of 59345 LinkedIn

Miljarden besteed zonder te kijken naar effect

Vele miljarden rijksgeld worden gespendeerd zonder dat wordt gekeken of het wel effect heeft. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer. Zeker in tijden van bezuinigingen is effectiviteitsonderzoek van groot belang voor het maken van weloverwogen keuzes, stelt de Rekenkamer.

Bij de helft van alle rijksuitgaven wordt niet gekeken of de investeringen wel de gestelde beleidsdoelen dienen. De verschillen tussen ministeries zijn groot. Zo heeft VWS bij driekwart van de beleidsuitgaven (ruim € 4,5 miljard) geen effectiviteitsonderzoek uitgevoerd.

Decentralisaties

Het gaat daarbij om onder meer een groot deel van de uitgaven voor langdurige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Deze taken worden in 2015 overgedragen aan gemeenten.

 

Beleidseffecten

Bij het grootste deel van de niet onderzochte beleidsuitgaven (€3,2 miljard) kon het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook niet uitleggen waarom er geen effectiviteitsonderzoek is verricht. Dit blijkt uit het rapport Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid: vervolgonderzoek van de Algemene Rekenkamer dat donderdag is verschenen. In dit rapport is gekeken naar de effectiviteitsonderzoeken die de ministeries in 2011 deden.

 

Maatschappelijke veranderingen

‘Zeker in tijden van bezuinigingen is effectiviteitsonderzoek van groot belang voor het maken van weloverwogen keuzes’, stelt de Algemene Rekenkamer in het rapport. Alleen met informatie over de werking van het beleid kan het kabinet goed onderbouwde beleidskeuzes maken. Bij effectiviteitsonderzoek staat de vraag centraal welke maatschappelijke veranderingen tot stand zijn gekomen met het gevoerde beleid.

 

Ineffectief beleid

Van het geld dat ministers jaarlijks uitgeven aan beleid (94 miljard euro in 2011) is sinds 2006 slechts 42 procent (36 miljard euro ) op effectiviteit onderzocht, zo blijkt uit het onderzoek. Ministers evalueren niet om uiteenlopende redenen. De bewindslieden vinden het soms nog te vroeg om de effecten van beleid te kunnen meten. De Algemene Rekenkamer vindt echter dat ministeries dit argument te makkelijk gebruiken ter rechtvaardiging dat het beleid niet op effectiviteit wordt onderzocht. Daardoor kan het voorkomen dat ineffectief beleid doorloopt zonder dat hieraan iets wordt gedaan, waarschuwt de Algemene Rekenkamer.

 

Verbeterslag

Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu valt ook een fikse verbeterslag te maken, zo blijkt uit het onderzoek. Daar is slechts bij 6 procent van de totale uitgaven gekeken of met de investering het gewenste doel is bereikt. Bij 39 procent van de uitgaven (ruim 3,6 miljoen euro) is dat niet gebeurd en kon het ministerie ook niet aangeven waarom dat niet is onderzocht.

 

Kanttekeningen

De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken (EZ) doen het relatief goed: het merendeel van het beleid is op effectiviteit onderzocht. Daar waar dat niet is gebeurd, kan het ministerie dat verklaren, al plaatst de Algemene Rekenkamer daar wel kanttekeningen bij.

 

Wachten op beleidswijziging

Zo gaf SZW in 2011 2,4 miljard euro uit aan sociale werkplaatsen. Tussen 2006-2011 is het beleid niet onderzocht op effectiviteit. Dat is volgens het ministerie niet gebeurd omdat het beleid ‘majeure beleidswijzigingen’ kende, waarvan het ministerie de resultaten wilde afwachten. De Algemene Rekenkamer constateert dat er sinds 2008 weliswaar inderdaad grote veranderingen zijn aangekondigd, maar deze zijn uiteindelijk niet doorgevoerd.

 

Gemiste kans

Hoewel minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) het belang van effectiviteitsonderzoek onderschrijft, stelt hij tegelijkertijd dat ‘het evalueren van de effectiviteit en doelmatigheid van beleid geen eenvoudige opgave is’. Volgens hem is in ‘toenemende mate aandacht voor het evalueren van de resultaten van beleid’, zo laat hij de Algemene Rekenkamer weten in een schriftelijke reactie op de bevindingen. Dijsselbloem tekent daarbij meteen aan dat effectmeting gecompliceerd is, dat niet ieder type beleid zich daarvoor leent en dat de kosten ervan niet altijd in verhouding staan tot het gemoeide budget. De reactie van de minister is een ‘gemiste kans’, vindt de Algemene Rekenkamer. ‘In tijden van forse bezuinigingen is inzicht in de effectiviteit van uitgaven belangrijker dan ooit.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Verboom op
Geachte redactie,
Er zijn 150 2e kamer mannen en vrouwen die ook deze Dijsselbloem MOETEN controleren. WIJ MOETEN DEZE 150 ACHTER DE VODDEN ZITTEN DAT ZE DAT EINDELIJK EENS EEN KEER
GAAN DOEN. WAAROM GEBEURT DAT NIET?
Door Schenk op
Mensen, ik werk op een ministerie. En uit meer dan 30 jaar ervaring durf ik wel te stellen dat men waar maar doet op de departementen. Men heeft een (miljarden)budget en dat moet uitgegeven worden. Dondert niet waaraan, als het geld maar opgaat. Want geld overhouden, dat is en doodzonde, zoals iedere budgethouder weet. Alles liever, desnoods uitgeven aan onzinprojecten, dan het geld te moeten terugstorten naar Financiën.
Door Piet (politicus) op
Opvallend dat bij twee ministeries waar VVD-vrouwen de scepter zwaaien op deze wijze wordt gewerkt.
Schandelijk!
Overigens, meneer Dijsselbloem, alles is te meten, als dat maar belangrijk genoeg vindt.
Door Bertil Beumer (Belasting betaler) op
Dit is natuurlijk te gek voor woorden. Iedere financieel verantwoordelijke zou drastische maatregelen aankondigen voor effectiviteitsmeting. Het wordt op schrijnende wijze duidelijk waarom we in dit land teveel uitgeven.
Door Pipadekloon (Voorlichter) op
Bij die ministeries denken ze ook dat een creditcard een target heeft in plaats van een limit.
Door Gerrie op
Geen wonder dat het begrotingstekort alleen maar groter wordt. Als een gemiddeld bedrijf net zo zou werken als de overheid dan was er niet een bedrijf meer in Nederland. In dit land kunnen ze helemaal niks meer.m Waardeloos.
Door Henri Okken (Klokkenluider corruptie misbruik praktijken Hoogeveen &Drenthe.) op
Dit toont wel aan hoe serieus onze overheid met de centjes omgaat !. Dit werkt dubieuze praktijken in de hand. Corruptie ,Fraude !. In Drenthe hebben ze 200 miljoen in economie kennis gestoken !. Maar niemand weet daadwerkelijk wie wat in haar zak heeft gestoken. Dat word nog effe zoeken, of niet !. Vriendelijke groet, H. Okken. Klokkenluider corruptie en misbruikpraktijken Drenthe.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners