of 59185 LinkedIn

Meer rijksgeld naar gemeenten

Gemeenten krijgen de komende jaren meer geld van het rijk dan verwacht. Dit jaar alleen al incasseren de gemeenten 258 miljoen euro meer dan in september 2016 was voorgerekend. Dat blijkt uit de meicirculaire.

Gemeenten krijgen de komende jaren meer geld van het rijk dan verwacht. Dit jaar alleen al incasseren de gemeenten 258 miljoen euro meer dan in september 2016 was voorgerekend.

Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde meicirculaire. Daarin wordt aangekondigd dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds tussen 2017 en 2022 jaarlijks gemiddeld meer groeit dan op basis van de septembercirculaire kon worden verwacht. Dat heeft ermee te maken dat het rijk meer heeft uitgegeven dan begroot. Volgens de afspraak van ‘samen de trap op, samen de trap af’’ profiteren de decentrale overheden dan mee.

 

Positief accres

De Voorjaarsnota van het rijk, waarop de meicirculaire is gebaseerd, resulteert voor alle jaren – met uitzondering van 2020 – in een hoger accres dan in september 2016 werd voorzien. Het accres over 2016 komt eveneens hoger uit  (44 miljoen euro) dan in de septembercirculaire 2016 werd geraamd. Voor alle jaren van de meerjarenraming is op dit moment sprake van een positief accres.

Het geraamde accres is ten opzichte van de septembercirculaire 2016 over vrijwel de gehele linie opwaarts bijgesteld. Het geraamde accres 2017 komt uit op 258 miljoen euro (+ 1,54 procent). Aangezien het kabinet demissionair is geworden na de verkiezingen van 15 maart is er sprake van een beleidsarme voorjaarsbesluitvorming geweest.

 

Hogere inflatie

Ruim tweederde van de accresontwikkeling wordt volgens de meicirculaire verklaard door de hogere inflatie. Die werkt door in een hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting. Werd er bij Miljoenennota 2017 nog uitgegaan van een inflatie van 0,6 procent voor 2017, in de CPB-raming die gebruikt is voor de voorjaarsbesluitvorming (het CEP) is dit opgelopen naar 1,6 procent. Ook voor de jaren 2018-2021 ligt de geraamde inflatie hoger dan ten tijde van de Miljoenennota 2017. Belangrijk voor de berekening van de loon- en prijsontwikkeling voor de rijksbegroting is ook de contractloonstijging voor de markt. Die is sinds de raming van de Miljoenennota 2017 eveneens opgelopen, voor het jaar 2017 met 0,2 procentpunt en voor 2018 zelfs met 0,8 procentpunt.

 

Pensioenpremie

Van invloed op de accresontwikkeling is ook het besluit van het kabinet om 342 miljoen euro extra uit te geven als gevolg van de stijging van de pensioenpremie ABP. Verder gaf het rijk meer uit aan studieleningen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Reiziger (Ambtenaar ) op
Mooi loonruimte en compensatie pensioen premie voor de gemeente ambtenaren . Hopelijk laten de bonden zich niet wederom met een kluitje het riet insturen en de mensen afschepen met een jodefooi
Door Adri Laurman op
Nou, nou, nou, wat een afgewogen oordeel van De Vries (adviseur).
Door De Vries (Adviseur) op
Wethouders zijn dozenschuivers. Ze roepen graag en vaak dat ze autonoom tot polieke keuzes en beleid willen komen. Maar als het er op aan komt hebben ze een broertje dood aan het maken van keuzes. Verschuilen ze zich het liefst achter het rijk. Geven ze het liefst het geld door zoals het ook binnenkomt: dozenschuivers.

Relevante Parlementaire Dossiers