of 60220 LinkedIn

Meer geld opzij voor pensioen wethouders

Door de extreem lage rente moeten sommige gemeenten aanzienlijk meer reserveren voor het pensioen van hun politieke ambtsdragers dan waar ze in hun begroting rekening mee hadden gehouden.

Door de extreem lage rente moeten sommige gemeenten aanzienlijk meer reserveren voor het pensioen van hun politieke ambtsdragers dan waar ze in hun begroting rekening mee hadden gehouden.

Passiefpost

Hoewel sommige gemeenten de pensioenuitkeringen jaarlijks uit de begroting betalen, treffen de meeste gemeenten voorzieningen. Hun balans kent een zogeheten passiefpost voor de contante waarde van de uit te keren pensioenen. Een deel van de gemeenten zondert aan de actiefkant van de balans vermogen af om de pensioenverplichtingen te dekken. Zo kunnen zij bankrekeningen aanhouden met het doel van daaruit de pensioenen te betalen.


Eigen methoden
Uit onderzoek van Binnenlandse Zaken bleek dat gemeenten eigen methoden toepassen voor het bepalen van de voorzieningen en reserveringen. Daarom gaf het ministerie vorig jaar aan hoe gemeenten hun rekenwerk moeten uitvoeren, met als uitgangspunt dat ze genoeg geld moeten hebben voor individuele waardeoverdrachten. Een ex-wethouder heeft namelijk het recht zijn of haar APPA-pensioen over te dragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever.


Marktrente
De individuele overdrachtswaarden van pensioenen worden in hoge mate bepaald door de marktrente. Die is laag. Bij de overdrachtswaarden moet worden gerekend met de 25-jaarsrente die De Nederlandsche Bank maandelijks publiceert. In 2019 worden de voorzieningen berekend met een rente van 1,577 procent. Inmiddels is de rente gedaald naar 0,290 procent. ‘Doordat er minder rente-inkomsten worden voorzien, moet er meer kapitaal worden aangehouden. Dat betekent dat de voorzieningen, afhankelijk van leeftijd van de wethouders, met 20 tot 30 procent moeten stijgen’, legt Hans Kennis van pensioenadviesbureau Montae uit.


Veel geld
Het gaat om veel geld. Zo had een gemeente met 32.000 inwoners eind 2018 een voorziening opgenomen van ruim 3 miljoen euro. Die voorziening zal afhankelijk van de leeftijden van de wethouders zomaar kunnen stijgen met 9 ton. Bij een andere gemeente met 72.000 inwoners was er een voorziening van ruim 5,5 miljoen euro. 'Die gemeente kan zich opmaken voor een extra kostenpost van ruim 1 tot 1,5 miljoen euro’, zo schat Kennis in.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans op
Het is super oneerlijk en in de nederlandse praktijk had ik ook niet anders verwacht. Wel kunnen mensen druk uit oefenen op die oud-wethouders om of van dit pensioen af te zien dan wel vroegtijdig uit het leven te stappen.
Door Jan op
Dit meten met twee maten is toch schandelijk! Laten de gemeenten en andere overheden ook maar bij het ABP gaan bijstorten voor hun ambtenaren!
Door Hans Bruynsma (gepensioneerde) op
Dit kan dus wel. Maar waar blijft nou het goed geïndexeerde pensioen van de gepensioneerde ambtenaar? Het pensioen dat men nu ook gaat korten!
Het geld ligt nog steeds in Den Haag:: Regering, betaal dat eens terug!!
Door Spijker (n.v.t.) op
Mij valt op dat:
1. de Staat met zijn hoge schulden zo'n beetje de enige Overheidsorganisatie is die van de lage ECB-rente profiteert (voordeel jaarlijks ca. 15 - 20 miljard euro t.o.v. vroegere renten).
2. het ABP moet voor haar rekenrente van de DNB/pensioenwetgeving uitgaan van de 10-jaars rente, terwijl voor de APPA (wethouders en andere politici) wordt uitgegaan van de 25jaars rente (= dus duidelijk hoger).
3. met politici zal het dus vast wel goed komen. Die verzinnen wel iets, waardoor ze zichzelf 'rijk' kunnen rekenen.
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Gek he, voor wethouders kan het dus wel, voor ambtenaren die zich bijna de hoek om gewerkt hadden , al 20 jaar noppes. nada, niente. Tot grote spijt mag je ook al niet meer op een houtje bijten als wao-aowerr.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners