of 59123 LinkedIn

Methode Duisenberg voor A'dam

Per raadscommissie kan Amsterdam het best twee raadsleden als rapporteurs voor begrotingen worden benoemd. Dat is een van de manieren om financiële debacles te voorkomen.

Per raadscommissie kan Amsterdam het best twee raadsleden als rapporteurs voor begrotingen worden benoemd. Dat is een van de manieren om financiële debacles te voorkomen. De aanbeveling voor Amsterdam is om voortaan gebruik te maken van de zogeheten methode Duisenberg. Het is de manier van werken in de Tweede Kamer, ingevoerd op initiatief van Pieter Duisenberg. Het VVD-Kamerlid introduceerde zijn uit het bedrijfsleven overgenomen methode omdat er in de Kamer tot zijn ongenoegen zelden de goede vragen werden gesteld bij begrotingsbehandelingen.

Vergelijkbaar met een audit committee van een raad van commissarissen van een onderneming benoemt de gemeenteraad uit haar midden twee ‘begrotingsrapporteurs’. Die lopen twee keer per jaar de financiële stukken door: in september de begroting voor het komende jaar en in mei het jaarverslag over het voorgaande jaar. Dat doen ze aan de hand van een standaardvragenlijst, met zes hoofdvragen en 28 subvragen. De analyse daarvan presteren ze vervolgens aan de raad.

Kwaliteit ambtenaren
Het is een van de aanbevelingen die de enquêtecommissie uit de gemeenteraad van Amsterdam heeft gedaan aan de raad om meer grip en controle te krijgen op de gemeentefinanciën. De enquête werd uitgevoerd nadat de gemeenteraad in 2014 concludeerde dat de financiële administratie van de gemeente niet op orde was. Zolang de zaken niet op orde zijn, moet Financiën het belangrijkste onderdeel zijn van de wethouder financiën zijn. Verder wordt aanbevolen te investeren in de kwaliteit van de ambtenaren die werken in de financiële functie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.