of 59794 LinkedIn

Meer WOZ-bezwaren, vooral van no cure, no pay-bedrijven

De sterke stijging van de WOZ-waarden van woningen door de marktontwikkelingen heeft geleid tot meer bezwaren tegen de vaststelling ervan.

De sterke stijging van de WOZ-waarden van woningen door de marktontwikkelingen heeft geleid tot meer bezwaren tegen de vaststelling ervan. Het percentage bezwaren tegen de in 2019 vastgestelde WOZ-waarden van woningen is gestegen, van 1,6 procent woningen onder bezwaar naar 2,1 procent.

Dat rapporteert de Waarderingskamer in de Staat van de WOZ 2019 aan staatssecretaris Snel van Financiën. Bij de niet-woningen is het percentage bezwaren nagenoeg gelijk gebleven. De cijfers komen uit een recente inventarisatie die de Waarderingskamer heeft gehouden onder alle gemeenten.

Bedrijven
Opvallend is volgens de Waarderingskamer ook dat het aandeel van de bezwaren dat is gemaakt door bedrijven die op basis van no cure no pay bezwaar maken voor belanghebbenden dit jaar weer verder is toegenomen. Volgens de opgave van de gemeenten wordt inmiddels 34,4 procent van de bezwaren ingediend door deze bedrijven.

Kostenstijging
De Waarderingskamer maakt zich zorgen dat de kosten die gemeenten moeten betalen aan bedrijven die op basis van no cure no pay bezwaar maken, blijven stijgen. ‘Deze kosten die gemeenten moeten vergoeden, komen naast de kosten die gemeenten zelf maken om deze bezwaren af te handelen,’ aldus de Waarderingskamer.

Vorig jaar kondigde minister Dekker (Rechtsbescherming) een onderzoek aan naar praktijken no cure no pay-bedrijven in het kader van de woz-bezwaren. Het betreft een gezamenlijk onderzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Financiën en Justitie & Veiligheid.

De Waarderingskamer zegt uit te kijken naar de bevindingen van het onderzoek naar het functioneren van de dienstverlening door die bedrijven. ‘De uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang om te beoordelen of er mogelijkheden zijn om te komen tot een mitigering van de oplopende kostenvergoedingen die aan deze bedrijven betaald worden.’

10 procent stijging
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 8 tot 10 procent. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)) in dezelfde brief aan de staatssecretaris. De WOZ-waarde die mensen volgend jaar ontvangen, geeft de marktontwikkeling tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 weer.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Stap toch (via wetswijziging) over op de oppervlakte van huis en tuin voor de berekening van de OZB. Eén maal goed de oppervlaktes vaststellen, hooguit één maal bezwaar (want er verandert niets meer, tenzij men aanbouwt of grond koopt of verkoopt) en je bent van dat hele bezwarencircus af. En ook van die subjectieve waardebepalingen. En elke gemeente kan daarop dan zijn eigen OZB- tarief op loslaten.
Door Spijker (n.v.t.) op
Dit is helemaal niet verbazingwekkend. Als zelfs stijgingspercentages gedurende meerdere jaren van meer dan 30 - 40% zelfs door administratieve rechters worden gehonoreerd is het vragen om moeilijkheden.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners