of 64231 LinkedIn

Minder bezwaren tegen taxatie

Tegen de WOZ-waarde van 2,4 procent van de woningen is bezwaar gemaakt. In 2013 was dat nog 3,7 procent. Dat blijkt uit een voorlopig overzicht van de Waarderingskamer.

In 2014 is voor 8,6 miljoen onroerende zaken – waarvan 7,6 miljoen woningen - een WOZ-waarde vastgesteld.

Van 97,6 procent van de woningen is in 2014 de WOZ-waarde niet bestreden. Tegen de WOZ-waarde van 2,4 procent van de woningen is bezwaar gemaakt. In 2013 was dat nog 3,7 procent. Dat blijkt uit een voorlopig overzicht van de Waarderingskamer.

Definitieve cijfers ontbreken
Van de ingediende bezwaren wordt doorgaans circa 45 procent gehonoreerd. Dat betekent dat door de bezwaarbehandeling circa 1,5 procent van de woningen een andere WOZ-waarde krijgt. De definitieve cijfers over 2014 zijn nog niet beschikbaar. Voor 98,5 procent van de woningen blijft de oorspronkelijk vastgestelde WOZ-waarde ook na bezwaar en beroep ongewijzigd.

Vermindering waarde met 10 procent
Gemiddeld wordt bij honorering van een bezwaar de vastgestelde waarde met circa 10 procent verminderd. De totale waardevermindering die daarvan het gevolg is, is op het totaal van de vastgestelde WOZ-waarden van woningen ongeveer een kwart procent.

Informeel contact helpt
Uit cijfers van de Waarderingskamer bleek vorig jaar al dat gemeenten de WOZ-taxaties steeds beter uitvoeren. Op 1 januari 2013 vielen 67 gemeenten onder verscherpt toezicht van de Waarderingskamer. Op 31 december 2013 waren dat nog 48 gemeenten. De Waarderingskamer juicht het toe dat steeds meer gemeenten de inwoners andere mogelijkheden bieden om te reageren op de WOZ-waarde, dan alleen het indienen van een bezwaarschrift. Een informeel contact tussen een belanghebbende en de gemeente verbetert het inzicht in en de acceptatie van de WOZ-waarde.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door HH op
De Wet WOZ is een gedrocht en een enorme arbeidsintensieve wetgeving waar werkelijk niemand op zit te wachten. De perceptiekosten staan in geen enkele reële verhouding tot de belastingopbrengst(en).
Ik heb jaren geleden al gepleit voor eenvoud in veel wetgeving maar het lijkt alsof men dat juist niet wil in Den Haag. De WOZ-waarde binnen de OZB vervangen door bijvoorbeeld een belasting op het aantal strekkende meters langs de openbare weg is een aanzienlijke vereenvoudiging. Woon je op een hoek dan kies je gewoon voor een van de twee wegen. Eerlijke belastingheffing bestaat nu eenmaal niet.
Overigens praat men heel veel over het afschaffen van de hypotheekrente-aftrek, maar 1/3 is er eigenlijk al af d.m.v. het zogenaamde huurwaardeforfait en daar hoor je nooit iemand over.
Door Peter Sluiter op
Ik maakte vaak bezwaar, met resultaat, vooral omdat te hoge waarden doorwerken in andere belastingen etc., en uit boosheid om de vaak mallotige basis voor waardebepaling . Wat dat per jaar oplevert is tientjeswerk of minder, maar het kost de gemeentes wel heel veel, dus eens met: ander simpeler systeem via inkomsten en vermogensbelasting, maar dan wel graag met reëler waarderingsbasis. Een keer grondige taxatie en dan jaarlijks indexeren, gespecificeerd naar plaats, buurt en woningtype. De huidige vergelijking met 3 verkochte woningen in de buurt is veel te willekeurig end e andere criteria veel te onduidelijk
Door H. Wiersma (gepens.) op
Dat neemt niet weg dat deze slecht uitvoerbare en slechts voor eigenaren van onroerend goed geldende belasting nodig op de helling moet. Gewoon opnemen in de loon- en inkomstenbelasting, waarna een percentage wordt afgedragen aan de gemeenten. Dat zal zeer kostenbesparend werken.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners