Onbevoegd

Maar het extra geld lost niet meteen alle tekorten op, denkt Slob. Daarom mogen scholen zo nodig een dag in de week iemand laten lesgeven die daarvoor onbevoegd is. Hij denkt bijvoorbeeld aan teken- of muziekleraren. De onderwijsbonden zijn daar erg op tegen. Deze onbevoegde krachten mogen geen kernvak als taal of rekenen of gym geven, tekent Slob aan. Bovendien moet de medezeggenschapsraad, die ouders en leerkrachten vertegenwoordigt, goedkeuren dat zij worden ingezet.

 

Soepeler regels

Volgend jaar willen 25 schoolbesturen in de grote steden gebruikmaken van de soepeler regels, schrijft Slob aan de Tweede Kamer. (ANP)