of 59162 LinkedIn

Meeste kwijtscheldingen in Rotterdam

De top 3 wordt gecompleteerd door een andere G4-stad; de gemeente Den Haag. Dat blijkt uit een benchmark van de LVLB, de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen. Aan de jaarlijkse benchmark hebben 18 belastingorganisaties deelgenomen. Daaronder vallen bijna elf miljoen inwoners.

Eén op de acht Rotterdammers krijgt gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van lokale belastingen. In Amsterdam geldt dat voor bijna één op de tien inwoners.

Elf miljoen
De top 3 wordt gecompleteerd door een andere G4-stad; de gemeente Den Haag. Dat blijkt uit een benchmark van de LVLB, de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen. Aan de jaarlijkse benchmark hebben 18 belastingorganisaties deelgenomen. Daaronder vallen bijna elf miljoen inwoners.

Gemiddeld genomen maakt 4,3 procent van de inwoners gebruik van de kwijtscheldingsregeling, zo blijkt uit het rapport. Ver onder het landelijk gemiddelde scoren Westland, Ede en de Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB) met daarin zes gemeenten en een waterschap.

Sociale structuur
De grote gemeenten ontvangen relatief het grootste aantal kwijtscheldingsverzoeken. Volgens de LVLB speelt met name de sociale structuur van de gemeenten daarbij een rol. Bij samenwerkingsverbanden die veel inwoners in het zogeheten beheersgebied hebben, speelt de samenstelling van de deelnemende gemeente ook nog een rol: is het samenwerkingsverband opgebouwd uit meerdere kleine gemeenten, of maken 100.000-plus gemeenten deel uit van de samenwerking. ‘In kleine gemeenten is er vaak sprake van een hoger welvaartsniveau en zal minder kwijtschelding worden verleend’, aldus de onderzoekers.

Oninbaar
In de LVLB-benchmark is ook een vergelijking gemaakt van het aantal oninbare belastingen. Door uiteenlopende oorzaken – faillissement en buitenlandse parkeerovertreders bijvoorbeeld – is het soms niet mogelijk de verschuldigde belasting te innen. Het college van burgemeester en wethouders kan dan besluiten de openstaande aanslag geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren. Redenen kunnen zijn dat de belastingschuldige is vertrokken (maar onbekend waarheen), overleden, failliet is verklaard of in een schuldsaneringstraject is terechtgekomen. Maar het kan ook zijn dat de invordering niet rendabel is, omdat de kosten die moeten worden gemaakt om de aanslag in te vorderen niet in verhouding staan tot de opbrengst. In die vergelijking wordt de top 3 gevormd door Tilburg, Rotterdam en Drechtsteden met een percentage van 1 oninbaar. Eindhoven en Westland zijn de gemeenten die met circa 0,25 procent het verst onder het landelijk gemiddelde zitten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@P.J.C.de Peuter. 100% juist wat u meldt.Zo sociaal is Rotjeknor ook niet. Klanten hebben mij dat onder overlegging van bewijs duidelijk gemaakt.
Door P.J.C. de Peuter op
Wat niet wordt vermeld is dat in Rotterdam niet van de volledige aanslag kwijtschelding wordt gegeven. Mensen met een minimum inkomen moete zelf - ondanks deel kwijtschelding dus - nu 30% zelf betalen en in 2018 zelf 40%. Het is minder sociaal dan men doet voorkomen. De meeste / vrijwel alle gemeenten geven kwijtschelding voor de gehele aanslag, dus 100%.
Door Maarten van Helden (directeur) op
Een ongelukkige redactie van de benchmark uitkomst. Er is geen sprake van een Top 3, want lang niet alle belastingplichtigen in Nederland zijn vertegenwoordigd in de opgaven. De deelnemers die wel gegevens hebben aangeleverd deden dat om te leren van hun collega's.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Volgens de LVLB speelt met name de sociale structuur van de gemeenten een rol bij kwijtschelding van belastingen. =Een open deur intrappen heet zoiets. Zie ook in deze BB: sociaal/nieuws/den-haag-verlaagt-rente-op-sociaal-krediet-fors.
Door Carel op
@spijker: de regering van VVD en PvdA is ziek. Want die zijn hiervoor verantwoordelijk.
Door Spijker (gepens.) op
Hoe 'ziek' kunnen steden en een land zijn.