of 64707 LinkedIn

Motie gemeenten: ‘Structureel meer geld, nu!’

Het actiecomité Raden in Verzet dient op Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een motie in waarin acuut structureel meer rijksgeld wordt geëist. Bij voldoende steun geeft dat het VNG-bestuur het mandaat overleggen met het kabinet met gestrekt been in te gaan.

Het actiecomité Raden in Verzet dient op Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een motie in waarin acuut structureel meer rijksgeld wordt geëist. Bij voldoende steun geeft dat het VNG-bestuur het mandaat overleggen met het kabinet met gestrekt been in te gaan.

De motie komt op 25 september in stemming op de digitale ledenvergadering van de VNG. De strekking ervan is dat als de onderhandelingen met het rijk over de financiële positie van gemeenten onvoldoende oplevert, de koepelorganisatie als tegenmaatregel diverse overleggen kan opschorten en juridische stappen kan zetten. Ook het stoppen met het uitvoeren van (nieuwe) taken behoort dan tot de mogelijkheden. Het VNG-bestuur wordt gevraagd om in de volgende ledenvergadering – die van november – de stand van zaken te schetsen van hetgeen is bereikt, ‘zodat indien nodig, de ledenvergade­ring kan besluiten tot aanvullende maatregelen.’

 

Incidentele middelen

De 777 miljoen euro waarmee minster Ollongren deze week over de brug kwam, volstaat volgens het actiecomité niet. Dat betreft namelijk eenmalig geld als tegemoetkoming voor de gemaakte coronakosten, dat bovendien moet worden gedeeld met de provincies en de waterschappen. ‘Van incidenteel geld kun je geen bibliotheek open houden’, zegt Marijke van der Meer van Raden in Verzet. ‘Onze strijd gaat door.’

 

Onderzoeken

De aanzet tot actie komt uit de koker van het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer. Dat riep, mede namens acht andere gemeenten, de VNG in juli al op minister Ollongren van Binnenlandse Zaken niet weg te laten komen met haar mededeling aan de Tweede Kamer dat ze op voorhand niet voornemens was gemeenten financieel tegemoet te komen. Eerst zouden volgens haar aanvullende onderzoeken nodig zijn.

 

Kapot bezuinigen

De Zoetermeerse gemeenteraad trok de actie vervolgens door en peilde bij andere gemeenten de bereidheid tot het geven van tegengas richting rijksoverheid. De financiële positie van Zoetermeer, en vele andere gemeenten in Nederland, was in hun ogen zo belabberd dat ze hun begroting niet meer sluitend konden krijgen zonder de gemeente ‘kapot te bezuinigen’.

 

Acties

Het actiecomité Raden in Verzet rekent op een heleboel mede-indieners van de motie. Volgens Van der Meer heeft het actiecomité inmiddels meer dan 450 raadsleden uit ruim 200 gemeenten gesproken over de motie. Daarin spreken de indieners uit dat gemeenten op de kortst mogelijke termijn structureel meer financiële armslag nodig hebben. Daarnaast hebben gemeenten substantiële tijdelijke budgetten voor de jaren 2021, 2022 en 2023 nodig voor onderzoek en experimenteerruimte om de jeugdzorg efficiënt en effectief te kunnen maken en te onderzoeken of de jeugdwet moet worden aangepast om de gemeenten meer stu­ringsmogelijkheden te kunnen geven. En als het rijk de gemeenten onvoldoende tegemoet komt zodat zij hun begroting niet op een verantwoorde wijze sluitend kunnen krijgen, het de wens is dat de VNG tot de eerder genoemde acties over gaat.

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Incidenteel geld in afwachting van structurele oplossingen via de 3e dinsdag van september hoeft ook niet verkeerd te zijn.
Door Tijm Corporaal (gemeenteraadslid en bestuurskundige ) op
Het zou ontzettend jammer zijn als de structuren en netwerken die in 70 jaar zijn opgebouwd nu moeten worden afgebroken, omdat er structureel te weinig middelen beschikbaar zijn voor de taken die gedaan moeten worden. Op een breed veld van Cultuur, Welzijn en Zorg komen de gemeenten al jaren geld tekort. De decentralisatie van Jeugdzorg en WMO was goed bedoeld, maar de praktijk is langzamerhand dat er minder zorg wordt geleverd dan voorheen, terwijl er meer middelen in individuele gemeenten worden uitgegeven voor (de organisatie) van de zorg. Laat de gemeenten niet de keuzes laten maken die we in Nederland niet willen maken. Een vitale lokale overheid is essentieel voor een vitale democratie.
Door R zegers (Strateeg) op
we hebben in NL 355 gemeentes, met eigen ict oplossingen, allemaal een burgemeester, plus staf, boekhouding, wethouders.
Minimale omvang van een gemeente 100.000 en hevel meer over naar de provincie ( zoals inkoop jeugdzorg)

opgelost. er moet MINDER geld naar gemeenten.
Door Drs. C. Bezemer (Bestuurskundige) op
En laten we niet vergeten dat de grootste problemen zijn veroorzaakt doordat de centrale overheid taken heeft overgeheveld naar gemeenten zònder daar voldoende financiële middelen bij te doen. De pijn van Den Haag werd zo afgewenteld op bezuinigingen op bibliotheken, zwembaden, groenvoorzieningen enz.
Door Drs. C. Bezemer (Bestuurskundige) op
Woon zelf in een gemeente die expres een niet-sluitende begroting heeft ingediend. Het waren helaas meestal individuele acties. Het "een beetje laat" slaat op het feit dat nu wat meer de rijen zich gaan sluiten. Dat maakt meer indruk dan de acties van gemeente x of y.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Het bijzondere aan deze actie is sowieso al de naam: Raden in Verzet. Dit betekent dat gemeenteraden ook burgemeesters en wethouders die onder normale omstandigheden in meerderheid de ledenvergaderingen van de VNG bezoeken en namens hun gemeente een stem uitbrengen, oproepen de motie te steunen.
Door Petra op
@Drs. C. Bezemer (Bestuurskundige)

Wie reageert er een 'beetje laat'?

Hier op BB, maar ook in de andere media, geven gemeenten onderhand al jaren gewag van grote tekorten veroorzaakt door het Rijk.

Diegenen die het een 'beetje laat' begrijpen zijn u en het Rijk, kennelijk.
Door Petra op
@Drs. C. Bezemer (Bestuurskundige)

Wie reageert er een 'beetje laat'?

Hier op BB, maar ook in de andere media, geven gemeenten onderhand al jaren gewag van grote tekorten veroorzaakt door het Rijk.

Diegenen die het een 'beetje laat' begrijpen bent u en het Rijk, kennelijk.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Gewoon de geldpersen aanzetten en daar met z'n allen de polonaise lopen !
Door Drs. C. Bezemer (Bestuurskundige) op
Beetje laat.
Als waterschappen ook pas zouden reageren als het water al in de woonkamer staat, zouden we zelfs zeggen té laat.