of 61043 LinkedIn

Muskusrat slaat gat in begroting waterschap

Muskusrat slaat gat in begroting waterschap
6 reacties
Het bestuursakkoord stelt waterschappen voor een uitdaging: ze krijgen er taken bij, maar geen extra geld. Bij waterschap Rijn en IJssel knaagt de muskusrat een gat in de begroting, dat alleen maar door bezuinigen of belastingverhoging kan worden gedicht. Want dividend krijgen de waterschappen ook al niet meer uitgekeerd.

Verantwoordelijkheid
De waterschappen nemen de verantwoordelijkheid voor dijken en voor de muskusratbestrijding over van het Rijk. Dat is afgesproken in het bestuursakkoord. En hoewel de status van dat akkoord door het conflict tussen Rijk en gemeenten nog onduidelijk is, bereiden de waterschappen zich al voor op hun nieuwe taken.

Geen dividend
De overdracht levert het Rijk een miljoenenbezuiniging op, want de waterschappen krijgen geen geld voor de extra taken. Tegelijkertijd zien de waterschappen zich geconfronteerd met verlies aan inkomsten. ‘Door de strengere regelgeving voor banken mag ook de Waterschapsbank geen dividend uitkeren. Dat geld moeten ze gebruiken om hun weerstandsvermogen te versterken’, zegt woordvoerder Arian Kuil van waterschap Rijn en IJssel, dat al jaren rekent op een dividenduitkering van vier miljoen euro.

Vijf miljoen tekort
Samen met de extra kosten voor de muskusratten (0,7 miljoen) en de dijken (0,14 miljoen) betekent dat voor Rijn en IJssel een vermoedelijk begrotingstekort van vijf miljoen euro in 2012. Het waterschap putte in voorgaande jaren al uit de algemene reserves om tekorten te dekken zonder tarieven te verhogen. Dat kan niet eindeloos, zegt Kuil. ‘We zoeken naar bezuinigingen, maar zullen uiteindelijk ook de tarieven moeten verhogen.’

Doorberekenen
Daar is de Tweede Kamer niet blij mee, blijkt uit een D66-motie die de Kamer donderdag heeft aangenomen. De Tweede Kamer wil niet dat waterschappen de kosten van de extra taken te veel doorberekenen in de vorm van waterschapsbelasting. De Kamer accepteert alleen een stijging van de belasting die in lijn is met de inflatie. Als een waterschap de lasten meer dan 5 procent per jaar laat stijgen, wil de Kamer tijdig worden geïnformeerd. Het gekozen bestuur van de waterschappen in Nederland stelt zelf de tarieven vast.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Theo Smit (directeur Aquario) op
Even een kleine toelichting: in het bestuursakkoord is deze taakverschuiving gekoppeld aan het samenwerken van waterschappen met gemeenten aan de afvalwaterketen. Door slimmer samen te werken tussen riool (gemeente en Riool Zuiveringsinstallatie (waterschap) moet het geld verdiend worden om de muskustaak te dekken. Waterschappen willen wel een efficientieslag maken in de afvalwaterketen, maar moeten dan de gemeenten wel mee zien te krijgen. Dat laatste gaat maar schoorvoetend. Door het riool en de RWZI te combineren kan er veel geld bespaard worden. Ingeschat wordt dat op landelijke schaal € 380 M bespaard kan worden. Meteen doen zou je denken. Helaas in de praktijk niet. Vraag eens als u als lezer gemeenteambtenaar bent intern na waarom uw gemeente deze kans op besparing niet pakt. Het heeft vaak met koninkrijkjes te maken en doordat 't niet opschiet gaan de waterschapslasten maar omhoog. Kan iedereen zijn eigen ding blijven doen en de burger betaald te veel
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Ik neem aan dat Piet Brontsema gaat dweilen als de dijken straks doorbreken.
Door pietbrontsema (org.adv) op
laat ze toch lekker lopen die wilde beesten. zo'n importbruid moet je niet afslachten.
Door Hans Middendorp, Algemene Waterschapspartij (lid landelijk bestuur AWP) op
De schrijver heeft gelijk met de constatering dat het rijk het muskusrattenbeheer overdoet aan de waterschappen, en dat als een besparing opvoert op de rijksbegroting - m.a.w., de waterschappen mogen de ca 30 miljoen per jaar opbrengen (zonder extra tariefsverhoging).
.
Veel groter is echter de financiële bijdrage van de waterschappen aan het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP) dat wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Samen met de muskusratten gaat het om 100 miljoen, en dat bedrag zal nog stijgen de komende jaren!
.
Door gerritsen op
Kijk even naar het voorstel van de partij voor dieren. Deze willen de bestrijding verbieden dus tekort is weg.
Door Jan E (Advi*zeur) op
Typische (rijks)overheidsactie. Ze gooien het over de schutting, zonder het budget dat daarbij hoort en beginnen vervolgens te blaten indien de lagere overheden c.q. instanties hun belastingen dan wel tarieven verhogen. Zo kan elke boerenllullo bezuinigen. Je zadelt gewoon een ander met jouw probleem op.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners