of 64231 LinkedIn

Meer topsalarissen bij semi-overheid

Bij de overheid en instellingen die daar tegenaan hangen verdienden vorig jaar 2039 werknemers meer dan een minister. In 2008 waren dat er nog 1916. Dat blijkt uit een overzicht dat minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
7 reacties
Bij de overheid en instellingen die daar tegenaan hangen verdienden vorig jaar 2039 werknemers meer dan een minister. In 2008 waren dat er nog 1916. Dat blijkt uit een overzicht dat minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
188 duizend euro
Deze (semi)ambtenaren verdienden gemiddeld ruim 212.000 euro, 10.000 meer dan een jaar eerder. Het belastbaar jaarinkomen van de doorsnee minister ligt op 188.000 euro.

Ontslagvergoedingen
Vorig jaar waren er ook nog eens 193 ambtenaren en personeelsleden van semi-overheidsinstellingen die door een ontslagvergoeding meer opstreken dan een minister. Hun gemiddelde beloning bedroeg 318.000 euro. In 2008 bestond deze groep nog uit 235 functionarissen.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door mr. r.m. dalmijn op
Zeer geachte René,
Dank voor de welwillende reactie; ik mag u verzekeren dat geknakte dromen en illusies niet een onderdeel zijn van mijn gevoelsleven. U heeft inmiddels begrepen dat ik het publieke domein koester. Na daar overigens decennia een bijdrage aan geleverd te hebben. Een krachtige overheid met dito dienaren is daarbij een onmisbaar onderdeel. Derhalve mijn advies aan binnenkort overbodigen : benut uw ervaringen binnen het ambtenaren corps als motivering van uw sollicitatie inspanningen.

Terzijde is overigens opgemerkt dat alle reacties onder een anonieme vlag varen en gemeen hebben dat de scribent van alles toegevoegd krijgt, zonder dat er inhoudelijk op het betoog wordt ingegaan. Dat lijkt mij onfatsoenlijk; daar waar juist fatsoen een kerncompetentie van de ego krachtige dienaar dient te zijn.
Door René (bel. adviseur) op
geachte mr. Dalmijn. Kunt u mij uitleggen wat u bedoeld met uw zin:
Wees trots op uw publieke ervaring, uw interessante onder onsjes met de naast hogere en uw onweerlegbare pestilentïën aan de politieke ambtsdragers.
mr. Dalmijn, bent u soms een beetje de gefrustreerde academicus die bij de overheid door de mand viel toen bleek dat er echt gewerkt moest worden i.p.v. niets doen o.b.v. uw titel?
Door Mr. R.M. Dalmijn op
Nu ben ik een groot voorstander van snelle diagnostiek op afstand; maar of dit bij de anonimus Jan in goede handen is valt te bezien. Er zijn in dit mooie land bedenkelijk veel Jannen; dat maakt het ingewikkeld. Elk ander geluid is meteen de vijand. Ik heb niets tegen ambtenaren. Ook niet wanneer zij talrijk en ego zwak zijn. Neemt overigens niet weg dat het met aanzienlijk minder kan; die mogen dan best vorstelijk gehonoreerd worden, bijvoorbeeld met fatsoenlijk voertuig en dito chauffeur. En bij voorkeur in ambtskostuum. Wellicht moeten alle Jannen nog eens naar de bemensing van het aloude Departement van Oorlog kijken. In het interbellum was dat 625 FTE met een staand Veldleger van meer dan 200.000 man. Ik wens alle veerkrachtige ambtenaren die in 2011 overbodig dreigen te worden een succesvolle periode van solliciteren. Wees trots op uw publieke ervaring, uw interessante onder onsjes met de naast hogere en uw onweerlegbare pestilentïën aan de politieke ambtsdragers.
Wees overtuigd van mijn grote respect en genegenheid.
Door Jan op
@Dalmijn. Weer zo'n gefrustreerde ambtenarenvreter. Geef gewoon toe dat het vooral semi- (top)ambtenaren zijn van instellingen die bewust zogenaamd buiten de overheid gezet zijn. Alleen maar om op papier het aantal ambtenaren terug te brengen. En met meer zelfstandigheid krijg je dit soort effecten. Terugdraaien dus, dan heb je er als overheid weer wat over te zeggen.
Door mr. r.m. dalmijn op
wel een vrij uitgebreide, en anonieme , reactie op het grote vermeende niets. Overigens is het onwaarschijnlijk dat er 2000 !! toppers nodig zijn in een semi beschermd domein. Mijns inziens krachtig ingrijpen en vooral hypocriet hout eruit halen.
Overigens is de nullijn absoluut niet haalbaar in deze periode van publieke krimp; bij gelijkblijvend aantal lijkt een bruto verlaging van 10% wenselijk. En daar kan dan nog best van gegeten worden.
Overigens natuurlijk nog steeds een mooi 2011
Door ... (...) op
Och gutteguttegut Mr! Dalmijn, niets te zeggen, dus maar het narrenkostuum aangedaan.....
De (semi)overheden hebben dit zelf aangericht en dat dient inderdaad te worden aangepakt, maar wat stelt vervolgens meneer Donner voor: de nullijn voor ambtenaren!?!?!? en wie worden hier weer de dupe van, jawel hoor: de werkvloer oftwel de "kleine" (semi)ambtenaar, want let wel, de groten hebben zich toch al genoeg toebedeeld en dat zit zo vastgetimmerd in allerlei besluiten dat zij hen niets meer kunnen maken! Nee, valt onder dezelfde noemers als: wanneer het in de top niet werkt, reorganiseert de top de laagste lagen...... tja..... zal het licht ooit gaan schijnen boven......
Door Mr. R.M. Dalmijn op
Waarde lezers,
De beweging is goed. Nu het aantal nog krachtig terugbrengen.
Heeft een semi overheidsdienaar eigenlijk een ambtskostuum??
Wl aan mooie dagen en een gezegend Kerstfeest

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners