of 59250 LinkedIn

Miljoenen extra voor armlastig Ten Boer

Belangrijkste oorzaak van de problemen van de Groningse gemeente is het financiële beleid. Daarom is volgens de Rfv een ‘maximale eigen inspanning’ op zijn plaats om weer uit de ellende te komen.

De Groningse gemeente Ten Boer krijgt een aanvullende uitkering van 2,7 miljoen euro uit het gemeentefonds voor het jaar 2014. Dat is het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv).

Landbouwwaarde grond
Belangrijkste oorzaak van de problemen van de Groningse gemeente is het financiële beleid. Daarom is volgens de Rfv een ‘maximale eigen inspanning’ op zijn plaats om weer uit de ellende te komen. Maar zonder extra hulp is er volgens diezelfde Raad geen reëel perspectief op een gezonde financiële positie. De oorzaak van de slechte financiële positie ligt in de afwaardering van de gronden naar landbouwwaarde en het treffen van een voorziening voor een negatief exploitatieresultaat. De aankoop van gronden in het kader van de Regiovisie Groningen–Assen noemt de Rfv ‘zeer ambitieus’ voor een kleine gemeente als Ten Boer. Het heeft tijd gekost voordat Ten Boer de consequenties onder ogen zag van een teruglopende belangstelling voor nieuwbouwhuizen. Er werd onvoldoende geanticipeerd op de grote risico’s die de grondexploitaties met zich mee brachten.

Hoog uitgavenniveau
Het vormen van een risicoreserve had volgens de Rfv voor de hand gelegen. Maar daarvoor ontbrak de ruimte binnen de begroting. Ook constateert de Raad dat de gemeente een vrij hoog uitgavenniveau had. Dat werd mede mogelijk gemaakt door het activeren van uitgaven voor groot onderhoud, het toerekenen van rente op de grondexploitaties en het verhogen van de belastingen. ‘Kortom, de gemeente Ten Boer heeft grote risico’s met haar grondbeleid gelopen zonder te beschikken over de nodige buffers’, aldus de Rfv.

De extra steun van 2,7 miljoen euro moet Ten Boer in staat stellen binnen 10 jaar de negatieve reserve weg te werken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
En ......hoe staat het met het tarievenbeleid? Ligt dat ook op een redelijk landelijk niveau?