twee uur in de auto zitten zijn we al ergens diep in een buitenland.
Ik kan me niet voorstellen dat je dezelfde ellende en chaos nastreeft als de Engelsen.
Denk alsjeblieft nog een keer goed na voordat je weer een keer roept dat we uit de EU moeten stappen
Door Petra op
@Spijker
Kijkt u nog eens goed naar wat er de afgelopen jaren door de EU is gepresteerd en wat alle landen nu doen in opdracht van diezelfde EU. We zijn onderhand in de DDR 2.0 beland, denkt u nu echt dat de EU dit zelf gaat terugdraaien? Er is toch niets mooiers dan tegen 450 miljoen mensen te zeggen: "spring!"

Er is voorlopig maar één oplossing om daaraan te ontkomen: NEXIT.
Door Spijker (n.v.t.) op
Laat er eerst eens een fundamentele kerntakendiscussie plaatsvinden onder/tussen de EU-landen op welke beleidsterreinen wel en niet voorwaarden mogen worden opgelegd. Het zou van de gekke zijn als de EU ongelimiteerd aan ieder land voorwaarden kan opleggen. Dat zou namelijk betekenen dat landen zelf niets meer in de melk hebben te brokkelen. Feitelijk had dit natuurlijk allang hebben moeten plaatsvinden.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners