of 64277 LinkedIn

Millingen vraagt artikel 12 status aan. Wie volgt?

De financiële problemen groeien Millingen boven het hoofd. De Gelderse gemeente heeft bij het rijk de artikel 12 status aangevraagd. De VNG verwacht dat de financiële malaise tot meer verzoeken en strakker toezicht door provincies op gemeentebegrotingen zal leiden.
1 reactie
De financiële problemen groeien Millingen boven het hoofd. De Gelderse gemeente heeft bij het rijk de artikel 12 status aangevraagd. De VNG verwacht dat de financiële malaise tot meer verzoeken en strakker toezicht door provincies op gemeentebegrotingen zal leiden.

Zie ook rectificatie onderaan dit bericht.

Fusiepartner
Millingen hoopt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de aanvraag honoreert en de gemeente met ingang van 2011 een aanvullende uitkering geeft. De gemeenteraad wil met steun van het rijk een gezonde financiële gemeente worden en een aantrekkelijke fusiepartner, zegt gemeentesecretaris Peter van den Brink. Millingen zou graag fuseren met Ubbergen en Groesbeek, maar die willen op dit moment niet verder gaan dan ambtelijke samenwerking.

Geen reserves
De kleine Gelderse gemeente heeft volgend jaar een tekort van 1,2 miljoen euro op de begroting, dat oploopt naar 1,8 miljoen euro in 2014. Er zijn geen reserves. Millingen heeft een vergrijzende bevolking, nauwelijks werkgelegenheid en een overschot aan sociale huurwoningen, wat vooral minder kapitaalkrachtige inwoners trekt, verklaart Van den Brink. De gemeente heeft daardoor relatief veel geld uit aan de Wmo en de Wet werk en bijstand.

Curatele
Op dit moment staan vier gemeenten onder curatele van het rijk: Boarnsterhim, Boskoop, Loppersum en Ouderkerk. In ruil voor een extra uitkering uit het gemeentefonds krijgen zij bemoeienis van rijk en provincie met hun financiële beleid.

Preventief toezicht
Veertien gemeenten staan op dit moment onder preventief toezicht van de provincies, meldt VNG-woordvoerster Frottina Zuidema. Deze gemeenten hebben weliswaar minder ernstige financiële problemen, maar kampen wel met een begrotingstekort dat zich niet binnen de periode van de meerjarenraming zal herstellen. Zij moeten hun begroting en begrotingswijzigingen voor goedkeuring aan de provincie voorleggen.

Toename
Een toename van dit soort situaties is te verwachten, vooral in 2012 zegt Zuidema. ‘Gemeenten hebben nu al te maken met teruglopende inkomsten, hogere uitgaven en tegenvallende grondexploitaties. In 2012 komen daar nog de effecten van de rijksbezuinigingen bij, dan wordt het allemaal een stapje erger.’


Rectificatie:

De gemeente Ouderkerk wordt in dit bericht abusievelijk genoemd als een gemeente die onder curatele van het Rijk staat. Dit is sinds 1 januari 2010 niet meer het geval. Ouderker heeft wel eenmalig een uitkering gekregen, maar is hierdoor geen structurele artikel 12 gemeente meer.

Rectificatie:De gemeente Ouderkerk wordt in dit bericht abusievelijk genoemd als een gemeente die onder curatele van het Rijk staat. Dit is sinds 1 januari 2010 niet meer het geval. Ouderker heeft wel eenmalig een uitkering gekregen, maar is hierdoor geen structurele artikel 12 gemeente meer.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door piet brontsema (org. adviseur) op
Millingen heeft dat waarschijnlijk aan zichzelf te wijten.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners